Naše měřítko

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Postřiková technika Leeb PT | Naše měřítko

NAŠE MĚŘÍTKO:

NEJLEPŠÍ HADICE JE ŽÁDNÁ HADICE.

Distribuční systém

 • Optimální zásobování ramen, plnicí šachty, míchadla pro intenzivní míchání a čištění nádrže
 • Pouze jedna hadice pro celou šířku ramen a jedna zpětná hadice pro cirkulaci postřiku v ramenech
 • Bez usazování a se snadným čištěním

Náplavovací šachta

 • Výkonné plnění vstřikovacích trysek
 • Výsuvná náplavová šachta s plynovými tlumiči, přehledným označením funkcí v nerezovém provedení pro dlouhou životnost
 • Lišta symbolů s barevnými ovládacími páčkami
 • Horní a dolní mycí trysky zajišťují vírovou cirkulaci pro rychlé rozmíchání kapalin a granulátů.
 • Čisticí tryska pro kanystry
 • Volitelně: Nerezová náplavovací šachta s větším objemem a přídavnou tryskou

Oběhový systém + čištění trysek

 • Cirkulace účinného roztoku celou tryskou okamžitě po zapnutí čerpadla
 • I při vypnutém postřikovači je postřiková kapalina vždy u trysky.
 • Při prvním zapnutí sekcí nebo celého postřikovacího potrubí je účinný roztok k dispozici, ihned a dobře promíchaný.
 • Brání usazování a ucpávání
 • Umožňuje snadné čištění: sací stranu čerpadla nastavte na čerstvou vodu – v tryskovém rozvodu nyní cirkuluje čistá voda; poté ještě několik sekund stříkejte vodu – nyní jsou všechny trysky čisté.

Vodní systém Basic

 • Odstředivé čerpadlo s 1 000 l/min
 • Plnicí přípojka 3“, od pěticestného ventilu 2“ potrubí na straně sání
 • Tlakový filtr pro monitorování tlaku stříkání a regulátor tlaku pro přizpůsobení průtoku
 • Sací a výtlačnou stranu lze ovládat ručně
 • Elektronický indikátor hladiny v nádrži

Čisticí programy CCS Pro

 • Několik volitelných čisticích programů se dá snadno a pohodlně spustit stisknutím tlačítka v kabině:

Kompletní čištění: Celé vstřikovací potrubí, přes filtr až po ramena se propláchne čistou vodou a poté se zapne kontinuální vnitřní čištění (CCS) nádrže a ramen.
Ředění: Několika málo úkony je možné zředit aplikovanou postřikovací kapalinu v požadovaném poměru
Program intenzivního mytí: Pro extra důkladné pročištění – doporučuje se např. při kritické změně plodin
Čištění ramen: Automatické mytí ramen – např. při několikahodinovém přerušení práce
Přídavné čištění: Inteligentní kontinuální vnitřní čištění, kdy se během postřikování čistí čistou vodou vnitřní stěna nádrže. Tím je úspěšně zabráněno usazování jíchy na stěně nádrže.

 • Pohodlný proces plnění díky dvěma sériově nastaveným automatickým limitům plnění
 • Zapínání a vypínání míchadel automaticky v závislosti na hladině

Vodní systém CCS Pro

 • Vysoký výkon – krátká doba plnění: rotační čerpadlo z nerezové oceli s 1 000 l/min
 • Písto-membránové čerpadlo CCS Pro kontinuální vnitřní čištění
 • Regulace tlaku pomocí otáček čerpadla
 • Šetří energii: čerpadlo čerpá pouze takové množství kapaliny, jaké je pro postřik nutné, plus zadané množství pro míchadlo.
 • Plnicí přípojka 3“, od pěticestného ventilu 2“ potrubí na straně sání
 • Snímače tlaku pro čerpadlo, míchadlo, vnitřní čištění a ramena
 • Kontinuální vnitřní čištění CCS s různými čisticími a mycími programy, možno ovládat z kabiny
 • Obsluha pomocí velkého externího ovládacího terminálu se všemi důležitými funkcemi pro plnění
 • Elektrický indikátor hladiny v nádrži na čerstvou vodu a postřikovací kapalinu pro automatické mycí programy a automatické vypínání

1 Plnění 
2
Vnitřní čištění
3
Tlakové míchadlo
4
Nasávání
5
Vnější čištění
6 Aktivace náplavové šachty

7 Nádrž na postřikovací kapalinu
8
Nádrž na čistou vodu
9
Osvětlení plnícího prostoru
10
Vypuštění zbytku

Základní vybavení