AirVac and AirSpeed metering devices

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Doplňky a rozšíření | AirVac and AirSpeed metering devices

V čem jsou nové dávkovače výjimečné?

 • Sériově s elektrickým pohonem
 • Univerzální pro přesné jednocení zrn a nejrůznější plodiny
 • Dávkování kukuřice, slunečnice, cukrové řepy a sóji
 • Jednoduchá manipulace: není nutné nastavovat stěrku
 • Kontrola osiva pomocí senzoru snímajícího zrna: informace o přesnosti jednocení
 • Individuální kontrola jednotlivých řádků: vypínání jednotlivých řádků, SectionControl, VariableRate, řízení jízdních pruhů

Jaký je rozdíl mezi AirVac a AirSpeed?

AirVac

 • Spolehlivé jednocení pomocí podtlaku
 • Vysoká přesnost při rychlosti setí do 12 km/h
 • Maximální výnosy díky optimálnímu uložení zrn
 • Maximální flexibilita u nejrůznějších druhů plodin
 • Větší časové rozpětí v případě setí ve vlhkých podmínkách

AirSpeed

 • Přesné jednocení pomocí přetlaku
 • Perfektní vzdálenosti rostlin při vysokých jízdních rychlostech
 • Spolehlivé uložení zrn díky vystřelovacímu systému a záchytnému válci
 • Maximální účinnost a efektivita

Maestro CV / CX / RV / RX / SV / SX

AIRVAC A AIRSPEED VŠESTRANNÝ – PRECIZNÍ – VÝKONNÝ

Obě nové dávkovací jednotky AirVac a AirSpeed jsou podobně konstruovány a princip dávkování je obdobný. Přesné jednocení mnoha plodin. Pomocí různých perforovaných kotoučů je možné přesné setí kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, sóji, jiných luskovin, řepky a čiroku.

Systém AirVac pracuje na principu podtlaku. Zrno se přisává na otvor v kotouči. Systém AirSpeed pracuje naopak na principu přetlaku a zrno je v tomto případě tlačeno do otvoru v kotouči. V obou případech zrno putuje přes stěrku, která zabraňuje tvorbu tzv. “dvojáků”. Výhodou této stěrky je, že ji obsluha nemusí nastavovat. Tvar stěrky byl navržen tak, aby došlo k optimálnímu jednocení u všech plodin.
Hlavní rozdíl mezi dávkovacími jednotkami je princip předání osiva z jednotky do řádku. U systému AirVac spadne osivo do řádku spádovou rourou a případně je přitlačeno záchytným kolečkem. U systému AirSpeed je transport osiva k seťovému lůžku zajištěn tzv. nástřelovou trubkou. Osivo je hnané vysokou rychlostí proudem vzduchu. O přesné uložení zrna se stará záchytné kolečko, které běží za secím ústrojím.

U obou systémů je pro maximální kvalitu práce každé zrno snímáno senzorem. Měřicí technologie je schopna zaznamenat počet zrn, prostor mezi jednotlivými zrny a předávat tak obsluze informace o ukládání osiva.

Přenášené hodnoty o přesnosti jednocení se přehledně zobrazují na terminálu stroje a zvyšují tak bezpečnost při setí.

Systémy AirVac a AirSpeed jsou sériově elektricky poháněny a je možné řídit jednotlivé řádky. Tato technologie umožnuje zapínání jednotlivých řádků, SectionControl, VariableRate a automatické najíždění do kolejových řádků.

V případě VariableRate jsou jednotky uzpůsobeny pro definování množství osiva pro každý jednotlivý řádek. V případě najíždění do kolejového řádku je možné definovat různý výsevek pro pravou a levou stranu. Je možné zvýšit preciznost setí a využít tak plný potenciál nové dávkovací technologie.

Dostupnost dávkovačů AirVac a AirSpeed v budoucnu

Nové dávkovací kotouče


Média