Schwenkfahrwerk in Transportstellung

Elegantní a precizní kypřicí technika

Terrano GX

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Terrano GX

Terrano GX

ELEGANTNÍ A PRECIZNÍ VŠEUMĚL

Terrano GX je vyzrálý všestranný kypřič, který odvádí perfektní práci při mělkém a také při hlubokém zpracování půdy do hloubky 25 cm.
Terrano GX je univerzální kypřič s 3řadým nebo 4řadým uspořádáním, čímž splňuje požadavky všech zákazníků. Pracovní záběr se pohybuje od 4 do 6 metrů. Je vybaven pracovní jednotkou TerraGrip třetí generace, která je v rámu uložena naplocho a má uvolňovací sílu 550 kg. Velké otočné body zajišťují dlouhou životnost bez nutnosti údržby. Kypřič je možné vybavit celou řadou různých radliček, tak aby jej bylo možné používat v každém ročním období a při různých půdních podmínkách po celém světě.
Podvozek Terrano GX je umístěn za radličkovou částí a před urovnávací sekcí. Jeho kola s naddimenzovanými pneumatikami slouží při přepravě po silnici i při otáčení na souvratích. Promyšlená kinematika podvozku poskytuje velkou světlou výšku při manévrování zdviženého stroje, a také spolehlivé vytažení kol z pracovního prostoru při zahloubení kypřiče. Poloha podvozku je zvolena tak, aby souprava s tažným prostředkem měla dobrou obratnost při práci v poli a velký jízdní komfort při přepravě po silnici.
Pro optimální využití tažného výkonu a disponibilního výkonu na půdě je Terrano GX vybaven posilovačem trakce, který při práci permanentně tlačí na zadní nápravu traktoru silou 1 200 kg. Pokud není posilovač trakce zapotřebí, protože je prováděno mělké kypření, dá se kdykoliv vypnout uzavíracím ventilem. Aktivuje se jednoduše přepnutím jednotky ovládající zvedání a snižování do režimu bez tlaku, aniž by bylo nutné použít další řídicí přístroje nebo válce.
Pro urovnávání zkypřené půdy je možné zvolit klenuté urovnávací talíře na nábojích s olejovou lázní nebo nivelátory, které povrchový materiál přesouvají a tak dosahují potřebného urovnání.
Terrano GX může být vybaven jednoduchým nebo dvojitým pěchem. Neustále vyvíjíme nové varianty pěchů, které pokryjí jakékoliv požadavky použití. Pro práci za mokra nebo v zimě je u pěchu RingFlex možné demontovat každý druhý prstenec. Díky menší styčné ploše se zabrání utužení půdy a ucpávání pěchu a stroj dokáže držet požadovanou hloubku.
V nabídce máme rozsáhlý program pěchů pro Terrano GX. Jako jednoduché pěchy jsou k dispozici pěchy RingFlex a SteelDisc. Jako dvojité pěchy jsou k dispozici nově vyvinuté pěchy SteelFlex, Doppel RingFlex a Doppel RollPack.

Čím se vyznačuje Terrano GX?

 • 3- a 4-řadový univerzální kypřič
 • Mělká a hluboká práce
 • Obratnost díky centrálnímu podvozku
 • S lehkým tahem
 • Pracovní orgány TerraGrip III
 • Sériový posilovač trakce
 • Variabilita pěchů

Terrano GX

MINIMÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA!

Terrano GX – Precizní elegance širokých schopností

Kypric Terrano GX byl vyvinutý pro výkonné a dusledné zpracování pudy. Spektrum jeho provozních podmínek sahá od melké podmítky až po kyprení do hloubky pod 25 cm. Jeho všestrannost je podporena 3radovým nebo 4radovým usporádáním. Jednoduchá obsluha, nekompromisní technická rešení a výborný prístup k nastavovacím prvkum umožnují dosahovat optimální pracovní výsledky.
Pro utužení půdy je kromě pěchu SteelFlex k dostání i s dalšími jednoduchými a dvojitými pěchy.

Terrano GX

TŘÍŘADOVÉ PROVEDENÍ

Terrano GX

ČTYŘŘADOVÉ PROVEDENÍ

HORSCH Milník – Zemedelství bez orby

Za svou 30-letou tradici firmy přispěl HORSCH k průlomu bezorebného obdělávání půdy tolik, jako žádný další výrobce. Za to byl oceněn v roce 2013 vyznamenáním Milník zemědělské techniky . Mnoho produktů, jako jsou Terrano, Tiger a Joker a neméně pak univerzální secí stroje Pronto DC, umožňují bezorebné hospodaření na nejvyšší úrovni. Podle Spolkového statistického úřadu se v současnosti zpracovává v Německu celkem 40 procent půdy bez orby. U ozimé pšenice je to dokonce 60 procent. Před 20 roky by tomu nikdo neuvěřil. HORSCH má na takovém rozmachu velký podíl. I nadále na tomto pozadí budou vznikat další Milníky zemědělské techniky.


Technické údaje

 

HORSCH Terrano GX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX
Pracovní šířka (m) 4,00 4,90 5,90
Přepravní šířka (m) 2,99 2,99 2,99
Přepravní výška (m) 2,83 3,36 3,85
Délka (m) 8,61 8,61 8,68
Zatížení na nápravu (kg)* 4 100 – 5 400 4 700 – 5 900 5 600 – 7 250
Zatížení na čepu (kg)* 600 – 950 650 – 1 400 750 – 1 500
Rozměr vodících kol 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5
Rozměr kol podvozku 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5
Počet radliček 13 16 19
Vzdálenost radliček v řadě (cm) 92 94 95
Rozteč radliček (cm) 31,00 31,00 31,50
Světlá výška rámu (mm) 850 850 850
Dvojčinné hydr. okruhy 2 (+ 1 s hydr. nastav. hloubky)
Tahová potřeba (KW/k) 130 / 175 175 / 240 220 / 300
Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 42 – 51 mm Tažné oko Ø 42 – 51 mm Tažné oko Ø 42 – 51 mm
Připojení do spodní koule K 80 K 80 K 80


* Hmotnost strojů s minimální / maximální výbavou

 

HORSCH Terrano GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX
Pracovní šířka (m) 4,00 4,90 5,90
Přepravní šířka (m) 2,99 2,99 2,99
Přepravní výška (m) 2,83 3,36 3,85
Délka (m) 9,40 9,40 9,40
Zatížení na nápravu (kg)* 4 250 – 5 650 4 850 – 6 800 6 100 – 7 700
Zatížení na čepu (kg)* 700 – 1 300 800 – 1 500 800 – 1 800
Rozměr vodících kol 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5
Rozměr kol podvozku 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5
Počet radliček 13 17 21
Vzdálenost radliček v řadě (cm) 123 118 114
Rozteč radliček (cm) 31,00 29,50 28,50
Světlá výška rámu (mm) 850 850 850
Dvojčinné hydr. okruhy 2 (+ 1 s hydr. nastav. hloubky)
Tahová potřeba (KW/k) 185 / 250 220 / 300 260 / 350
Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 42 – 51 mm Tažné oko Ø 42 – 51 – 71 mm Tažné oko Ø 42 – 51 – 71 mm
Připojení do spodní koule K 80 K 80 K 80


* Hmotnost strojů s minimální / maximální výbavou

Základní vybavení

TerraGrip

ROBUSTNÍ JISTOTA

TerraGrip je mimořádně výkonný pracovní orgán s pružinovým jištěním. Jeho maximální zdvih dosahuje hodnoty 30 cm a to bez potřeby střižné pojistky. Účinná geometrie odpružení umožňuje radličce při přetížení se ihned uhnout překážce. Díky trvalému předpětí se poté radlička okamžitě vrací zpět do nastavené pracovní hloubky. Přesné vedení vylučuje stranové pohyby radličky.
Odpor jištění se při vykývnutí radličky sníží z 550 kg na 175 kg, čímž se také významně zmenší namáhání rámového profilu, který nese pracovní orgán. Vysoká počáteční pojistná síla přitom spolehlivě udrží radličku v nastavené pracovní hloubce – a to i v těžké půdě a ve velké hloubce. Ušlechtilé materiály, pouzdra a naddimenzované rozměry čepů nevyžadují žádné mazání.

HORSCH

RADLIČKY PRO KAŽDÝ ÚČEL

Radlička MulchMix je svým ostrým úhlem čela navržena pro intenzívní promíchávání posklizňových zbytků a pro hlubší zpracování půdy. Velký rádius zakřivení (600 mm) radličky HORSCH MulchMix půdu nestlačuje a proto zachovává její strukturu. Bez rozdílu nastavené pracovní hloubky: žádná plocha na radličce nemá svislý úhel. Tím se snižuje pracovní odpor, s půdou se zachází šetrně a spotřebovává se méně pohonných hmot. I při velkém objemu slámy se dosahuje vynikající kvality míchání. Radlička MulchMix se skládá ze třech dílů (špička, odhrnovačka, křídla), které je možné nezávisle na sobě vyměňovat. Pro mělkou podmítku je možné křídla nastavit do polohy, kterou
se dosahuje celoplošného podřezávání. Při potřebě hlubokého kypření a současně výborného promíchávání půdy se mohou boční křídla jednoduše odmontovat.
Pro hluboké kypření bez potřeby míchání jsou velmi vhodné radličky HORSCH LD , které mohou pronikat až 25 cm hluboko do podoorničí a přitom neuvádí půdu do většího pohybu. V těžkých půdách se pak pro tento účel osvědčila radlička HORSCH ULD , která díky svému tvaru nevytahuje žádné kusy půdy na povrch, ale pouze kypří v hloubce.

PĚCHY

PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK

HORSCH nabízí správné pěchy pro hluboké ale i pro mělké utužování. Volba pěchu je vždy závislá na typu půdy. Pro každý rozsah typů půd má HORSCH optimální provedení. Utužováním se zhutňuje nadměrně prokypřená půda, drobí se hroudy a vytváří se profil s optimálním poměrem pórů k vedení vláhy a pro uchování půdního vzduchu.
K větší flexibilitě při utužování půdy byl pro Terrano GX vyvinut nový pěch SteelFlex . Pěch SteelFlex kombinuje ve dvou řadách provedení SteelDisc a RingFlex.
V této sestavě nejprve utuží půdu první řada pěchem SteelDisc optimálně do hloubky tak, aby se obnovilo vláhové hospodaření půdy. Duhá řada pěchem RingFlex se pak postará o optimální objem jemné zeminy na seťovém lůžku.

Pro Terrano GX jsou dostupné následující pěchy:

RingFlex, SteelDisc, Doppel RingFlex, Doppel RollPack a SteelFlex.

Ložiskové čepy

 • Vyměnitelné ložiskové čepy u každého pěchu
 • Jednoduché, rychlé a cenově výhodné
 • Ložiska se dají bez velkých nákladů vyměnit
 • Ložiskový čep je možné v případě potřeby snadno vyměnit

Proč je pro váš stroj důležitý vhodný pěch?

 • Ústřední prvek určující kvalitu práce
 • Hloubkové vedení
 • Různé utužení půdy podle požadavků
 • Perfektní kvalita práce za mokra i za sucha
 • Vhodné lože pro klíčení vysemeněných zrn obilí a dalších rostlin
 • Hrubá, kyprá půdní struktura u středních a těžkých půd
 • Poslední operace u seťového lože

Doplňkové vybavení


Média