Profesionální stroj pro meziplodiny

MiniDrill

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | MiniDrill

MiniDrill byl vyvinut tak, aby ho bylo možné snadno přeměnit ze stroje na zpracování půdy na přesný secí stroj.
Má tlakový zásobník o objemu 400 litrů pro rovnoměrně velké vynášecí množství 160 kg/ha. Tlakový zásobník značně snižuje oddělování speciálních osevních směsí, které jsou stále oblíbenější. Osvědčená dávkovací jednotka ze strojů Pronto dopravuje pomocí vhodné dávkovací hřídele osivo přímo do distribučního systému, kde se pomocí odrazných plechů před pěchem rovnoměrně rozděluje. Naše pěchy pak díky svému pracovnímu režimu vytváří optimální seťové lože, čímž jsou zajištěny podmínky pro bezproblémové vzejití plodiny.
U pracovního záběru do 3 metrů se o optimální příčnou distribuci stará šest výsevních jednotek rovnoměrně rozdělených před pěchem nebo za ním, od pracovního záběru 4 m pak dvanáct jednotek. Pro speciální řešení je k dispozici MiniDrill Solo s centrální spádovou trubkou, kterou se dá MiniDrill spojit přímo s rozdělovací hlavou. Výsevní jednotky jsou zásobovány pomocí velmi tichých hydraulických dmychadel, které mohou pracovat s 20 až 25 l/min a dají se tak použít s jakýmkoliv traktorem.
Řízení je snadné pomocí osvědčené obrazovky převzaté ze secích strojů HORSCH. Stačí použít jakýkolivterminál kompatibilní s ISOBUS. Vynášení je řízeno automaticky pomocí rychlosti a regulace zdvihacího ústrojí traktoru. Signál může být veden buď přes 7-pólovou zásuvku nebo volitelně přes radarový senzor.
Možné použití se stroji Terrano FX, Terrano GX, Joker CT, Joker RT, Cruiser SL, Cruiser XL, Focus TD

MiniDrill – velká účinnost pro meziplodiny a zatravnění

  • Objem 400 litrů
  • Tlakový zásobník
  • Hydraulické dmychadlo 20 l/min
  • Velký výběr rotorů
  • Montážní sady pro různé stroje se stupátkem pro bezpečné plnění zásobníku osiva

Technické údaje

 

HORSCH MiniDrill*
Celková hmotnost MiniDrill (kg) 150
Objem zásobníku osiva (l) 400
Průměr plnicího otvoru (mm) 380
Plnicí výška solo (m) 1,05
Řídicí jednotky EW 1
Beztlaký zpětný tok (max. 5 bar) 1
Množství oleje hydraulického dmychadla (l/min) 20 – 25


* Technické údaje bez montážní sady