Společnost

Made in Germany

HORSCH Maschinen GmbH Společnost | Made in Germany

Spolu s celkem 50 společnostmi se společnost HORSCH zavázala k větší toleranci a kosmopolitismu pod heslem „Made in Germany – Made by Vielfalt“.

Společnost pokračuje v cestě, kterou zahájila před třemi lety přijímáním nezletilých uprchlíků do učení. Úspěch mluví za vše. Firma obdržela cenu za vynikající řízení lidských zdrojů, dále za udržitelnost a integraci lidí a v neposlední řadě sklidila úspěch také za projekty, které byly zahájeny v rámci projektu Integration Schwandorf.

Jasný signál mluvící pro větší toleranci a proti xenofobii – to je cílem této společné iniciativy. Důraz je kladen na reklamu s heslem „Made in Germany – Made by Diversity“. Níže uvedený text reklamy ukazuje přístup zúčastněných společností: Není důležité odkud lidé pocházejí, ale mírové a tolerantní soužití. Tímto způsobem se HORSCH, stejně jako ostatní společnosti, staví jasně proti xenofobii.

„Jako rodinná společnost jsme si vědomi naší společensko-politické odpovědnosti. Zapojením do iniciativy jsme se zavázali k otevřené společnosti a chtěli bychom jít příkladem pro podporu tolerance a otevřenosti vůči světu. Jsme také velice rádi, že jsme se společně s iniciátorem Vorwerk podíleli na tomto nápadu již od samého počátku a že se do něj mohly zapojit i společnosti v našem odvětví a v regionu Schwandorf,“ říká generální ředitel Philipp Horsch.

Tento nápad vznikl z iniciativy Timma Mittelstena Scheida, akcionáře ve společnosti Vorwerk a člena rodiny podnikatelů ve Vorwerku. „Toto téma mě osobně velmi zajímá. Myslím si, že je důležité, aby ekonomika vyslala signál i v době těchto sociálně politických debat,“ vysvětluje svůj závazek Mittelsten Scheid. „Proto jsem o to více potěšen, že se tento rodinný podnik s mou myšlenkou zcela ztotožnil.“

Reklama byla zveřejněna 26. března 2019 a jejím cílem bylo mít co nejvyšší celostátní dosah. Objevila se v Mittelbayerische Zeitung, Neuen Tag a v dalších novinách – jako Süddeutscher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, WELT nebo Focus. Reklama byla navíc zobrazena na různých billboardech a zveřejněna zejména na sociálních sítích zúčastněných společností.

Zde je seznam společností zapojených v abecedním pořadí: ACEG, B. Braun, Baerlocher, Bahlsen, Berner Group, Beumer Group, Boehringer Ingelheim, Bpw, Brose, Claas, Deichmann, Dräger, emz-Hanauer, fritz-kola, Funke Mediengruppe, Giesecke + Devrient, Gira, Hansa-Flex, Henkel, Hipp, Horsch, Hubert Burda Media, Jägermeister, Kienbaum, Klett, Kostal, Krone, Lemken, Lindner, Marquard & Bahls, Messer Group, Metzler, Murtfeldt, Nolte Küchen, ODDO BHF, Oetker-Gruppe, Röchling, Sartorius, Sennheiser, SMS Group, Stihl, Ströer, Südvers, Trigema, Vaillant, Vorwerk, Werksviertel Mitte, Wörwag, Würth.