Aktuality

HORSCH Maschinen GmbH Bezorebně | Aktuality
Vážení obchodní partneři a přátelé, s radostí vás zveme na historickou událost – celorepublikový Polní den společnosti Horsch, který bude oslavou 40 let naší vášně pro zemědělství a neustálých inovací. Datum a čas: 26. 6. 2024 od 9:30 hod.
Místo: Ždírec, 588 13 Polná   
Přesná lokace QR: GPS: 49.456263, 15.656569
Čtěte více
Na začátku září jsem na těchto stránkách informoval o netradičním způsobu zakládání porostu řepky ozimé secím strojem Avatar 6.16 SD od firmy Horsch. Slíbil jsem, že se k tomuto případu na podzim vrátím, abych informoval o tom, jak se řepka dále chovala a co se na poli stalo. Jednalo se o setí na pozemku jednoho z dovozců této značky, firmy Stagra Studená. Tato firma, kromě jiného, provozuje velmi úspěšně také zemědělskou výrobu.
Čtěte více
Před 3 týdny jsem navštívil rodinnou farmu na Benešovsku. Při prohlídce porostů řepky ozimé a dalších ozimů jsme projížděli okolo pozemku, kde byl inkarnát, který po sklizni poměrně silně znovu narostl. Zeptal jsem se, jakým způsobem bude pan Petr Kopecký tento pozemek zpracovávat před setím, a to s vědomím, že většinou pracuje bezorebně, ale v některých případech využívá i pluh. Na poli bylo poměrně hodně hmoty, a navíc byl porost polehlý. Byl jsem překvapen, když mi sdělil, že využije ke zpracování kypřič Terrano MT a ne pluh. Také jsem si nedaleko mohl prohlédnout již vzešlý porost, který byl stejným způsobem založen. Po dvou přejezdech Terrana MT bylo velmi pěkně zaseto secím strojem Sprinter ST. Oba stroje od firmy Horsch využívají na farmě již několik let.
Čtěte více
Ozimá řepka stále patří mezi tržní plodiny, které zemědělci pěstují i přes nepřízeň široké veřejnosti, negativní kampani proti jejímu pěstování a rostoucích nákladů. Energetická krize však posunula nejen náklady nahoru, ale i její cena se zvedla, a tak je pro zemědělce pořád velmi zajímavou tržní plodinou, ovšem jen za předpokladu, že bude dosažen výnos alespoň kolem 4 t/ha.
Čtěte více
Společně s firmou Pekass Praha jsme 17.8.2022 předváděli secí stroj Focus 6 TD nedaleko Vlašimi. Jednalo se o podnik, který již dlouhodobě zpracovává půdu velmi omezeně nebo vůbec. Pouze řepka ozimá se zakládá pomocí technologie páskového hlubokého kypření současně se setím. Ostatní plodiny, včetně máku, jsou zasety přímo do strniště předplodiny, případně do porostu meziplodin. K tomuto účelu si také majitel pořídil secí stroj Avatar 8,16 SD, se kterým seje 2. sezonu. Dosavadní zkušenosti s touto technologií jsou velmi dobré. Přestože je v podniku podobný secí stroj jako Focus TD, chce si majitel firmy porovnat obě technologie. Jedním z důvodů je chování obou strojů v případech, kdy se nepovede kvalitní sklizeň z hlediska výšky strniště, špatného rozdrcení a rozhození slámy, případně jsou na pozemku ležáky.
Čtěte více
V současné době většina zemědělců pěstuje meziplodiny jako jednu z cest k naplnění greeningu v návaznosti na vyplácení části přímých plateb. Mezi nimi se však čím dál víc rozšiřuje skupina těch, která chápe nesporné přínosy meziplodin - obohacení půdy o organickou hmotu a živiny v ní vázané, zlepšení chemických, fyzikálních a biologických vlastností půdy. Kořeny rostlin zlepšují strukturu půdy, redukují erosy půdy a v neposlední řadě brání i neúměrnému prohřívání půdy.
Čtěte více
Dnes bych se chtěl věnovat trochu netradičnímu setí řepky ozimé, které jsme prováděli 1.8.2022 na pozemku firmy Stagra Studená. Jednalo se o pozemek, kde byly provedeny 2 sklizně směsi jílku a žita. Po 2. seči byl aplikován glyfosát v dávce 3 l/ha a dále vápenec v dávce 3 t. Následně, bez jakékoliv přípravy půdy, následovalo setí řepky ozimé do vyschlého strniště, secím strojem Avatar 6.16 SD od firmy Horsch. Tento secí stroj má 3 zásobníky a umožňuje dávkování a setí více druhů plodin a hnojiv během jednoho přejezdu. V našem případě se 1. řadou talířů aplikovala močovina v dávce 200 kg/ha do hloubky 8 cm a 2. řada sela řepku ozimou společně s hnojivem NPK do hloubky 2,5 cm. Při rozteči řádků 16,6 cm je tedy řepka zasetá v řádcích 33 cm a močovina v meziřádcích také po 33 cm.
Čtěte více
Letošní sklizeň obilovin, olejnin a luskovin je již za polovinou a zemědělci již mohou odhadovat, s jakými financemi mohou počítat. Tam, kde včas zapršelo, jsou zemědělci s výnosy velmi spokojeni, výnosy u ozimé řepky se pohybují i k 5 t/ha a u ozimé pšenice se výnos zrna točí kolem 8 t/ha a někde i výše. Hůře jsou na tom zemědělci v oblastech, kde úrodu poškodilo sucho nebo kroupy. Zde se výnos u ozimé řepky pohybuje mezi 2- 3 t/ha a ozimé pšenice mezi 5-6 t/ha. S letošními výnosy již nic nelze dělat. Jak se říká: Karty jsou rozdány. Teď již zemědělci přemýšlí o tom, jak co nejlépe a za nízkých nákladů připravit pozemky pro založení nové úrody.
Čtěte více
Dnešní příspěvek bude trochu odlišný. Údaje, které uvedu, jsem čerpal od vedení společnosti Horsch. Všichni jsme zaznamenali, že v poslední době došlo k výraznému zdražení veškerého zboží, energií a služeb. Týká se to samozřejmě i zemědělských strojů, a navíc se zpožďují jejich dodávky. K prvním problémům docházelo již dříve z důvodu covidu. Jednak se omezila produkce kvůli snížení počtu pracovních sil. Kvůli covidu je omezena produkce v Číně, která je zdrojem mnoha výrobků a surovin. V Číně jsou také uzavřeny nebo omezeny mnohé přístavy, případně chybí kontejnery. Další navýšení cen a prohloubení nedostatku všech surovin, kovů a dílů přišlo se začátkem války na Ukrajině.
Čtěte více
Jak jsem již minule předeslal, dnes chci informovat o předvádění stroje Transformer 9 VF při plečkování kukuřice v zemědělských podnicích na Vysočině, kde jsme s firmou Stagra Studená v dubnu kukuřici seli. Plecí stroj Transformer VF 6 a 12,18 je určen pro kultivaci všech plodin, které jsou zasety v meziřádkových vzdálenostech 25, 50 nebo 75 cm. Tak, jako na secím stroji Maestro, je základem stroje rám, na kterém je možné jednoduše posunovat pracovní orgány k nastavení potřebné meziřádkové vzdálenosti.
Čtěte více
HORSCH Leeb rozšiřuje sortiment a uvádí na trh nové speciální držáky trysek. Společně s Agrotopem byly během roku prováděny rozsáhlé testy přesnosti aplikace a trysky byly optimalizovány a nastaveny tak, aby byla zajištěna ještě lepší aplikace na poli. Výsledkem těchto testů jsou dva držáky trysek, které umožňují aplikaci postřiku v pásech, a to téměř ve všech běžných roztečích řádků. Držáky jsou kompatibilní se standardními postřikovači, takže se zákazník nemusí obávat nákupu nové techniky a může se rovnou pustit do moderní ochrany rostlin s již dostupnou technologií. Pomocí dvou šikmých držáků trysek může být pás postřiku posunut např. o 5 cm. Standardní držák trysky ošetřuje kulturu přímo pod tryskou. Nové držáky mohou být zvláště zajímavé pro farmy pěstující brambory, které chtějí nasměrovat dvě trysky pod úhlem 17,5°. Více příkladů aplikace vidíte na obrázcích.
Čtěte více
Samochodný postřikovač Horsch Leeb PT patří k nové generaci postřikovačů, které se na náš trh již delší dobu dodávají. Základní stroj je vybaven motorem FTP o výkonu 310 PS umístněným na centrálním rámu za komfortně vybavenou kabinou s neomezeným výhledem dopředu i do boků (dozadu je řešeno kamerou). Optimální rozložení váhy zajišťuje trakci všech na centrálním rámu nezávisle namontovaných pojezdových kol, které jsou hnané hydromotory PowerGear (lze vybavit i silnějšími hydromotory). Hydropneumatické pérování zajišťuje maximální komfort obsluze při jízdě po silnici (50 km/hod) i po poli (prac. rychlost 25 km/hod) a zároveň umožňuje i velmi klidné vedení postřikovacích ramen na případných nerovnostech.
Čtěte více

Kategorie

Žádné kategorie k dispozici.