Ochrana údajů

HORSCH Maschinen GmbH | Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Nastavení ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky nebo nás kontaktovali jiným způsobem.

Ochrana osobních údajů má pro nás obzvláště vysokou prioritu. Používání našich webových stránek je možné bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chcete využít některé z nabídek naší společnosti online, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a zároveň pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, obecně získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s platným spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od 25. května 2018 a zákonem o ochraně osobních údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG).

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů by vás naše společnost chtěla informovat o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které zpracováváme, a poučit subjekty údajů o právech, která jim přísluší.

Naše společnost zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejdokonalejší ochranu zpracovávaných osobních údajů. Přenosy dat prostřednictvím internetu však vždy mohou mít nedostatky v zabezpečení, takže nelze zaručit absolutní ochranu.

I. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů naší společnosti vychází z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být jednoduché a srozumitelné. Proto vám nejprve vysvětlíme používané pojmy:

 

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (čl. 4 odst. 1 GDPR).

2. Subjekt údajů

Subjekt údajů je kterákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracuje správce.

3. Zpracování

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

5. Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

6. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

7. Správce nebo osoba odpovědná za zpracování

Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

8. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

9. Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

10. Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

11. Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

II. Správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a také dalších předpisů o ochraně údajů je:

 

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf Německo
Tel.: +49 9431 7143-0
Fax.: +49 9431 7143-9200

E-mail: infoemail image left@email image righthorsch.com
Web: www.horsch.com

III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

BCCO GmbH
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

 

Tel.: +49 941 69800800
E-mail: datenschutzemail image left@email image righthorsch.com

IV. Poskytování webových stránek

1. Hosting webových stránek

Pro provoz těchto webových stránek je využíván tzv. poskytovatel hostingových služeb, na jehož evropských serverech je obsah internetové prezentace uložen.

Poskytovatel hostingových služeb byl pečlivě vybrán; kromě toho byla přijata všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování údajů, které je přípustné podle zákona o ochraně osobních údajů (například uzavření smlouvy o zpracování údajů).

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Shromažďovány jsou při tom následující údaje:

 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
 • webové stránky, vyvolané ze systému uživatele prostřednictvím našich webových stránek
 • načtený soubor
 • množství odeslaných dat

Právním základem pro dočasné ukládání dat je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložená po celou dobu trvání relace. Tyto účely jsou naším oprávněným zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

4. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek, proto uživatel nemá možnost vznést námitku.

V. Soubory protokolů

1. Údaje se ukládají rovněž do souborů protokolů našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele. Právním základem pro ukládání souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Ukládání do souborů protokolů probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Údaje v souborech protokolů jsou nejpozději po sedmi dnech vymazány. Uložení údajů nad tento rámec je možné. V takovém případě budou vymazány nebo zašifrovány IP adresy uživatelů tak, aby už nebylo možné je přiřadit k přistupujícímu klientu.

4. Ukládání údajů do souborů protokolů je nezbytně nutné pro provoz internetových stránek. Uživateli proto nepřísluší právo vznést námitku.

VI. Soubory cookie

1. Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. internetový prohlížeč je ukládá do počítačového systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá nějakou webovou stránku, může se do operačního systému uživatele uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání této webové stránky.

Do souborů cookie se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

 • nastavení jazyka
 • informace o přihlášení
 • položky v nákupním košíku

Kromě toho na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování. Tímto způsobem mohou být předávány následující údaje:

 • zadané hledané pojmy
 • četnost vyvolání stránek
 • využití funkcí webových stránek

2. Pokud jste nám udělili souhlas, je právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookie čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna deaktivací této služby v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce. Pokud je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Soubory cookie slouží ke zjednodušení používání webových stránek pro naše uživatele. Analytické soubory cookie se používají ke zlepšování kvality webových stránek, abychom na základě získaného poznání o přesném průběhu používání webových stránek mohli neustále optimalizovat naši nabídku. Na tom se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 písm. f) GDPR.

4. Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele, který je předává naší stránce. Proto máte vy jako uživatel také úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To se může dít i automaticky. Pokud deaktivujete soubory cookie pro naše webové stránky, může se stát, že už nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

VII. Nástroj Consent Management Tool

Při vyvolání našich webových stránek se zobrazí oznámení o „Nastavení ochrany osobních údajů“, které používáme ke správě souhlasu.

Náš Consent Manager, neboli správce souhlasu, je řízen prostřednictvím nezbytného souboru cookie s názvem „CookieConsent“. Tento mechanismus slouží ke správě vašeho souhlasu s používáním souborů cookie na našich webových stránkách.

Pokud soubor cookie s názvem „CookieConsent“ není přítomen, zobrazí se Consent Manager. Pokud odmítnete použití nepovinných souborů cookie, soubor cookie s názvem „CookieConsent“ získá hodnotu „mandatory“, tj. povinný, a nastaví se různé standardní soubory cookie pro odstranění. Po restartování prohlížeče se Consent Manager zobrazí znovu.

Pokud v nástroji Consent Manager udělíte souhlas s technicky nezbytnými službami, uloží se do souboru cookie s názvem „CookieConsent“ hodnota „mandatory“ s oddělovačem „|“. Pokud jsou všechny služby odsouhlaseny, získáte například následující hodnotu: „mandatory|Marketing|Stats|External|Unclassified“.

Externí média, jako Google Maps nebo YouTube, jsou ve výchozím nastavení blokována. Pokud je v souboru cookie s názvem „CookieConsent“ obsažen řetězec „External“, načtou se tato externí média znovu. Pokud udělíte souhlas v blokovaném kontejneru médií, hodnota v souboru cookie s názvem „CookieConsent“ se rozšíří o „external“, tj. externí, a příslušný obsah se načte znovu.

Pokud hodnota souboru cookie s názvem „CookieConsent“ obsahuje řetězce „Marketing“, „Stats“ nebo „Unclassified“, je spuštěn Google Tag Manager, který na základě dané hodnoty řídí příslušné služby. V opačném případě zůstane Google Tag Manager neaktivní. Pokud již byl souhlas udělen, provede se poslední krok okamžitě.

Váš souhlas je platný do konce relace prohlížeče.

Právním základem pro používání nástroje pro správu souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Své nastavení můžete kdykoli změnit nebo odvolat svůj souhlas s platností do budoucna deaktivací příslušné kategorie v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce.

VIII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

a) Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který je možné použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy. Tyto údaje jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Během procesu odesílání těchto údajů získáváme váš souhlas s jejich zpracováním a uvádíme odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

V této souvislosti nepředáváme třetím stranám žádné údaje. Údaje používáme výhradně ke zpracování této konverzace.

b) Právním základem pro toto zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování údajů předaných při zaslání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Osobní údaje ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

d) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a osobní údaje zaslané prostřednictvím e-mailu to platí tehdy, jakmile bude příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jakmile je z okolností zřejmé, že daná záležitost je definitivně vyjasněná.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmidenní lhůty.

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím e-mailu, může proti uložení jeho osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Veškeré osobní údaje, které byly v rámci tohoto kontaktu uloženy, budou v takovém případě vymazány.

IX. Přihlášení uživatele

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se při tom zadávají do vstupní masky, prostřednictvím které nám budou předány a uloženy. Údaje nebudou předávány třetím stranám. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, bydliště.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje: IP adresa uživatele a datum a čas registrace

V rámci procesu registrace získáváme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právním základem pro toto zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Registrace uživatele je nezbytná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách nebo pro plnění smlouvy s uživatelem nebo pro provedení předsmluvních opatření.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

4. Pro údaje shromážděné během procesu registrace to platí v případě zrušení nebo změny registrace na našich internetových stránkách.

Pro údaje shromážděné během procesu registrace za účelem plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření to platí tehdy, pokud tyto údaje již nejsou pro plnění smlouvy potřebné. I po uzavření smlouvy může vyvstat nutnost uchovávat osobní údaje smluvního partnera za účelem splnění smluvních nebo zákonných povinností.

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Uložené údaje o vaší osobě můžete kdykoli změnit.

Pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

X. Výběrová řízení online

1. Kariérní portál Horsch

a) Na našich webových stránkách nabízíme možnost ucházet se o nabízené pracovní pozice online. V rámci tohoto procesu shromažďujeme údaje nezbytné pro realizaci výběrového řízení, jako je příjmení, jméno, bydliště, adresa, dosavadní vzdělání apod. Pro výběrová řízení online je nezbytné přihlášení uživatele prostřednictvím registrace.

V rámci výběrových řízení online se získává výslovný souhlas uživatele.

b)  Výše uvedené údaje zpracováváme kvůli realizaci výběrového řízení. Pokud jste nám dali souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Pokud ke zpracování výše uvedených údajů dochází za účelem navázání smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je větší efektivita a zrychlení průběhu výběrového řízení.

d) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě, že v návaznosti na výběrové řízení dojde ke vzniku pracovního poměru, stáže, praxe nebo jiného pracovněprávního vztahu, budou údaje zpočátku nadále uchovávány a přeneseny do osobního spisu. V opačném případě je řízení o žádosti ukončeno obdržením zamítavého stanoviska. V takovém případě budou údaje vymazány po obsazení příslušné pracovní pozice. K vymazání osobních údajů nedojde, pokud je jejich další zpracování a uchovávání v konkrétním případě nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. V takovém případě máme na dalším zpracování a uchovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ani v případě, že jsme povinni je nadále uchovávat na základě právních předpisů.

2. Další pracovní portály

Ke zveřejňování inzerátů a přijímání žádostí o zaměstnání využíváme také různé externí pracovní portály. Pokud kliknete na odkaz v některém z těchto inzerátů, budete přesměrováni na příslušný pracovní portál. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů pracovním portálem. Za zpracování vašich osobních údajů pracovním portálem odpovídá samotný pracovní portál.

Pro zpracování žádostí a komunikaci s uchazeči částečně využíváme hub příslušného pracovního portálu. Za tímto účelem jsme s pracovními portály uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Zpracování vašich osobních údajů námi a pracovním portálem je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (provádění předsmluvních opatření) a/nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je najít vhodné uchazeče na volná pracovní místa a zajistit efektivní zpracování žádostí.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů příslušným pracovním portálem naleznete ve vlastním prohlášení o ochraně osobních údajů.

XI. Newsletter

a) Vydáváme newsletter, k jehož odběru se můžete přihlásit na našich webových stránkách. Podrobnosti o newsletteru, zejména jeho případný obsah, jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budou nám předány údaje, které jste zadali do vstupní masky při přihlašování k jeho odběru. Abyste se mohlo k odběru newsletteru přihlásit, musíte uvést námi požadované povinné údaje: e-mailovou adresu.

Pokud při přihlašování uvedete další osobní údaje, jsou tyto údaje dobrovolné.

Při přihlašování k odběru našeho newsletteru používáme tzv. funkci double opt-in. Jakmile se přihlásíte k odběru, na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám pošleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete, abychom vám v budoucnu zasílali náš newsletter. Pokud přihlášku nepotvrdíte do termínu uvedeného v tomto e-mailu, budou vámi uvedené údaje zablokovány a po pěti týdnech vymazány. Kromě toho vždy ukládáme ještě vaši IP adresu, okamžik přihlášení k odběru newsletteru a také okamžik potvrzení přihlášky. Tyto používáme výhradně k odesílání newsletteru.

K zasílání newsletterů používáme službu rapidmail. Vaše údaje proto budou předány společnosti rapidmail GmbH. Společnost rapidmail GmbH přitom vaše údaje nesmí použít k jiným účelům, než je zasílání newsletteru. Společnost rapidmail GmbH nesmí vaše údaje předávat ani prodávat. Rapidmail je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zasílání newsletterů, který byl pečlivě vybrán v souladu s požadavky GDPR a BDSG.

b) Pokud jste nám dali souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Pokud je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR.

c) Údaje, které zadáte do vstupní masky při přihlášení, budou zpracovány za účelem vašeho osobního oslovení. Jakmile přihlášení potvrdíte, uložíme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat newsletter. Ukládáme příslušnou IP adresu a časy přihlášení a potvrzení, abychom byli schopni vaše přihlášení k odběru prokázat a v případě potřeby objasnit eventuální zneužití vašich osobních údajů. To je také náš oprávněný zájem. 

d) Výše uvedené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení výše uvedených účelů. Výše uvedené údaje o vás proto uchováváme po dobu, kdy budete přihlášeni k odběru newsletteru. Po odhlášení z odběru newsletteru ukládáme výše uvedené údaje čistě statisticky a anonymně.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat zrušením odběru. Z odběru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu s newsletterem, který vám zašleme.

XII. Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager k implementaci a správě sledovacích kódů a dalších skriptů prostřednictvím jednoho rozhraní. Google Tag Manager je řešení poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Samotný Google Tag Manager nenastavuje žádné soubory cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Pouze zajišťuje, aby se na našich webových stránkách správně prováděly další tagy, které mohou shromažďovat údaje.

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím nástroje Google Tag Manager je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je analyzovat a optimalizovat používání našich webových stránek a zlepšovat účinnost našich marketingových opatření.

Používání služby Google Tag Manager můžete deaktivovat tím, že deaktivujete JavaScript ve svém prohlížeči nebo pomocí nástroje, jako je například doplněk prohlížeče Ghostery. Upozorňujeme však, že to může mít vliv na správné fungování našich webových stránek.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google:

XIII. Google Fonts

a) Na našich webových stránkách používáme „Google Web Fonts“, službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Web Fonts nám umožňuje používání externích druhů písma, tzv. Google Fonts. Proto váš prohlížeč při zobrazení našich webových stránek stáhne potřebný Google Font do mezipaměti prohlížeče. To je nutné k tomu, aby váš prohlížeč umožnil vizuálně lepší zobrazení našich textů. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, váš počítač použije ke zobrazení standardní písmo. Integrace těchto webových písem probíhá prostřednictvím volání serveru, obvykle na serveru společnosti Google v USA. Tím se na tento server přenáší informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Společnost Google ukládá také IP adresu prohlížeče vašeho koncového zařízení. Na rozsah a další využití údajů, které společnost Google shromažďuje a zpracovává prostřednictvím nástroje Google Web Fonts, nemáme žádný vliv.

Informace poskytované třetí stranou: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Podrobnější informace o nástroji Google Web Fonts najdete na adrese https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 a https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

c) Nástroj Google Web Fonts používáme za účelem optimalizace, zejména abychom zvýšili uživatelský komfort při používání našich webových stránek a také abychom vylepšili jejich design.

XIV. Fast.Fonts

a) Pro jednotné zobrazení písem používáme tzv. Web Fonts, neboli webová písma, poskytovaná společností Monotype GmbH (fonts.com nebo fast.fonts.net). Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti fonts.com. Díky tomu společnost fonts.com získá informace o tom, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma společnosti fonts.com používáme v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek.

Pokud váš prohlížeč nástroj Web Fonts nepodporuje, váš počítač použije ke zobrazení standardní písmo.

Více informací o Web Fonts najdete na adrese www.fonts.com/info/legal a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

c) Nástroj Fast.Fonts používáme za účelem optimalizace, zejména abychom zvýšili uživatelský komfort při používání našich webových stránek a také abychom vylepšili jejich design.

XV. Google Maps

K zobrazování geografických informací používáme Google Maps API. Při používání služby Google Maps společnost Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) rovněž shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky webových stránek. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že jste nám k předání udělili souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

Při vyvolání našich webových stránek zobrazujeme oznámení o „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Už tam máte možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na možnost „přijmout“. Pokud v tomto kroku přijmete pouze nezbytné soubory cookie, služba Google Maps se vám zobrazí pouze v případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na informační text v okně mapy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna deaktivací této služby v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce. Pokud si nepřejete být přímo spojeni se svým profilem Google, měli byste se před aktivací odhlásit ze svého uživatelského účtu.

Na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v oblasti personalizované reklamy, analýzy trhu nebo také přizpůsobeného designu webových stránek Google shromažďuje a ukládá údaje jako vyhodnotitelné profily používání i pro nepřihlášené uživatele. Chcete-li uplatnit své právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, obraťte se přímo na společnost Google.

Vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči můžete tuto službu zcela deaktivovat. Zobrazení map na těchto webových stránkách však již nebude možné použít.

Ohledně předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů v USA.

Více informací o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Podmínky používání společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, další podmínky používání Google Maps na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

XVI. Hotjar

a) Na našich webových stránkách používáme službu „Hotjar“, analytickou webovou službu poskytovanou společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dále jen: „Hotjar“). 
Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky na těchto webových stránkách.  Pomocí technologie Hotjar získáváme lepší přehled o zkušenostech našich uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, na které odkazy klikají, co se jim líbí a nelíbí atd.), což nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku na základě zpětné vazby našich uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních, zejména IP adresu zařízení (shromažďuje a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (Unique Device Identifiers), informace o používaném prohlížeči, polohu (pouze zemi), preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek. Hotjar tyto informace ukládá formou pseudonymizovaného uživatelského profilu.  Společnost Hotjar ani my tyto informace nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nespojujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích.
Hotjar mimo jiné používá soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho webového prohlížeče na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek, a také tzv. sledovací kód. Soubory cookie používané službou Hotjar se ukládají ve vašem koncovém zařízení po různě dlouhou dobu, v některých případech pouze během vaší návštěvy, v jiných po dobu 365 dní. Takto shromážděné informace se přenášejí na server společnosti Hotjar v Irsku a tam se ukládají. Prostřednictvím sledovacího kódu se shromažďují následující informace: Údaje závislé na zařízení, které shromažďuje vaše koncové zařízení a váš webový prohlížeč:

 

 • IP adresa vašeho koncového zařízení (shromážděná a uložená v anonymizovaném formátu)
 • E-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám je poskytli prostřednictvím našich webových stránek
 • Velikost obrazovky vašeho koncového zařízení
 • Typ zařízení a informace o prohlížeči
 • Zeměpisné údaje (pouze země)
 • Jazyk pro prezentaci našich webových stránek
 • Interakce s uživateli
 • Příkazy myši (pohyb, poloha a kliknutí)
 • Stisky kláves

Data protokolu, které náš server automaticky používá v případě služby Hotjar:

 • Referenční doména
 • Navštívené webové stránky
 • Zeměpisné údaje (pouze země)
 • Jazyk pro prezentaci našich webových stránek
 • Datum a čas přístupu

Společnost Hotjar používá tyto informace k vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o používání a k poskytování dalších služeb v souvislosti s vyhodnocováním našich webových stránek. Společnost Hotjar využívá k poskytování svých služeb také služby třetích stran (např. Google Analytics a Optimizely). Tyto třetí strany mohou ukládat nebo jinak zpracovávat informace, které váš prohlížeč přenáší při návštěvě našich webových stránek (což může zahrnovat také vaši IP adresu).

Informace poskytované třetí stranou: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Více informací o používání údajů společností Hotjar, možnostech nastavení a vznesení námitky a také o ochraně osobních údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

c) Službu Hotjar používáme jednak k analýze používání našich webových stránek, jednak za účelem neustálého zlepšování jednotlivých funkcí, nabídek a také uživatelského zážitku. Díky statistickému vyhodnocování chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

d) Souhlas s ukládáním uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našich webových stránek společností Hotjar, jakož i s nastavením sledovacích souborů cookie společnosti Hotjar, můžete kdykoli udělit v našem oznámení o souborech cookie a tento souhlas můžete rovněž kdykoli odvolat.

XVII. Matomo

Na našich webových stránkách, které jsou umístěny na našich vlastních serverech, používáme open source software Matomo (dříve Piwik), který statisticky zaznamenává a vyhodnocuje používání našich webových stránek. Žádné osobní údaje při tom nejsou předávány třetím stranám.

Společnost Matomo (InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland) používá po vašem souhlasu soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek se uloží na našem serveru a nejsou předávány třetím stranám.

IP adresy před uložením zkracujeme a tím je anonymizujeme, abychom chránili vaše soukromí. Anonymizovanou IP adresu nelze použít k identifikaci uživatele.

Údaje, které společnost Matomo shromažďuje na našem serveru, se používají výhradně pro statistické účely a slouží k optimalizaci našich webových stránek a jejich obsahu. Nebudou předávány třetím stranám.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů nesouhlasíte, můžete kdykoli v nastavení ochrany osobních údajů vznést námitku proti jejich ukládání a používání. V takovém případě se do vašeho prohlížeče uloží opt-out soubor cookie, který společnosti Matomo zabrání ukládat údaje o používání. Pokud však vymažete své soubory cookie, dojde také k vymazání opt-out souboru cookie a možná jej budete muset znovu aktivovat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím služby Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve statistickém vyhodnocování chování uživatelů za účelem zlepšení webových stránek a jejich obsahu a rovněž optimalizace uživatelské přívětivosti. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna deaktivací příslušné kategorie v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti se službou Matomo naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Matomo: https://matomo.org/privacy.

XVIII. Google Analytics

1. Na našich webových stránkách používáme po získání vašeho souhlasu Google Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání této webové služby, které vytvoří soubor cookie, (včetně zkrácené IP adresy), se zpravidla přenášejí na server Google a tam se ukládají, přičemž může dojít také k jejich předání na servery společnosti Google LLC. v USA.
Služba Google Analytics zpracovává údaje výhradně s anonymizovanou IP adresou. Ta je zajištěna jejím zkrácením, díky kterému je vyloučena přímá souvztažnost s konkrétními osobami. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google LLC. v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání těchto webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics přitom nebude společností Google spojena s dalšími údaji.

 

2. Veškerá výše popsaná zpracování, především použití souborů cookie v rámci služby Google Analytics ke čtení informací na používaném koncovém zařízení, probíhají pouze za předpokladu, že jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Bez udělení tohoto souhlasu nebude služba Google Analytics během vaší návštěvy stránek použita.

3. Účelem používání analytických webových služeb a souborů cookie společností Google je zvyšování efektivity našich webových stránek prostřednictvím zdokonalené analýzy chování uživatelů, abychom mohli v plném rozsahu vyhovět zájmům a potřebám našich uživatelů. 

4. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna deaktivací této služby v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce.
Se společností Google jsme za účelem používání služby Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování, ve které se společnost Google zavázala chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám.
Ohledně předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany v USA.
Více informací o službě Google Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Informace pro návštěvníky webových stránek a aplikací, kde se používá služba Google Analytics, naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání společnosti Google popisují, jak společnost Google nakládá s osobními údaji při používání produktů Google, včetně služby Google Analytics: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Svůj souhlas se zpracováním vašich údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Pomocí pluginu prohlížeče (doplňku prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics) můžete nastavit opt-out soubor cookie, který zabrání shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics. Tím se zabrání sdílení údajů o aktivitě se službou Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

XIX. SEMrush

SEMrush (800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, USA) je komplexní marketingová platforma, která poskytuje nástroje a data pro digitální marketing, SEO (optimalizaci pro vyhledávače), PPC (pay-per-click) a obsahový marketing. Pomocí nástroje SEMrush můžeme analyzovat naši online prezentaci, provádět průzkum klíčových slov, analyzovat konkurenci, kontrolovat profily zpětných odkazů a spravovat reklamní kampaně. Nástroj SEMrush používáme za účelem zlepšení našich online marketingových strategií, zvýšení naší viditelnosti ve vyhledávačích a optimalizace naší celkové online výkonnosti.

SEMrush k tomu používá anonymizované údaje poskytnuté službou Google Analytics pro další analýzu.

XX. Friendly Captcha

Abychom ochránili naše webové stránky před spamem a zneužitím, používáme widget Friendly Captcha. Právním základem je jednak oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jednak naše právní povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože jako provozovatel webových stránek musíme zajistit dostupnost služby.
Friendly Captcha je založen na principu proof-of-work a neprovádí žádné sledování, neukládá žádné osobní údaje a nepoužívá soubory cookie. Widget přesměruje zařízení návštěvníka na servery Friendly Captcha, když navštíví chráněnou stránku, která požaduje splnění aritmetické úlohy. Tato úloha se řeší na zařízení návštěvníka, výsledek se přenáší na webový server chráněné stránky.

Friendly Captcha shromažďuje následující data protokolu:

 

 •    Request Headers User-Agent, Origin a Referrer,
 •    samotnou hádanku, která obsahuje informace o účtu a klíč k webové stránce, na kterou hádanka odkazuje,
 •    verzi widgetu,
 •    časové razítko.

Další informace o zpracování a ukládání údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro koncové uživatele společnosti Friendly Captcha GmbH na adrese https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

XXI. Sociální média

Pokud navštívíte některou z našich prezentací na sociálních sítích, dojde během této návštěvy ke zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě jsme společně s provozovatelem příslušné sociální sítě odpovědní za procesy související se zpracováním údajů ve smyslu článku 26 GDPR tehdy, pokud skutečně společně s provozovatelem sociální sítě rozhodujeme o zpracování údajů a máme na zpracování údajů vliv. Pokud to bylo možné, uzavřeli jsme s provozovateli sociálních sítí dohody o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR.

Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti dle čl. 26 GDPR s provozovateli sociálních sítí nemáme plný vliv na zpracování údajů jednotlivými sociálními sítěmi. Naše možnosti významně ovlivňuje firemní politika příslušného poskytovatele. V případě uplatnění práv subjektu údajů bychom tyto požadavky mohli pouze předat provozovateli dané sociální sítě.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím různých kanálů našich sociálních médií. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnete v rámci svého kontaktu. Údaje, které nám poskytnete, použijeme bez vašeho samostatného souhlasu výhradně pro vyřízení a zpracování vašeho kontaktního požadavku. Žádné informace nebudou předávány třetím stranám nebo budou předány pouze na základě vaší žádosti.

1. Facebook a Instagram

Na našich webových stránkách najdete odkazy na naše profily na Facebooku a Instagramu, které provozuje společnost Meta. Pokud kliknete na některý z těchto odkazů, budete přesměrováni na naši prezentaci na příslušné platformě. Při jejich návštěvě provádí zpracování osobních údajů zpravidla společnost Meta Ireland Ltd. Pokud použijete interaktivní funkce, jako je komentování, sdílení nebo hodnocení, provádí zpracování údajů výhradně společnost Meta.

Společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR

V rámci provozu našich stránek na Facebooku a Instagramu odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů společně se společností Meta:

Meta Platforms Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 
Irsko

Když navštívíte naši stránku na Facebooku nebo Instagramu, společnost Meta od vás shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta na adrese https://www.meta.com/privacy. Na zpracování údajů společností Meta nemáme žádný vliv a nemůžeme za něj převzít žádnou odpovědnost.

Upozorňujeme, že Facebook a Instagram mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, na které nemáme vliv. Před zveřejněním osobních údajů na těchto platformách doporučujeme pečlivě si přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/policy.php

Chcete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku a Instagramu, můžete vyplnit příslušný kontaktní formulář na následujícím odkazu: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Naše stránky na Facebooku a Instagramu nám poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited (dále jen „Meta“) a spravujeme je pomocí příslušného uživatelského účtu. Prostřednictvím těchto stránek máme možnost prezentovat se uživatelům Facebooku a Instagramu a navázat s nimi kontakt.

Pro provoz naší stránky na Facebooku a Instagramu můžeme shromažďovat osobní údaje. Shromažďování a zpracování vašich údajů probíhá zpravidla v pseudonymizované podobě, takže vaše údaje nemůžeme přiřadit přímo k vašemu jménu nebo e-mailové adrese. V tomto ohledu se zpracování provádí prostřednictvím profilu založeného na ID nebo souboru cookie. Zpracování svých údajů můžete významně ovlivnit; stačí kliknout na položku nabídky Nastavení ve svém profilu na Facebooku nebo Instagramu.

Údaje shromážděné při vyvolání a používání stránek a informace, které nám poskytnete při kontaktování, se přenášejí do společnosti Meta a tam se ukládají. Vaše údaje si mohou prohlížet také zaměstnanci, kteří se podílejí na údržbě naší stránky na Facebooku a Instagramu a odpovídají na vaše zprávy.

Jakým způsobem společnost Meta využívá údaje z návštěv facebookových, resp. instagramových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na facebookových, resp. instagramových stránkách přiřazovány k jednotlivým uživatelům, jak dlouho společnost Meta tyto údaje uchovává a zda jsou údaje získané při návštěvě příslušných stránek předávány třetím stranám, není ze strany společnosti Meta jednoznačně a jasně specifikováno a není nám známo.

Statistiky služby Facebook Insights a Instagram

Společnost Meta nám poskytuje statistické údaje o návštěvnících našich stránek na Facebooku a Instagramu prostřednictvím funkce „Insights“, resp. „statistiky Instagramu“. Takovéto výstupy nemůžeme spojit s konkrétní osobou. Tyto informace jsou čistě funkční a pomáhají nám lépe analyzovat naše stránky a přizpůsobit je vašim potřebám a zájmům. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme při návštěvě naší stránky na Facebooku a Instagramu, je pro nás toto zpracování přípustné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Anonymizované údaje poskytované službou Insights vyhodnocujeme, abychom mohli sledovat chování uživatelů na příslušné fanouškovské stránce a optimalizovat obsah. Samotná společnost Meta zpracovává tato data pokročilejším způsobem; podrobnější informace o tom naleznete pod těmito odkazy: 

https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=uf_permalink

https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights

Služba Insights v sadě Meta Business-Suite: https://www.facebook.com/business/help/700570830721044?id=765488040896522

Některé údaje ze služby Insights se přenášejí na servery společnosti Meta v USA a tam se ukládají. Toto předávání do třetích zemí je přípustné se zahrnutím standardních doložek o ochraně údajů. Další informace naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Kromě toho společnost Meta zveřejnila dodatek k dohodě o ochraně osobních údajů, který si můžete přečíst zde:

 https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Další informace o službě Insights a používání souborů cookie, jakož i o možnostech nastavení naleznete na adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/policies/cookies

Upozorňujeme, že služba Insights může shromažďovat osobní údaje i od osob, které nemají profil na Facebooku nebo Instagramu.

Informace o právním základu a účelu zpracování ze strany společnosti Meta, jakož i o příslušné době uložení, naleznete zde: https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Poskytovatelé marketingových služeb na Facebooku a Instagramu

Pokud využíváme pro zpracování údajů na našich stránkách na Facebooku a Instagramu poskytovatele služeb, uzavíráme s nimi příslušné smlouvy o zpracování údajů. V nich upravujeme, v jakém rozsahu a za jakých bezpečnostních podmínek ke zpracování údajů dochází, a určujeme potřebné pravomoci v souladu s čl. 28 GDPR.

Používáme nástroj Facelift od společnosti Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg), abychom mohli snadněji spravovat naše kanály sociálních médií. Vzhledem k tomu, že Facelift slouží primárně k usnadnění interní správy všech námi spravovaných kanálů na sociálních sítích, nejsou prostřednictvím pouhého propojení nástroje Facelift a naší stránky na Facebooku, resp. Instagramu shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud však uživatel prostřednictvím funkce komentáře na některém z našich profilů položí otázku, podrobněji specifikovanou na Faceliftu, zejména pokud jde o reklamní účely, text přejde do tohoto nástroje spolu se uživatelským jménem a zobrazí se nám. Odeslaný text a uživatelské jméno budou smazány, jakmile bude otázka zodpovězena. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používání nástroje Facelift probíhá za účelem zjednodušení komunikace mezi námi a návštěvníkem našeho facebookového, resp. instagramového profilu. Díky tomu máme lepší přehled o komentářích uživatelů, což nám usnadňuje komunikaci s návštěvníky našeho facebookového, resp. instagramového profilu. Na tom se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Funkce komentářů na naší stránce na Facebooku a Instagramu

Pravidelně zveřejňujeme novinky na naší stránce na Facebooku a Instagramu. Abychom s vámi mohli aktivně komunikovat, aktivovali jsme odpovídající funkci komentářů na Facebooku a Instagramu. Vyhrazujeme si právo okamžitě odstranit nevhodné příspěvky (např. s rasistickým, nezákonným nebo srovnatelným obsahem). Za tímto účelem jsou všechny komentáře kontrolovány z hlediska nevhodného obsahu. Přitom můžeme zjistit, ze kterého profilu na Facebooku nebo Instagramu byl příslušný komentář zveřejněn. Máme přístup k:

 • obsahu komentáře,
 • datu vytvoření,
 • ID uživatele,
 • uživatelskému jménu na Facebooku nebo Instagramu

a můžeme vytvořit spojení s předchozími příspěvky a komentáři. Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám; ve výjimečných případech nás k předání příslušných údajů může donutit právní předpis nebo příslušný soudní příkaz.

Kontaktování

Můžete se s námi spojit prostřednictvím různých kanálů na našich stránkách na Facebooku a Instagramu a kontaktovat nás prostřednictvím přímých zpráv, lajků nebo komentářů. Když nás kontaktujete, zobrazí se uživatelské jméno, které je uloženo ve vašem účtu. Toto zpracování je povoleno podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože máme oprávněný zájem odpovídat na dotazy, reagovat na kritiku, budovat vztah a sdílet informace. To nám umožňuje zlepšovat naše služby a reagovat na potřeby našich zákazníků. Komunikace prostřednictvím sociálních médií je důležitá zejména pro oslovení mladších zákazníků. Přímé zprávy se ukládají bez časového omezení, komentáře na fanouškovské stránce i lajky se ukládají trvale a mohou je zobrazit ostatní uživatelé.

Práva subjektů údajů

Pokud používáte naše stránky na Facebooku a Instagramu, máte právo uplatnit vůči společnosti Meta i vůči nám všechna práva popsaná v části „Práva subjektů údajů“. V souladu s naší dohodou se společností Meta vaši žádost neprodleně předáme společnosti Meta, pokud se týká pouze společnosti Meta.

2. Twitter

Naše webové stránky využívají odkazy na náš účet na Twitteru, aby vám poskytly nejnovější zprávy a informace o naší společnosti.

Společnost HORSCH Maschinen GmbH využívá pro nabízenou službu krátkých zpráv technickou platformu a služby společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Správcem údajů pro osoby žijící mimo Spojené státy je společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko.
Upozorňujeme, že používání zde nabízené služby krátkých zpráv na Twitteru a jejích funkcí je na vlastní odpovědnost. Platí to především pro používání interaktivních funkcí (například sdílení nebo hodnocení).

Společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR

V rámci provozu našeho twitterového účtu odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů společně se společností Twitter.

Informace o tom, které údaje a pro jaké účely společnost Twitter zpracovává, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/en/privacy
Informace shromážděné soubory cookie tohoto poskytovatele jsou obvykle odesílány na server v USA a tam uloženy. V případě přenosu údajů do USA se předávání údajů opírá o existenci standardních smluvních doložek.
Nemáme žádný vliv na druh a rozsah údajů zpracovávaných sociální síti Twitter, způsob jejich zpracování a používání ani na předávání těchto údajů třetím stranám. V tomto ohledu nemáme ani žádné účinné kontrolní prostředky. Používáním služby Twitter budou vaše osobní údaje shromažďovány, přenášeny, ukládány, zveřejňovány a používány společností Twitter Inc. a budou přitom přenášeny, ukládány a používány ve Spojených státech, Irsku a jakékoli jiné zemi, ve které společnost Twitter Inc. podniká, bez ohledu na zemi vašeho bydliště. Twitter na jedné straně zpracovává vaše dobrovolně zadané údaje, jako je jméno a uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo kontakty ve vašem adresáři, když jej nahrajete nebo synchronizujete. Na druhou stranu Twitter také vyhodnocuje obsah, který sdílíte, aby zjistil, jaká témata vás zajímají, ukládá a zpracovává důvěrné zprávy, které posíláte přímo ostatním uživatelům, a může určit vaši polohu pomocí údajů GPS, informací o bezdrátové síti nebo vaší IP adresy, aby vám mohl posílat reklamu nebo jiný obsah.
Společnost Twitter Inc. může pro účely vyhodnocování používat analytické nástroje, jako je Twitter Analytics nebo Google Analytics.  Nemáme žádný vliv na používání těchto nástrojů společností Twitter Inc. ani jsme nebyli o takovém možném použití informováni. Pokud společnost Twitter Inc. používá nástroje tohoto typu k analýze uživatelského účtu společnosti HORSCH Maschinen GmbH, nezadali jsme jí to, neodsouhlasili ani jinak nepodporovali. K údajům získaným při analýze navíc ani nemáme přístup. Prostřednictvím našeho účtu jsou pro nás viditelné pouze určité neosobní informace o aktivitě na Twitteru, například počet kliknutí na profil nebo odkaz prostřednictvím určitého tweetu. Navíc nemáme možnost zabránit ani zakázat používání takových nástrojů na vašem twitterovém účtu.
Twitter nakonec získává informace, například když si prohlížíte obsah, i když nemáte vytvořený účet. Těmito takzvanými „daty protokolu“ mohou být IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, informace o dříve navštívených webových stránkách a zobrazených stránkách, vaše poloha, váš mobilní operátor, použité koncové zařízení (včetně ID zařízení a ID aplikace), použité hledané výrazy a informace o souborech cookie.
Prostřednictvím tlačítek nebo widgetů Twitteru vložených na webové stránky a používáním souborů cookie může Twitter zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Twitteru. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy na míru. Vzhledem k tomu, že společnost Twitter Inc. je mimoevropský poskytovatel s evropskou pobočkou pouze v Irsku, není podle vlastního výkladu vázána německými předpisy o ochraně údajů. Týká se to například vašich práv na informace, blokování nebo vymazání údajů nebo možnosti vznést námitku proti používání údajů o používání pro reklamní účely.
V obecných nastaveních svého účtu na Twitteru a rovněž v sekci „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ máte možnost omezit zpracování svých údajů. Kromě toho můžete v možnostech nastavení mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) omezit Twitteru přístup ke kontaktům, kalendáři, fotografiím, údajům o poloze atd. To však závisí na používaném operačním systému.
Více informací k těmto bodům najdete na níže uvedených stránkách technické podpory Twitteru:

https://support.twitter.com/articles/105576#
https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz

O možnosti prohlédnout si své údaje na Twitteru se můžete informovat zde: https://support.twitter.com/articles/20172711#
Informace o závěrech, které o vás Twitter vyvozuje, najdete zde: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Informace o dostupných možnostech nastavení personalizace a ochrany údajů naleznete zde (spolu s dalšími odkazy): twitter.com/personalization
Kromě toho máte možnost požádat o informace prostřednictvím formuláře k ochraně osobních údajů, který je k dispozici na Twitteru, nebo prostřednictvím žádosti o informace z archivu:
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170320#

Ve vztahu k údajům o shodě se na nás a společnost Twitter vztahují povinnosti stanovené v dodatku o zpracování údajů zpracovatelem. Najdete jej zde: https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa.

V souvislosti s údaji o konverzi, které sdílíme se společností Twitter, se na nás a společnost Twitter vztahuje dodatek o zpracování údajů, který naleznete zde: https://gdpr.twitter.com/en/conversion-api-dpa.html.

Zprávy používáme pouze pro interní obchodní účely a k optimalizaci našich reklamních kampaní na Twitteru.

V souvislosti s neagregovanými zprávami se na nás a společnost Twitter vztahuje dodatek o zpracování údajů, který naleznete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html


Vaše údaje zpracovává i společnost HORSCH Maschinen GmbH. Přestože sama prostřednictvím svého účtu na Twitteru žádné údaje neshromažďuje. Údaje, které zadáte na Twitteru, především vaše uživatelské jméno a obsah zveřejněný na vašem účtu, však zpracujeme, pokud budeme sdílet vaše tweety nebo na ně odpovídat nebo pokud zveřejníme vlastní tweety odkazující na váš účet. Údaje, které volně zveřejňujete a šíříte na Twitteru, zařazujeme do naší nabídky a zpřístupňujeme je našim sledujícím.

3. LinkedIn

Na naše webové stránky jsme umístili odkazy na náš profil na síti LinkedIn. Pokud kliknete na tento odkaz, budete přesměrováni na naši stránku na síti LinkedIn.

LinkedIn používáme ke komunikaci se zákazníky, obchodními partnery, potenciálními zaměstnanci a dalšími zájemci a k prezentaci naší společnosti a produktů. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokud se nacházíte v EU, EHP nebo ve Švýcarsku, správcem vašich osobních údajů poskytnutých, shromážděných nebo zpracovaných v souvislosti se službami LinkedIn je společnost LinkedIn Ireland Unlimited.

Pokud se nacházíte mimo tyto země, správcem vašich osobních údajů, které vám byly poskytnuty nebo které jste od nás získali nebo které zpracováváme v souvislosti s našimi službami, je společnost LinkedIn Corporation.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Chcete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů sítě LinkedIn, můžete vyplnit příslušný kontaktní formulář na následujícím odkazu:: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Zpracování vašich osobních údajů námi a společností LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je udržovat a rozšiřovat naše obchodní vztahy a zlepšovat náš marketing a vztahy s veřejností.

Při návštěvě nebo používání naší prezentace na síti LinkedIn o vás LinkedIn a my můžeme shromažďovat informace. Může jít také o osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo IP adresa. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na to, jaké údaje LinkedIn přesně shromažďuje a jak je zpracovává. Ujistili jsme se však, že se společnost LinkedIn zavázala dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Další informace naleznete na adrese: https://legal.linkedin.com/dpa.

Chcete-li se dozvědět více o povaze, rozsahu a účelu zpracování údajů společností LinkedIn a znát svá práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a také na zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Funkce komentářů na naší stránce LinkedIn

Pravidelně zveřejňujeme novinky na naší stránce LinkedIn. Abychom s vámi mohli aktivně komunikovat, aktivovali jsme odpovídající funkci komentářů na LinkedIn. Vyhrazujeme si právo okamžitě odstranit nevhodné příspěvky (např. s rasistickým, nezákonným nebo srovnatelným obsahem). Za tímto účelem jsou všechny komentáře kontrolovány z hlediska nevhodného obsahu. Přitom můžeme zjistit, ze kterého profilu na síti LinkedIn byl příslušný komentář zveřejněn. Máme přístup k:

 • obsahu komentáře,
 • datu vytvoření,
 • ID uživatele,
 • uživatelskému jménu na LinkedIn

a můžeme vytvořit spojení s předchozími příspěvky a komentáři. Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám; ve výjimečných případech nás k předání příslušných údajů může donutit právní předpis nebo příslušný soudní příkaz.

4. Xing

Na naše webové stránky jsme umístili odkazy na náš profil na síti Xing. Pokud kliknete na tento odkaz, budete přesměrováni na naši stránku na síti Xing.

Společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR

V rámci provozu našeho profilu na síti Xing odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů společně se společností Xing:

New Work SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 419 131-0
info@xing.com

Upozorňujeme, že nabízený profil Xing a jeho funkce používáte na vlastní odpovědnost. Platí to především pro používání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení). Na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Xing nemáme žádný vliv.

Společnost Xing zpracovává vaše dobrovolně zadané údaje a vyhodnocuje obsah, který jste sdíleli nebo prohlíželi.

Údaje o tom, které údaje Xing zpracovává a k jakým účelům je používá, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Xing: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XING je sociální síť provozovatele New Work SE se sídlem v Hamburku. Na ní mohou členové spravovat především své profesní, ale i soukromé kontakty a rovněž navazovat nové. Organizace si mohou vytvořit stránku s logem a krátkým profilem, zveřejňovat novinky a iniciovat diskusní skupiny.
K firemnímu profilu musí být přiřazen osobní profil s právy správce. Dialog ve skupinách může probíhat pouze prostřednictvím osobního profilu fyzické osoby.
Chcete-li používat síťové funkce, musíte být registrovaným uživatelem. K dispozici je základní verze zdarma a placená verze, která obsahuje funkce navíc. Na rozdíl od jiných sociálních sítí je XING založen spíše na kombinaci osobního a elektronického kontaktu, je méně komerční a méně vizuální. Zaměřuje se na odbornou výměnu informací ke specializovaným tématům s lidmi, kteří mají stejné profesní zájmy. Kromě toho XING často využívají firmy a další organizace k náboru zaměstnanců a prezentaci sebe sama jakožto atraktivního zaměstnavatele. Za tímto účelem je XING propojen s platformou kununu, která se zaměřuje na hodnocení zaměstnavatelů.
Více informací vám poskytne XING:  https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
Sociální síť XING využívá společnost HORSCH Maschinen GmbH v současné době pouze ve velmi omezené míře prostřednictvím krátkého profilu a příležitostného zveřejňování novinek, které se týkají především aktuálních volných pracovních míst.  Tematická diskusní skupina se v současné době neudržuje, ale její vznik v budoucnu není vyloučen.
Aktuální informace o ochraně údajů najdete na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Prostřednictvím sítě XING nezískáváme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.

5.  YouTube

YouTube, LLC je společnost patřící pod Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Správcem údajů odpovědným za zpracování vašich údajů u uživatelů služeb Google s obvyklým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, pokud není v oznámení o ochraně osobních údajů u konkrétní služby uvedeno jinak, je společnost Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR

V rámci provozu naší stránky na YouTube odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů společně se společností YouTube/Google.

YouTube LLC 901
Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Chcete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů sítě YouTube, můžete vyplnit příslušný kontaktní formulář na následujícím odkazu:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

a) Odkazy na videa na YouTube
Naše webové stránky obsahují odkazy na náš kanál YouTube, prostřednictvím kterého vám poskytujeme videa a informace o naší společnosti. Pokud kliknete na odkaz na náš kanál YouTube, budete přesměrováni na platformu YouTube.
YouTube zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud máte účet YouTube a přihlásíte se na YouTube, nebo na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud účet YouTube nemáte. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na typ a rozsah zpracování vašich osobních údajů společností YouTube.

b) Vložená videa

1. Na těchto webových stránkách jsou také integrována videa z YouTube, ale ta se načítají až po vašem souhlasu.
Pokud udělíte svůj souhlas, použije se možnost „ - rozšířený režim ochrany dat - “ od společnosti YouTube.
Pokud uživatel kliknutím potvrdí svůj souhlas s načtením vloženého videa YouTube, vytvoří se spojení s YouTube a připojení k síti Google Double Click.
Podle informací společnosti YouTube se v „rozšířeném režimu ochrany dat“ na server YouTube přenášejí údaje pouze tehdy, když dané video sledujete, a to zejména o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu odhlásíte.
Jakmile spustíte přehrávání vloženého videa kliknutím na něj, YouTube prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany dat uloží do vašeho zařízení pouze soubory cookie, které neobsahují žádné osobně identifikovatelné údaje, pokud nejste právě přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit vhodným nastavením a rozšířením prohlížeče.

Adresa a odkaz na informace o ochraně osobních údajů třetí strany:
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
- Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
- Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated
- Nastavení ochrany osobních údajů: https://www.youtube.com/intl/de_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy 

Při sledování vložených videí z YouTube na našich webových stránkách používá YouTube soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o vašem chování při používání. To může také vést k propojení údajů shromážděných službou YouTube s dalšími údaji shromážděnými jinými službami společnosti Google, například službou Google Analytics.

Je také možné, že YouTube nastaví soubory cookie DoubleClick, když na našich webových stránkách sledujete video z YouTube. DoubleClick je technologie společnosti Google, která umožňuje zobrazování personalizované reklamy na YouTube. To může vést k tomu, že společnost YouTube bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Nemáme však žádnou kontrolu nad používáním souborů cookie společností YouTube nebo Google.

2. Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna deaktivací této služby v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na této stránce.

3. Účelem zpracování údajů je umožnit přístup k vysoce kvalitním videím přímo na webových stránkách a zajistit zvýšení uživatelského komfortu díky rychlé dostupnosti.

c) Náš kanál YouTube
Založili jsme kanál YouTube, abychom vám představili naše produkty a služby a poskytli vám užitečné informace. Kanál YouTube provozuje společnost YouTube (YouTube LLC je společnost patřící pod Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland) („YouTube“). Při návštěvě našeho kanálu YouTube jsou data přenášena na YouTube a tam ukládána.

Když navštívíte náš kanál YouTube, může YouTube zpracovávat vaše osobní údaje. Může se jednat například o vaši IP adresu, informace o koncovém zařízení, které používáte, nebo informace o vašem používání kanálu YouTube. Nemáme žádný vliv na to, jaké údaje společnost YouTube zpracovává a jak tyto údaje používá.

Další informace o zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Zpracování vašich osobních údajů společností Youtube probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud máte účet YouTube a přihlásíte se na YouTube, nebo na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud účet YouTube nemáte. Náš oprávněný zájem spočívá v atraktivní prezentaci naší společnosti a komunikaci se zákazníky a zájemci.

Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na typ a rozsah zpracování vašich osobních údajů společností YouTube.

Vezměte také na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v Irsku nebo v USA, protože YouTube je společnost patřící pod Google Ireland se sídlem v Irsku, ale používá také servery v USA. Společnost YouTube však zavedla standardní smluvní doložky podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany údajů:

Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností YouTube, jakož i o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Funkce komentářů na naší stránce YouTube

Pravidelně zveřejňujeme novinky na naší stránce YouTube. Abychom s vámi mohli aktivně komunikovat, aktivovali jsme odpovídající funkci komentářů na YouTube. Vyhrazujeme si právo okamžitě odstranit nevhodné příspěvky (např. s rasistickým, nezákonným nebo srovnatelným obsahem). Za tímto účelem jsou všechny komentáře kontrolovány z hlediska nevhodného obsahu. Přitom můžeme zjistit, ze kterého profilu na síti YouTube byl příslušný komentář zveřejněn. Máme přístup k:

 • obsahu komentáře,
 • datu vytvoření,

a můžeme vytvořit spojení s předchozími příspěvky a komentáři. Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám; ve výjimečných případech nás k předání příslušných údajů může donutit právní předpis nebo příslušný soudní příkaz.

6. Soutěže

Pravidelně pořádáme soutěže prostřednictvím našich sociálních médií. Pokud se chcete těchto soutěží zúčastnit, je nutné, abychom shromáždili a uložili vaše osobní údaje, uživatelské jméno. Při účasti v soutěži nám udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů. Uložené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely realizace soutěže potřebné. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování údajů je realizace námi nabízené soutěže.

7. Facelift

Používáme nástroj Facelift od společnosti Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg), abychom mohli snadněji spravovat naše kanály sociálních médií. Vzhledem k tomu, že Facelift slouží primárně k usnadnění interní správy všech námi spravovaných kanálů na sociálních sítích, nejsou prostřednictvím pouhého propojení nástroje Facelift a naší stránky na Facebooku, resp. Instagramu shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud uživatel komunikuje s některým z našich profilů na stránkách, které nám zpřístupnila společnost Meta, formou komentáře nebo zprávy, obsah včetně informací o profilu uživatele se přenáší na Facelift Cloud. Odeslaný text a uživatelské jméno budou z Facelift Cloud smazány, jakmile bude otázka zodpovězena. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používání nástroje Facelift probíhá za účelem zjednodušení komunikace mezi námi a návštěvníkem našeho facebookového, resp. instagramového profilu. Díky tomu máme lepší přehled o komentářích uživatelů, což nám usnadňuje komunikaci s návštěvníky našeho facebookového, resp. instagramového profilu. Na tom se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

8. Quintly

Quintly je analytický nástroj pro sociální média, který nám pomáhá analyzovat a optimalizovat naše aktivity na sociálních médiích. Poskytuje funkce pro sledování a analýzu dat ze sociálních médií, mimo jiné včetně výkonu příspěvků, růstu počtu sledujících, míry zapojení a demografických informací. Díky nástroji Quintly můžeme získat důležité informace, které nám pomohou zlepšit naše strategie v oblasti sociálních médií, identifikovat trendy a lépe porozumět naší cílové skupině. Quintly používáme ke shromažďování dat z různých platforem sociálních médií, jejich porovnávání a vytváření uživatelsky přívětivých přehledů.

Quintly pro toto další zpracování používá anonymizované údaje poskytnuté našimi platformami sociálních médií.

 

XXII. Soutěže a průzkumy

a) Na našich webových stránkách je příležitostně možné poskytnout zpětnou vazbu k událostem, například v rámci průzkumu, a účastnit se soutěží.

Průzkumy zpracovává společnost LimeSurvey a jsou anonymní. Použitý přístupový kód se neukládá společně s údaji. Je veden v samostatné tabulce a aktualizuje se pouze za účelem zaznamenání toho, zda byl tento průzkum dokončen, či nikoli. Neexistuje žádný způsob, jak sloučit přístupové kódy s výsledky průzkumu.
V rámci průzkumů nezpracováváme žádné osobní údaje.

V rámci účasti v soutěži jsou shromažďovány údaje nezbytné pro realizaci soutěže, jako je e-mailová adresa a potvrzení o plnoletosti.

b) Údaje ze soutěže zpracováváme za účelem realizace dané soutěže. Pokud jste nám dali souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Pokud ke zpracování výše uvedených údajů dochází za účelem navázání smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je možnost kontaktování v případě výhry a potvrzení plnoletosti.

d) Údaje budou vymazány nejpozději 30 dní po skončení soutěže. K vymazání osobních údajů nedojde, pokud je jejich další zpracování a uchovávání v konkrétním případě nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. V takovém případě máme na dalším zpracování a uchovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ani v případě, že jsme povinni je nadále uchovávat na základě právních předpisů.

XXIII. Úpravy obrázků

a) Funkce „BE A HERO“ na našich webových stránkách umožňuje, aby každý uživatel nahrál svou fotografii, která bude následně upravena pomocí masky. Uživatel pak obdrží individuální adresu URL pro sdílení nebo stažení obrázku.

Před nahráním fotografie bude uživatel o tomto zpracování údajů poučen. Odesláním fotografie vyjadřuje souhlas s tímto zpracováním.

b) Právním základem pro toto zpracování údajů je na základě tohoto souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je zatraktivnění a zpestření webových stránek.

d) Nahraný obrázek je možné kdykoli odstranit.

XXIV. Learning Management System

1. Skupina Horsch provozuje školicí systém Learning Management System, aby mohla digitálně nabízet obsah školení, vést historii účastníků školení a spravovat výsledky a předpoklady pro další školení. Kromě toho tyto údaje slouží také jako důkaz předpokladů pro další vzdělávání.

Na našich stránkách pro Learning Management nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se při tom zadávají do vstupní masky, prostřednictvím které nám budou předány a uloženy. Údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou vaší registrované společnosti. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, hlavní adresa, obec, poštovní směrovací číslo.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje: IP adresa uživatele a datum a čas registrace.

V rámci procesu registrace získáváme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

V průběhu dalšího používání portálu se zpracovávají údaje, jako jsou absolvovaná školení a jejich výsledky.

2. Právním základem pro toto zpracování údajů je udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Údaje z registrace a používání digitálních školení na našich webových stránkách jsou nezbytné pro evidenci a historii školení na základě vašeho souhlasu.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

4. Pro údaje shromážděné během procesu registrace to platí v případě zrušení nebo změny registrace na našich internetových stránkách.

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit nebo odvolat svůj souhlas. Uložené údaje o vaší osobě můžete kdykoli změnit. Pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

XXV. Práva subjektů údajů

Jsme si vědomi toho, že v souvislosti se zpracováním vašich údajů máte určitá práva. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o právech subjektu údajů, která máte, a o tom, jak je můžete uplatnit.

 

 1. Právo na informace (čl. 15 GDPR): Máte právo si od nás vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a za jakým účelem. V případě žádosti o informace, která není podána písemně prostřednictvím kontaktní adresy již uložené v našich systémech, vás žádáme o pochopení, že od vás můžeme požadovat důkaz, že jste osoba, za kterou se vydáváte. 
 2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme o vás uložili.
 3. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali, pokud již nejsou potřeba nebo pokud jejich zpracování porušuje předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popřete správnost údajů, zpracování je nezákonné nebo jste vznesli námitku proti zpracování.
 5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
 6. Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu.
 7. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR): Máte právo svůj souhlas v souvislosti s ochranou osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte dle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás jako subjektu údajů týkají, je porušeno GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Konec prohlášení o ochraně osobních údajů