HORSCH Maschinen GmbH | Home

Dnes navážu na poslední příspěvek a soustředím se na doporučení, která považuji za důležitá při nasazení secích strojů. Každý secí stroj má samozřejmě svůj návod k obsluze a k nastavení při práci.…

Čtěte více

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na naši novou výsevní jednotku, kterou je možné vybavit oběma dávkovacími systémy a která se dá zabudovat do všech konstrukčních řad Maestro. …

Čtěte více

Přesný secí stroj Horsch Maestro model C o záběru 6 metrů lze velmi rychle a jednoduše přestavět z 12-ti řádkové varianty o šířce řádků 45 cm na 8 řádkovou o šířce řádku 75 cm. Pro pěstitele cukrové…

Čtěte více

Dnešní příspěvek bych chtěl zaměřit trochu netradičně na různé připomínky a doporučení, které se týkají strojů HORSCH a napadají mně při návštěvách u vás klientů. Tato doporučení také doplní…

Čtěte více