Radličkový kypřič pro široké spektrum nasazení

Terrano FX

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Terrano FX

Terrano FX

Efektivní technika kypření s širokým spektrem nasazení

Terrano FX je univerzální kompaktní radličkový kypřič, který se díky výměnným radličkám používá pro všechny pracovní hloubky od 5 do 30 cm. Splní požadavky kvalitní mělké podmítky stejně jako intenzivního hlubokého kypření a promíchání organické hmoty. Třířadý, krátký a proto stabilní rám s velkou světlou výškou a s velkou průchodností mezi sousedními radličkami spolehlivě míchá půdu i v obtížných podmínkách. Třířadá stavba současně poskytuje úzké rozteče navazujících radliček a proto kypřič Terrano FX velmi rovnoměrně kypří celý profil ornice. Vestavěný pěch se při práci dotěžuje silami z radliček a proto celý stroj špičkově urovnává i utužuje povrch půdy. Při každé pracovní operaci navíc vytváří optimální seťové lůžko. Základem široké univerzálnosti kypřiče Terrano FX je dobře promyšlená kombinace pracovních skupin. Střídání pracovních hloubek je hlavním znakem tohoto kypřiče. Třířadý koncept dovoluje navrhnout kompaktní rám s velkou tuhostí. Proto může Terrano FX trvale pracovat i ve velkých hloubkách.
Přitom si stále zachovává nízký pracovní odpor. Tuto absolutní přednost potvrdil i DLG test už v roce 2003. Při nejvyšší pracovní kvalitě spotřebuje Terrano FX o 20 % méně energie, než průměr z ostatních testovaných kypřičů.
Různé kombinace pracovních orgánů pro mělkou i hlubší práci, pro míchání poskytují Terrano FX velice široké spektrum použití. Přidávají k tomu vysokou odolnost proti přetížení a významně prodlouženou životnost. Vedení pracovní hloubky přebírá u kypřiče Terrano FX jeho vestavěný zadní pěch. Seřizování se provádí dorazovými podložkami na několika málo nastavovacích místech. Při práci se přítlak pěchu dynamicky zvyšuje podle půdního odporu, a proto stroj dodržuje pracovní hloubku velice přesně.
Robustní radličky TerraGrip zajištují přesné vedení v požadované pracovní hloubce. Radličky zajištují intenzivní, ale šetrné promíchání pudy. Optimalizované uspořádání disků zabranuje vytváření “slaměných hromádek” a povrch je srovnaný a homogenní. Díky konstrukci tažného rámu se síla vtažení radliček do půdy přenáší na pěch a je zajišteno optimální zpětné utužení.

Čím se vyznačuje Terrano FX?

 • Univerzální použitelnost
 • Výtečně promíchává každou půdu
 • Nejnižší potřeba tahové síly, už od 120 k
 • Dostatečně robustní i pro nejtěžší operace
 • Využitelná pracovní hloubka od 5 do 30 cm
 • Krátká a kompaktní konstrukce
 • Bohatá volitelná výbava pro všechny podmínky

Philipp Horsch

Terrano FX je nejprodávanějším kypřičem HORSCH. Je možné ho vlastně označit za skutečnou klasiku mezi kypřiči. Jeho jednotlivé stavební prvky jsme dovedli k perfektní funkci. Příkladem může být konstrukce jeho rámu ve všech záběrech anebo pracovní jednotky TerraGrip druhé generace.”

Terrano FX – Univerzální zpracování půdy bez kompromisů

HORSCH Terrano FX je kompaktní 3řadý kypřič s mimořádně širokým využitím – od mělké úpravy povrchu až po intenzivní hluboké kypření půdy.
Všestranný Terrano FX bezvadně promíchá libovolně nastavený profil v rozsahu od 5 cm do 30 cm hloubky. Díky světlé výšce rámu 85 cm (u typů 3, 3.5, 4 a 5 FX) a díky rozestupu radliček 30 cm promíchá Terrano rovnoměrně i těžkou půdu s organickými zbytky.


Technické údaje

 

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX pevný 4 FX 4 FX Podvozek 5 FX 5 FX Podvozek
Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
Přepravní šířka (m) 3,00 3,50 4,06 3,00 3,00 3,00 3,00
Přepravní výška (m) 2,05 2,05 2,05 3,00 3,10 3,60 3,60
Délka (m) 3,80 3,80 3,80 4,00 7,10 4,00 7,10
Hmotnost se střižným jištěním (kg)* 1 390 1 810 2 250 2 200 3 150 3 000 3 900
Hmotnost s radličkami
TerraGrip (kg)*
1 860 2 190 2 600 2 740 3 690 3 700 4 600
Rozměry pneumatik
opěrných kol
--- --- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 ---
Rozměr pneumatik --- --- --- --- 400 / 60 – 15.5 --- 400 / 60 – 15.5
Počet radliček 10 12 14 13 13 16 16
Vzdálenost radliček (cm) 90,00 89,00 88,20 91,50 91,50 93,00 93,00
Rozteč radliček (cm) 30,00 29,00 29,40 30,50 30,50 31,00 31,00
Světlá výška rámu (mm) 850 850 850 850 850 850 850
Dvojčinné hydr. okruhy --- --- --- 1 2 1 2
Tahová potřeba (kW/k) 90 – 147 / 120 – 200 100 – 163 / 140 – 220 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 150 – 220 / 205 – 300 150 – 220 / 205 – 300
Tříbodový závěs 3bod. kat. II / III 3bod. kat. II / III 3bod. kat. II / III 3bod. kat. II / III --- 3bod. kat. II / III – III / IV ---
Připojení do spodních ramen --- --- --- --- Kat. III – III / IV – IV --- Kat. III – III / IV – IV


* Hmotnosti strojů s minimální výbavou, s pevnými urovnávacími talíři a s pěchem RollFlex

HORSCH Milník – Zemědělství bez orby

“Během svého 30letého působení přispěla firma HORSCH k průlomu bezorebného obdělávání půdy tolik, jako žádný další výrobce. Za tento přínos byla oceněna v roce 2013 vyznamenáním Milník zemědělské techniky . Mnoho produktů – jako jsou Terrano, Tiger a Joker a neméně pak univerzální secí stroje Pronto DC – umožňuje bezorebné hospodaření na nejvyšší úrovni. Podle Spolkového statistického úřadu je v Německu v současnosti zpracováváno celkem 40 % půdy bezorebným způsobem. U ozimé pšenice je to dokonce 60 %. Před 20 lety by tomu nikdo neuvěřil. HORSCH má na takovém rozmachu velký podíl. I nadále na tomto pozadí budou vznikat další Milníky zemědělské techniky.”

Základní vybavení

TerraGrip

ROBUSTNÍ JISTOTA

TerraGrip je mimořádně výkonný pracovní orgán s pružinovým jištěním. Jeho maximální zdvih dosahuje hodnoty 30 cm a to bez potřeby střižné pojistky. Účinná geometrie odpružení umožňuje radličce při přetížení se ihned uhnout překážce. Díky trvalému předpětí se poté radlička okamžitě vrací zpět do nastavené pracovní hloubky. Přesné vedení vylučuje stranové pohyby radličky.
Odpor jištění se při vykývnutí radličky sníží z 500 kg na 175 kg, čímž se také významně zmenší namáhání rámového profilu, který nese pracovní orgán. Vysoká počáteční pojistná síla přitom spolehlivě udrží radličku v nastavené pracovní hloubce – a to i v těžké půdě a ve velké hloubce. Ušlechtilé materiály, pouzdra a naddimenzované rozměry čepů nevyžadují žádné mazání.

HORSCH

RADLIČKY PRO KAŽDÝ ÚČEL

Radlička MulchMix je svým ostrým úhlem čela navržena pro intenzívní promíchávání posklizňových zbytků a pro hlubší zpracování půdy. Velký rádius zakřivení (600 mm) radličky HORSCH MulchMix půdu nestlačuje a proto zachovává její strukturu. Bez rozdílu nastavené pracovní hloubky: žádná plocha na radličce nemá svislý úhel. Tím se snižuje pracovní odpor, s půdou se zachází šetrně a spotřebovává se méně pohonných hmot. I při velkém objemu slámy se dosahuje vynikající kvality míchání. Radlička MulchMix se skládá ze třech dílů (špička, odhrnovačka, křídla), které je možné nezávisle na sobě vyměňovat. Pro mělkou podmítku je možné křídla nastavit do polohy, kterou se dosahuje celoplošného podřezávání. Při potřebě hlubokého kypření a současně výborného promíchávání půdy se mohou boční křídla jednoduše odmontovat.
Nová radlička HORSCH TerraCut se využívá pro mělké, celoplošné zpracování půdy do maximální hloubky 8 cm. Křídla radličky o šířce 40 cm je možné osadit známou špičkou LD nebo LD Plus a lze ji nasadit na všechny slupice HORSCH TerraGrip. Plochý úhel náběhu radličky TerraCut zajišťuje bezpečný řezný účinek a nízký efekt míchání pro efektivní vysušení porostu nebo meziplodiny.
Pro hluboké kypření bez potřeby míchání jsou velmi vhodné radličky HORSCH LD , které mohou pronikat až 15 cm hluboko do podoorničí a přitom neuvádí půdu do většího pohybu. Dalším krokem je radlička HORSCH ULD , která díky svému tvaru nevynáší žádné hroudy na povrch, ale pouze hloubkově kypří.

PĚCHY

PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK

HORSCH nabízí správné pěchy pro hluboké ale i pro mělké utužování. Volba pěchu je vždy závislá na typu půdy. Pro každý rozsah typů půd má HORSCH optimální provedení. Utužováním se zhutňuje nadměrně prokypřená půda, drobí se hroudy a vytváří se profil s optimálním poměrem pórů k vedení vláhy a pro uchování půdního vzduchu.

Pro Terrano FX jsou dostupné následující pěchy:

Pěch OptiCover (kombinovatelný pouze s prutovým válcem nebo pěchem RingFlex), zimní pěch, pěch DoubleCage, FarmFlex, RingFlex a SteelDisc, pneumatikový pěch, prutový válec, pěch RollCut, RollFlex a RollPack a dvojitý pěch RollPack.

Proč je pro váš stroj důležitý vhodný pěch?

 • Ústřední prvek určující kvalitu práce
 • Hloubkové vedení
 • Různé utužení půdy podle požadavků
 • Perfektní kvalita práce za mokra i za sucha
 • Vhodné lože pro klíčení vysemeněných zrn obilí a dalších rostlin
 • Hrubá, kyprá půdní struktura u středních a těžkých půd
 • Poslední operace u seťového lože

Doplňkové vybavení

MiniDrill Vysoký výkon při setí meziplodin a greeningu

MiniDrill byl firmou HORSCH nově vyvinut. Používá zásobník na 400 litrů a osvědčené dávkování Pronto. Osivo je vstřikováno přímo do rozdružovacích rozvodů. Výbava je dostupná pro všechny modely Terrano FX a GX.
Šest vývodů do záběru 3 m a 12 vývodů od záběru 4 m slouží k velmi dobrému rozprostření osiva před nebo za pěchem.


Média