Chytrá alternativa místo pluhu

Tiger AS

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Tiger AS

Tiger AS

To je opravdu třída!

Hlavní použití

Tiger AS – Chytřejší náhrada pluhu Intenzivní prokypření a zamíchání velkého množství slámy až do 35 cm pracovní hloubky.

Oblasti použití

 • Lehké a střední druhy půdy
 • Kypření šetrné k půdě až do pracovní hloubky 35 cm s možností prohloubení utuženého podorničí
 • Homogenní promísení velkého množství slámy a posklizňových zbytků
 • Zpracování půdy a příprava seťového lože v jedné pracovní operaci

Jaké má Tiger vlastnosti?

 • Pracovní orgány TerraGrip Tiger AS: tuhost 500 kg, 30 cm výška zdvihu
 • Radličky MulchMix Až o 20 % méně tažné síly při stejné pracovní hloubce
 • Maximální flexibilita pracovní hloubky (5 – 35 cm), s výjimkou strojů s revolverovým podvozkem
 • Kombinace se secí technikou Pronto
 • Těžký pneumatikový pěch AS pro efektivní zhutnění a bezpečnou silniční přepravu (2 různé velikosti: 7.50 – 16 AS, 210 / 95 – 24 AS)
 • Dvojitý pěch RollPack o průměru 62 cm se sklopným podvozkem pro pro bezpečnou přepravu na silnicích.
 • Mohutný rám s profilem 120 x 120 mm

Novinka u kypřiče Tiger – sklopný podvozek

Hloubkový kypřič Tiger je nyní nově možné vybavit plnohodnotným dvojitým pěchem. Ten je vhodný zejména pro těžké půdy, které vyžadují zvláštní rozmělnění hrud. Otáčí se na pěchu, což je šetrně k půdě; podvozek slouží pro přepravu, přičemž je nutné ho sklopit.
Pro větší flexibilitu při zpětném utužení byl vyvinut nový pěch SteelFlex . Pěch je kombinací variant SteelDisc a RingFlex.

Tiger AS

chytřejší alternativa orby

Technická konstrukce

 • 4řadá konstrukce s výškou rámu 85 cm a vzdáleností pracovních orgánů 92 cm pro maximální průchodnost
 • Robustní Pracovní orgány TerraGrip s lehce přístupnými radličkami MulchMix a roztečí radliček 23 cm pro co nejlepší kvalitu mísení a hluboké kypření
 • Jednořadý talířový systém pro rovnoměrné urovnání před pěchem
 • Vysoce dimenzovaný pěchovací systém s pneumatikovým pěchem a pěchem TopRing (volitelné) pro efektivní přípravu seťového lože
 • Dvojitý pěch RollPack se sklopným podvozkem pro stanoviště s těžkou až středně těžkou půdou
 • Pěch SteelFlex s otočným podvozkem – pěch pro všechny půdní podmínky

PĚCHY

VŠESTRANNÝ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

HORSCH nabízí správné pěchy pro hluboké ale i pro mělké utužování. Volba pěchu je vždy závislá na typu půdy. Pro každý rozsah typů půd má HORSCH optimální provedení. Utužováním se zhutňuje nadměrně prokypřená půda, drobí se hroudy a vytváří se profil s optimálním poměrem pórů k vedení vláhy a pro uchování půdního vzduchu.

Pro Tiger AS jsou k dispozici následující pěchy:

TopRing, SteelFlex, pneumatikový pěch, pneumatikový pěch se SteelDiscem, pneumatikový pěch s TopRingem a dvojitý RollPack.


Technické údaje

 

HORSCH Tiger 3 AS 4 AS nesklopný 4 AS 5 AS 6 AS 8 AS
Pracovní šířka (m) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50
Přepravní šířka (m) 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00 3,00
Přepravní výška (m) 1,90 1,90 2,90 3,30 3,80 4,00 / 4,15*
Délka s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 (m) 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
Délka s pneumatikovým pěchem 210 / 95 – 24 (m) 8,30 --- 8,30 8,30 8,30 8,30
Délka s dvojitým pěchem dvojitý RollPack (m) 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65
Hmotnost (kg)** 3 540 4 365 5 380 6 120 7 120 8 770
Počet pracovních orgánů 13 17 17 21 25 33
Vzdálenost radliček (cm) 92 94 94 91 96 91
Rozteč radliček (cm) 23 23,50 23,50 23 24 23
Výška rámu (mm) 850 850 850 850 850 850
Dvojčinné okruhy při zapoj. do ramen 1 (+ 1 se znamenákem) 1 (+ 1 se znamenákem) 2 (+ 1 se znamenákem) 2 (+ 1 se znamenákem) 2 (+ 1 se znamenákem) 2
Dvojčinné okruhy při zapoj. do závěsu --- --- 3 (+ 1 se znamenákem) 3 (+ 1 se znamenákem) 3 (+ 1 se znamenákem) 3
Tažný prostředek (kW/k) 110 – 220 / 150 – 300 145 – 270 / 200 – 370 145 – 270 / 200 – 370 185 – 330 / 250 – 450 220 – 400 / 300 – 550 275 – 440 / 375 – 600
Rozměr kol pěchu / Ø (cm) DO 4 AS: 7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm (velikost RP není u kypřiče Tiger 4 AS v pevném provedení k dispozici) OD 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm
Velikost pneumatik sklopného podvozku / Ø (cm) 400 / 60 – 15.5 / 89 cm 400 / 60 – 15.5 / 89 cm 400 / 60 – 22.5 / 107 cm 400 / 60 – 22.5 / 107 cm 400 / 60 – 22.5 / 107 cm 400 / 60 – 22.5 / 107 cm
Dvojitý RollPack Ø (cm) 62 62 62 62 62 62
Zapojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Zapojení do spodního čepového závěsu --- --- Čepy Ø 50 mm Čepy Ø 50 – 70 mm Čepy Ø 50 – 70 mm Čepy Ø 70 mm
Zapojení do spodního kuločepového závěsu --- --- Tažné oko Ø 51 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 71 mm
Zapojení do spodního kulového závěsu --- --- K 80 K 80 K 80 K 80


* Se dvouřadými urovnávacími talíři Ø 46 cm
** Hmotnosti strojů pro závěs do spodních ramen v minimální výbavě a s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 AS bez brzd


Základní vybavení

Doplňkové vybavení


Média