Blog

HORSCH Maschinen GmbH Bezorebně | Blog
Maestro SX s dávkovacím systém AirSpeed

Namísto běžné stěrky je u nových dávkovačů HORSCH zabudovaný takzvaný „separátor“ – speciální kovová šablona, která pomocí různých úrovní jednocení…

Čtěte více

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na naši novou výsevní jednotku, kterou je možné vybavit oběma dávkovacími systémy a která se dá zabudovat do…

Čtěte více
Joel Williams

V minulých letech enormně vzrostl zájem o schopnost půdy vázat uhlík (C) z atmosféry a mnoho studií se věnovalo dynamice a typu půdní organické hmoty.…

Čtěte více

Používáním přírodních látek, např. bakterií a hub, se zvyšuje celková enzymatická aktivita půdy. Dochází tak k posílení a zlepšení biologické…

Čtěte více

Podíváme-li se na komplexní svět půdy blíže, objevíme samozřejmě celou řadu faktorů, které přispívají k optimální funkci „zdravé půdy“ – chemické,…

Čtěte více