Blog

HORSCH Maschinen GmbH Bezorebně | Blog
Za svůj vzestup vděčí konzervační obdělávání půdy ve Francii celé řadě různých faktorů. Frédéric Thomas, hospodář, průkopník a zakladatel odborného časopisu TCS, se ohlíží zpět ke svým začátkům.
Čtěte více
Maestro SX s dávkovacím systém AirSpeed
Namísto běžné stěrky je u nových dávkovačů HORSCH zabudovaný takzvaný „separátor“ – speciální kovová šablona, která pomocí různých úrovní jednocení eliminuje dvojité obsazení míst u dávkovacího kotouče, kterou už nemusí nastavovat řidič a která se může univerzálně používat pro všechny plodiny.
Čtěte více
V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na naši novou výsevní jednotku, kterou je možné vybavit oběma dávkovacími systémy a která se dá zabudovat do všech konstrukčních řad Maestro.
Čtěte více
Joel Williams
V minulých letech enormně vzrostl zájem o schopnost půdy vázat uhlík (C) z atmosféry a mnoho studií se věnovalo dynamice a typu půdní organické hmoty.
Čtěte více
Používáním přírodních látek, např. bakterií a hub, se zvyšuje celková enzymatická aktivita půdy. Dochází tak k posílení a zlepšení biologické aktivity. Kvalita životního prostředí zůstává zachována, podpoří se zdraví lidí, rostlin a zvířat a dosahuje se lepší produkce obilí, rostlin pěstovaných na vlákno (bavlna), masa, dřeva atd.
Čtěte více
Podíváme-li se na komplexní svět půdy blíže, objevíme samozřejmě celou řadu faktorů, které přispívají k optimální funkci „zdravé půdy“ – chemické, fyzikální nebo biologické.
Čtěte více