ISOBUS solutions

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | ISOBUS solutions

HORSCH Intelligence

Stroje budoucnosti umí přemýšlet a HORSCH Intelligence jim v tom pomáhá. S chytrými softwarovými a elektronickými řešeními pracují stroje HORSCH ještě účinněji a pomáhají vám šetřit peníze i nervy.
Technika HORSCH je vždy vybavena ISOBUS standardem. To neznamená jen to, že se každý stroj HORSCH dá ovládat pomocí každého terminálu ISOBUS. Každý stroj HORSCH s pracovním počítačem je navíc standardně schopen provádět pomocí TaskController takové funkce jako SectionControl, VariableRate nebo realizace pracovní úlohy, jakmile je k tomu uděleno potřebné povolení.

SectionControl

Funkce ISOBUS SectionControl umožňuje automatické spínání dílčího záběru. Aktuální poloha stroje je udávána přes GPS. Na okraji pole, na úvrati nebo u překážek se kvůli zamezení přesahu automaticky vypnou dílčí záběry (jednotlivé řádky) nebo celý pracovní záběr.

Výhody díky SectionControl

 • Úspora osiva a hnojiva díky omezení přesahů na minimum.
 • Konstantní kvalita práce na celém pozemku
 • Zvýšení produktivity za mnoha různých podmínek (den, noc, mlha)
 • Ulehčení práce obsluhy
 • Ochrana životního prostředí

TaskController

S ISOBUS TaskController je možné bezproblémově přenášet data z PC na terminál. Rovněž je možné přenést z terminálu na PC a zdokumentovat aplikované množství, osetou plochu a další data, která byla během setí zaznamenána. Správa záznamové karty je tak jednodušší. Pomocí integrovaného řízení pracovních úloh se dají vytvořit a realizovat jednotlivé úlohy.

Výhody díky TaskController

 • Snadná výměna dat
 • Automatické dokumentování
 • Strukturovaná práce podle zakázek
 • Jednoduchá aktualizace aplikačních map
 • Snadné přerušení práce a dokladování při službách

VariableRate

Funkce ISOBUS VariableRate umožňuje proměnné dávkování osiva a hnojiva. Dovoluje to převádět data z aplikační mapy podle polohy stroje na pozemku a v každém okamžiku přizpůsobovat výsevek a dávku hnojiva optimální hodnotě.

Výhody díky VariableRate

 • Úspora osiva a hnojiva, protože jejich dávka odpovídá přesně potřebě
 • Rovnoměrné vzcházení díky optimální hustotě zrn/m²
 • Jednoduchá a rychlá dokumentace– Rozdílné dávky v rámci pozemku se dokumentují automaticky– Převod údajů na aplikační mapy probíhá jednoduše
 • Ulehčení práce obsluhy– Osev a hnojení ploch probíhá automaticky s optimálním množstvím
 • Ochrana životního prostředí– Aplikace hnojiva nepřesahuje spotřebu

MultiControl

Při použití terminálu HORSCH Touch 800 / 1200 se dá navíc používat funkce MultiControl. Je-li aktivována funkce SectionControl, umožňuje MultiControl navzájem nezávislé zapínání a vypínání osiva a hnojiva. V případě setí s VariableRate pro dílčí plochy, mění MultiControl množství hnojiva a osiva nezávisle na sobě. Bez MultiControl se dá buď pomocí SectionControl zapínat a vypínat osivo nebo hnojivo v určitou dobu nebo pomocí VariableRate přepínat mezi osivem nebo hnojivem.