ISOBUS solutions

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | ISOBUS solutions

ISOBUS ovládací koncept

Po mnoha letech zkušeností v oblasti ochrany rostlin bylo využito optimalizovaného ovládání a logiky ze strojů HORSCH Leeb a postupně se tento koncept zavádí a rozšiřuje i u secí techniky.
Inovativní koncept ovládání usnadňuje zákazníkovi seřizování, manipulaci a sledování stroje. Rozhraní v terminálu lze individuálně upravit tak, aby byla obsluha spokojená.
Pomocí softwaru byla vytvořena plně diagnostikovatelná platforma, která dokáže ovládat téměř neomezený počet sekcí a komponent.

VariableRate

Funkce ISOBUS VariableRate umožňuje vynášení osiva a hnojiva pro dílčí plochy. Pomocí vhodné záznamové karty se dá na každou dílčí plochu v rámci lánu aplikovat optimální množství hnojiva a osiva.

Výhody díky VariableRate

  • Úspora osiva a hnojiva, protože se ho aplikuje jen tolik, kolik je nutné
  • Rovnoměrné vzejití na poli díky optimálnímu počtu zrn/m²
  • Snadná a rychlá dokumentace – Různá aplikační množství se automaticky dokumentují – Nekomplikovaný přenos do záznamové karty
  • Snazší práce pro řidiče – Osev a hnojení ploch probíhá automaticky s optimálním množstvím
  • Ochrana životního prostředí – Aplikuje se jen tolik hnojiva, kolik je ho zapotřebí