Chytrá řešení

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | Chytrá řešení

Philipp HorschJednatel

Elektronika a software umožňují rok co rok nové funkce strojů. V našem oboru jsme s chytrým propojením funkcí, strojů a služeb teprve na začátku. Možnosti, které se v této souvislosti nabízí, chce společnost HORSCH v budoucnu využívat k optimalizaci pracovních procesů a informačních toků u svých zákazníků ještě důsledněji. Proto jsme v rámci systémové techniky vyčlenili větší vývojový tým, který se věnuje automatizaci a konektivitě našich strojů. Největší důraz přitom klademe na spolehlivost komponent a funkcí. Cílem firmy HORSCH je pomocí elektroniky, softwaru a telemetrie neustále zlepšovat komfort obsluhy a produktivitu strojů a současně ještě více omezit výpadky vyvolané elektronikou. Pro bezproblémové elektronické spojení našich strojů s traktory a řídicím softwarem zemědělského podniku pracujeme společně s mnoha dalšími výrobci zemědělských strojů sdružených v AEF na takové standardizaci rozhraní ISOBUS a datového rozhraní, která by byla dobře využitelná v praxi. Dále Vám představíme některé současné a budoucí funkce a produkty z oblasti secí a postřikové techniky a telemetrie, vyvinuté v našem oddělení vývoje.