Zamačkávací kola

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | Zamačkávací kola

Zamačkávací kola

Lepší uložení osiva

Jaká zamačkávací kola se hodí pro které podmínky?Prstové a hrotové kolečko

  • Prstové kolečko je optimální do těžkých a středně těžkých půd
  • Hrotové kolečko pro střední až lehké půdy
  • V každém řádku je jedno prstové nebo hřebové zamačkávací kolo a jedno standartní gumové, které kontroluje hloubku.
  • Hřebová nebo prstová kola se nehodí pro mělké setí.
  • Když výsevní kotouče způsobí utlačení stěn výsevní drážky, prstová nebo hřebová zamačkávací kola ho následně rozruší.
  • Výsevní drážka bez utužených boků se ideálně spojí – hlavně těžká půda – a nerozevírá se za sucha
  • Tvorba kořenů kukuřice je rychlejší

Gumové a profilované kolečko

  • Gumová zamačkávací kola jsou pro lehké půdy
  • Profilovaná kolečka se doporučují při setí drobných semen
  • Profilování vytváří dodatečně jemnou strukturu půdy a lépe zamezí zanesení koleček při vlhkých podmínkách.