Nadace

HORSCH Maschinen GmbH Společnost | Nadace

Nadace HORSCH

V roce 2006 jsme se s hlubokým přesvědčením rozhodli Nadace

zřídit nadaci, které předsedá Dankwart Horsch. Účelem nadace je investovat do ekonomických projektů sloužících k překonání chudoby na základě myšlenky organizace MEDA (Mennonite Economic Development Associates, www.meda.org), jakož i do regionálních iniciativ v našich pobočkách ve Schwandorfu a Ronneburgu.

MEDA je sdružení křesťanů, kteří podnikají na základě biblických hodnot. Sdílejí svoji víru a poskytují své dovednosti a zdroje k naplňování lidských potřeb pomocí ekonomického rozvoje.

Nadace HORSCH také podporuje instituce a Mennonitskou církev – evangelická svobodná církev, která vznikla v baptistickém hnutí v 16. století.

Naším cílem je pravidelně doprovázet a podporovat organizace v průběhu let. Konkrétně se účastníme jednotlivých projektů, navštěvujeme je nebo se do nich aktivně zapojujeme.

Projekt Nikaragua

Nikaragujská populace bojuje s velmi vysokou nezaměstnaností a s obrovským zadlužením, což vede k ekonomické nestabilitě a rozšířené chudobě. Mnoho rodin nemá dostatek jídla a základní potřeby každodenního života lidí často nejsou naplňovány.

Především ženy nesou velmi těžké břemeno, protože podíl svobodných matek v Nikaragui je obrovský. Svobodné matky se často ocitají v začarovaném kruhu při pokusu zajistit jídlo a vydělat peníze pro své děti. Přitom je tento každodenní boj bez naděje na vymanění se z chudoby.

Nadace HORSCH podporuje mikrofinanční organizaci „MI Credito“, projekt MEDA v Nikaragui. Malé půjčky dávají ženám příležitost vyrábět naléhavě potřebné produkty a nabízet služby, díky čemuž mohou zvýšit svůj příjem. Často vznikají nové malé podniky, kde jsou poté vytvářena další pracovní místa.

Poskytováním půjček, které v minulosti nikdy nebyly možné, posiluje společnost MEDA sebevědomí a důvěru místních podnikatelů. Odpovědný vedoucí úvěrů, Junior Bolanos, pozdravuje své zákazníky slovy: „Věříme v ducha malých podniků. Věříme v jejich schopnost čelit výzvám a překážkám.“

Projekt Ukrajina

Při příležitosti 25. výročí firmy se nadace HORSCH rozhodla začít podporovat projekt na Ukrajině MEDA SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation).

Navzdory vynikající půdě a příznivému klimatu je pro malé smíšené farmy zemědělská oblast Ukrajiny skutečnou výzvou. Malí farmáři bojují s malými pozemky. Při cestě za výdělkem a úspěchem jsou připraveni tvrdě pracovat, avšak cesta je plná překážek. Současný přechod Ukrajiny na tržní hospodářství by mohl zvýšit příjmy, zvýšit domácí spotřebu i regionální vývoz vysoce kvalitních zemědělských produktů jako jsou hrozny, rajčata a okurky ze skleníků, které jsou ideální pro pěstování v malých podnicích. Těchto nových prodejních příležitostí však může využít jen hrstka podniků.

Působení společnosti MEDA

Společnost MEDA (Mennonite Economic Development Associates) si stanovila za úkol vrátit historické sýpce Evropy její dřívější význam. Projekt MEDA SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation, projekt obnovy bohatství a ekonomiky jihovýchodní Ukrajiny), který je součástí Ukraine Horticulture Development Project (UHDP, rozvojový projekt zahradnictví na Ukrajině), podporuje 5 000 drobných zemědělců a zemědělství na Krymu a Záhorisku. Spolu s místními partnery, konkrétně Asociací zemědělců, Asociací ukrajinských venkovských žen a Státní zemědělskou univerzitou v Tavrii, SUPPER úzce spolupracuje s dodavateli informačních technologií, skladovacími zařízeními a finančními institucemi, aby lépe reagoval na potřeby malých zemědělců.

S pomocí kapitálu a školení mohou malé podniky zavádět modernější technologie, zvyšovat produktivitu a dosahovat zisků. Zároveň jsou schopny nabízet vysoce kvalitní skleníkové plodiny a stolní hrozny a získávají konkurenční výhodu. Projekt MEDA poskytuje zemědělcům informace, školení a technologie, které potřebují k co nejproduktivnější práci. Zemědělci mají přístup k informační síti sestávající ze seminářů, online služeb, měsíčního zpravodaje a poradenské horké linky. Odborníci jsou k dispozici pro konkrétní technické otázky. Veřejné polní dny na vzorových farmách nabízejí příležitost učit se na místě a také díky své popularitě přitahují nové zemědělce, kteří se chtějí zapojit. Plánuje se také pravidelné zveřejňování cenových informací v místních novinách. Agro Capital Management Limited, nově založená společnost MEDA na Ukrajině, poskytuje nezbytná inovativní finanční řešení a nabízí finanční a leasingové služby pro zemědělskou techniku. SUPPER také buduje síť vzorových farem, která slouží k propojení malých farmářů. Farmáři ze vzorových farem dostávají dodatečná školení a pomůcky a poté pracují jako školitelé v dalších skupinách.

Pětiletý projekt s rozpočtem 10 milionů USD byl zahájen v dubnu 2008. Největší podpora přichází od Mezinárodní rozvojové agentury (CIDA).

Konkrétní cíle jsou:

  • 5 000 drobných zemědělských podniků zvýší své příjmy rozvojem intenzivních a kvalitních plodin, které lze prodat za vyšší ziskové marže.
  • Vytvoření udržitelného hodnotového řetězce dodavatelů, zemědělců, marketingových společností a organizací.