Rychlý, robustní, účinný

Cultro TC

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Cultro TC

RYCHLÝ, ROBUSTNÍ, ÚČINNÝ

Cultro TC

Dvojitý nožový válec – Minimální úsilí pro maximální hektarový výkon

Čím Cultro TC vyniká?

 • Minimální síla pro maximální plošný výkon
 • Pracovní rychlosti až 20 km/h
 • Celá hmotnost stroje spočívá při použití na poli na nožových válcích
 • Hydraulicky nastavitelné těžké brány pro produkci jemné půdy nebo pro rozprostření organické hmoty
 • Cultro se skvěle hodí pro rozmělnění porostů meziplodin na jaře nebo na podzim a také pro ultra mělké zpracování řepkového a slunečnicového strniště.
 • Rozšířená oblast použití pro strniště se silážní kukuřicí za účelem likvidace výdrolu.
 • Protisměrné uspořádání válců vytváří křížový pracovní vzor
 • Válce jsou rozděleny po celé pracovní šířce. Mají průměr 300 mm na jednom válci je 6 nožů, tak aby se dosáhlo vysokého počtu otáček, což ještě více zvyšuje účinek rozmělnění.
 • Pro konstantní rozdělení síly jsou nože na rotoru uspořádány diagonálně.
 • Pro maximální stabilitu přiléhají nože k rotoru.
 • U Cultro 12 TC je celý systém hydraulicky předepnutý silou až 100 bar a rovněž hydraulicky zajištěný proti přetížení.
 • Pro ochranu před přetížením jsou nožové válce tlumeny gumovým uložením.
 • Dvojité nožové prvky jsou zavěšeny kyvně pomocí širokého pryžového uložení, tak aby se dokázaly optimálně přizpůsobit půdě.
 • Různé možnosti konfigurace, jako např. RingFlex pěch nebo těžké brány pro Cultro 12 a 18 TC
 • Různé možnosti zadních pěchů u Cultro 3 TC, např. pěch RollFlex a pěch RollPack
 • U Cultra 3, 5 a 6 TC možnost montáže do předního i zadního závěsu

Cultro TC

Maximální účinnost

Cultro TC – Dvojitý nožový válec Minimální úsilí pro maximální hektarový výkon

Rozsah použití dvounožového válce Cultro TC je velmi široký, přičemž potřeba výkonu je velmi nízká. Nože poskytují intenzivní výsledek řezání, např. v řepkových nebo silážních kukuřičných strništích a v meziplodinách. Při práci na poli spočívá celá hmotnost rámu na nožových válcích. To nese značné výhody pro kvalitu drcení a řezání organické hmoty.

Cultro TC

Vlastnosti, ve kterých vyniká

 • Flexibilita ve 3bodém uchycení! Volitelně lze Cultro 3, 5 a 6 TC provozovat v předním i zadním závěsu.
 • 3řadé těžké brány k distribuci organické hmoty, k produkci jemné půdy nebo k vyčesávání plevelů! K dispozici pro Cultro 5, 6, 9, 12 a 18 TC
 • Konstrukce uzavřeného rotoru
 • Válec o průměru 300 mm pro maximální rychlosti otáčení
 • Cultro 9 TC = složený ze 3dílů pro nejlepší kopírování terénu
 • Hydraulický přítlak, zásobník dusíku absorbuje tlakové přetížení
 • Díky diagonálně uloženým válcům nevznikají mezi segmenty žádné neobdělávané plochy.

Cultro TC

AGRONOMICKÝ PŘÍNOS

 • Nízký požadavek na výkon – 240 koní na pracovní šířku 12 m a provozní rychlost 14 km/h
 • Jedinečné pracovní výsledky při drcení kukuřičného strniště
 • Ideální pro drcení řepkového a slunečnicového strniště
 • Drcení meziplodiny

Technické údaje

 

Horsch Cultro TC 3 TC 5 TC 6 TC 9 TC 12 TC 18 TC
Pracovní záběr (m) 2,90 4,60 5,70 8,90 12,20 18,20
Přepravní šířka (m) 2,99 2,35 2,35 2,98 2,99 2,99
Přepravní výška (m) 1,21 2,64 3,25 --- --- ---
Výška stroje (m) --- --- --- 3,76 3,35* 3,60 / 3,75 s pruty ve třech řadách*
Délka (m) --- --- --- 3,42 7,90 11,01
Délka zadního uchycení s pěchem (m) 2,10 1,02 --- 3,41 --- ---
Délka při nesení vepředu (m) 1,09 1,02 1,02 --- --- ---
Hmotnost při nesení vepředu (kg)** 950 – 1 300 --- --- --- --- ---
Hmotnost při nesení vzadu (kg)** 1 800 – 2 100* 2 300 – 2 700 2 400 – 2 900 3 300 – 3 900 --- ---
Zatížení nápravy (kg)** --- --- --- 5 700 – 6 600 8 200 – 8 700
Zatížení oje (kg)** --- --- --- 1 700 – 2 200 2 500 – 2 900
Rozměry pneumatik opěrných kol --- --- --- --- 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3
Rozměr pneumatik --- --- --- --- 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5
Ø nožového válce (cm) 30 30 30 30 30 30
Dvojčinné hydr. okruhy --- 1 1 3 4 4
Potřebný výkon k ( kW/k ) 60 – 110 / 80 – 150 95 – 147 / 130 – 200 110 – 160 / 150 – 220 140 – 210 / 190 – 290 200 – 255 / 270 – 350 235 – 330 / 320 – 450
Tříbodový závěs 3bod. kat. ll / lll 3bod. kat. ll / lll 3bod. kat. ll / lll 3bod. kat. ll / lll --- ---
Připevnění zařízení
s tažným okem
--- --- --- --- Ø 46 – 58 mm Ø 46 – 58 mm
Připevnění zařízení (kulový kloub) --- --- --- --- Ø 42 – 51 mm Ø 42 – 51 mm
Připevnění zařízení
s kulovou hlavou
K 80 K 80


* Hmotnost a výška s pěchem RingFlex
** Hmotnost strojů v minimální / maximální konfiguraci

Základní vybavení


Média