Výkonný univerzální kypřič

Terrano FM

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Terrano FM

Terrano FM

Výkonnější univerzální kypřič

Kypřič Terrano FM je velmi vhodný pro mělké až středně hluboké zpracování půdy, v závislosti na tažném příkonu. Dosahuje intenzivního promíchávání díky svojí 4řadové stavbě a při rozteči radliček 27 cm má přesto nízké energetické nároky.
Terrano FM má velkou průchodnost, aby mohl bez ucpávání zpracovávat velká množství posklizňových zbytků. Je vybavena třetí generací TerraGripu – ten zajišťuje přesné vedení radličky díky vysoké počáteční tuhosti. Ty jsou díky velkým otočným bodům bezúdržbové a velmi robustní. Osvědčená radlička MulchMix zajišťuje vynikající promíchávání při malé potřebě tažné síly.
Při použití na poli se Terrano FM obrací na pěchu, což je na souvrati maximálně šetrné k půdě. Revolverový podvozek se při přepravě na silnicích sklopí dolů a vymění si pozici se středovým segmentem pěchu. Podvozek je na stroji umístěn centrálně a při přepravě poskytuje vysokou stabilitu a jízdní komfort.
Talířová sekce na nábojích s olejovou lázní se stará o urovnání povrchu zkypřené půdy už před utužovacím pěchem. Zbytek práce u Terrana FM pak obstará velmi robustní a vychytaný dvouřadý pěch RollPack. Díky svojí stabilní konstrukci se hodí do téměř všech půdních podmínek. Překrývání prstenců v obou řadách se dosahuje výborného samočištění.
Hloubkové vedení se odehrává hydraulicky na pěchu a na výkyvných předních opěrných kolech. K přesnému nastavení zdvihů pístů se používají osvědčené dorazové podložky AluClips s barevným rozlišením.
Terrano FM se i přes svůj enormní pracovní záběr dokáže sklopit na přepravní šířku 3 metry při světlé výšce rámu 600 mm. Při výšce rámu 750 mm je pak šířka 3,63 m.
Rozdíl je ve slupici TerraGrip třetí generace. U 3 m verze mají slupice průchodnost 60 cm, ve verzi 3,63 m je průchodnost 75 cm. Díky tomu mají slupice různé vypínací síly – 515 kg u verze 3 m a 630 kg u verze 3,63 m.

Čím se vyznačuje Terrano 10 / 12 FM?

  • Široký revolverový podvozek pro velmi komfortní stabilitu při přepravě
  • Přesné vedení hloubky pomocí předních kol a pěchu
  • Otáčení po celé šířce pěchu = minimální utužování půdy na souvratích a velká stabilita širokého stroje
  • Světlá výška rámu 600 resp. 750 mm při přepravní šířce 3,0 m resp. 3,63 m
  • Dvouřadový pěch
  • Pracovní orgány TerraGrip

Terrano FM

Minimální tažná síla!

Terrano FM – Výkonnější univerzální kypřič

Kypřič HORSCH Terrano FM je vhodný pro mělké až středně hluboké zpracování půdy. Jeho 4řadová stavba s roztečí radliček 27 cm slouží k intenzivnímu promíchávání a urovnávání. Terrano FM se na souvratích pohybuje po celé šíři pěchu a na předních vodicích kolech. Tak je manévrování i při širokém pracovním záběru rychlé a stabilní.
Dvojitý pěch RollPack poskytuje velkou provozní spolehlivost při intenzivním utužování a při zachování dobré struktury povrchu půdy.


Technické údaje

 

HORSCH Terrano FM 5 FM6 FM 7 FM
Pracovní záběr (m)4,805,907,00
Přepravní šířka (m)3,003,003,00
Přepravní výška (m)3,303,854,00
Délka bez tažného závěsu (m)9,259,259,25
Délka s tažným závěsem (m)9,559,559,55
Hmotnost se střižným jištěním (kg)*6 000 6 7507 500
Hmotnost s radličkami TerraGrip (kg)*6 600 7 5008 400
Rozměry pneumatik opěrných kol15.0 / 55 – 17 (2 / 4)15.0 / 55 – 17 (2 / 4)15.0 / 55 – 17 (2 / 4)
Rozměr pneumatik400 / 70 – 24400 / 70 – 24400 / 70 – 24
Počet radliček172125
Vzdálenost radliček (cm)112112112
Rozteč radliček (cm)282828
Světlá výška rámu (mm)750750750
Dvojčinné hydr. okruhy2 (+1 s hydr. nastav. hloubky)2 (+1 s hydr. nastav. hloubky)2 (+1 s hydr. nastav. hloubky)
Tahová potřeba (KW/k)150-220 / 205 – 300175 – 265 / 240-360220 – 290 / 300-395
Připojení do spodních ramenkat. III – III / IV – IVkat. III – III / IV – IVkat. III – III / IV – IV
Připojení do spodního závěsuTažné oko Ø 42 – 51 mmTažné oko Ø 42 – 51 - 71 mmTažné oko  Ø 51 - 71 mm
Připojení do spodní kouleK 80K 80K 80

 

* Hmotnosti strojů se zapojením do spodního závěsu, s minimální výbavou a s dvouřadým pěchem Doppel-RollPack

 

HORSCH Terrano FM 10 FM (3 m) 10 FM 12 FM (3 m) 12 FM
Pracovní záběr (m) 10,26 10,26 12,15 12,15
Přepravní šířka (m) 3,00 3,63 3,00 3,63
Přepravní výška (m) 4,00 4,00 4,00 4,00
Délka (m) 9,50 9,50 9,50 9,50
Zatížení nápravy (kg)* 9 000 – 10 000 12 600 (Celková váha) 9 600 – 10 800 13 360 (Celková váha)
Zatížení oje (kg)* 3 100 – 3 500 --- 3 400 – 3 800 ---
Rozměry pneumatik opěrných kol 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5
Rozměr pneumatik 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5
Pracovní hloubka max. (cm) 15 15 15 15
Počet radliček 39 39 45 45
Vzdálenost radliček (cm) 108 108 108 108
Rozteč radliček (cm) 26 26 27 27
Světlá výška rámu (mm) 600 750 600 750
Dvojčinné hydr. okruhy 3 3 3 3
Tahová potřeba (kW/k) 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650
Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Připojení do spodního závěsu Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm
Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm
Připojení do spodní koule K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110


* Hmotnost stroje s minimálním / maximálním vybavením

HORSCH Milník – Zemědělství bez orby

Během svého 30letého působení přispěla firma HORSCH k průlomu bezorebného obdělávání půdy tolik, jako žádný další výrobce. Za tento přínos byla oceněna v roce 2013 vyznamenáním Milník zemědělské techniky . Mnoho produktů – jako jsou Terrano, Tiger a Joker a neméně pak univerzální secí stroje Pronto DC – umožňuje bezorebné hospodaření na nejvyšší úrovni. Podle Spolkového statistického úřadu je v Německu v současnosti zpracováváno celkem 40 % půdy bezorebným způsobem. U ozimé pšenice je to dokonce 60 %. Před 20 lety by tomu nikdo neuvěřil. HORSCH má na takovém rozmachu velký podíl. I nadále na tomto pozadí budou vznikat další Milníky zemědělské techniky.

Základní vybavení

TerraGrip

ROBUSTNÍ JISTOTA

TerraGrip je mimořádně výkonný pracovní orgán s pružinovým jištěním. Jeho maximální zdvih dosahuje hodnoty 25 cm a to bez potřeby střižné pojistky. Účinná geometrie odpružení umožňuje radličce při přetížení se ihned uhnout překážce. Díky trvalému předpětí se poté radlička okamžitě vrací zpět do nastavené pracovní hloubky. Přesné vedení vylučuje stranové pohyby radličky.
Síla pružin při vyhýbání se překážce klesá z 550 kg (Terrano 10 / 12 FM 3 m) / 620 kg (Terrano 10 / 12 FM) na 175 kg, čímž se značně snižuje síla působící na rám. Optimalizované pružiny umožňují přesné vedení radliček v požadované pracovní hloubce – i na těžkých půdách a ve velké pracovní hloubce. Díky kvalitnímu materiálu a důmyslné konstrukci se obejde bez mazacích bodů.

HORSCH

RADLIČKY PRO KAŽDÝ ÚČEL

Radlička MulchMix je svým ostrým úhlem čela navržena pro intenzívní promíchávání posklizňových zbytků a pro hlubší zpracování půdy. Velký rádius zakřivení (600 mm) radličky HORSCH MulchMix půdu nestlačuje a proto zachovává její strukturu. Bez rozdílu nastavené pracovní hloubky: žádná plocha na radličce nemá svislý úhel. Tím se snižuje pracovní odpor, s půdou se zachází šetrně a spotřebovává se méně pohonných hmot. I při velkém objemu slámy se dosahuje vynikající kvality míchání. Radlička MulchMix se skládá ze třech dílů (špička, odhrnovačka, křídla), které je možné nezávisle na sobě
vyměňovat. Pro mělkou podmítku je možné křídla nastavit do polohy, kterou se dosahuje celoplošného podřezávání. Při potřebě hlubokého kypření a současně výborného promíchávání půdy se mohou boční křídla jednoduše odmontovat.
Pokud stačí provést hluboké zkypření a není nutné promíchávání, je možné namontovat radličky HORSCH LD , s nimiž je zajištěno dobré prokypření až do hloubky 15 cm a přitom nedochází k velkému pohybu zeminy.


Média