Výkonný univerzální radličkový kypřič

Terrano FM

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Terrano FM

Terrano FM

Výkonnější univerzální kypřič

Kypřič Terrano FM je velmi vhodný pro mělké až středně hluboké zpracování půdy, v závislosti na tažném příkonu. Dosahuje intenzivního promíchávání díky svojí 4řadové stavbě a při rozteči radliček 27 cm má přesto nízké energetické nároky.
Terrano FM má velkou průchodnost, aby mohl bez ucpávání zpracovávat velká množství posklizňových zbytků. Je vybaven pracovní jednotkou TerraGrip třetí generace, která díky vysoké počáteční síle zajišťuje přesné vedení radliček. Ty jsou díky velkým otočným bodům bezúdržbové a velmi robustní. Osvědčená radlička MulchMix zajišťuje vynikající promíchávání při malé potřebě tažné síly.
Při použití na poli se Terrano FM obrací na pěchu, což je na souvrati maximálně šetrné k půdě. Revolverový podvozek se při přepravě na silnicích sklopí dolů a vymění si pozici se středovým segmentem pěchu. Podvozek je na stroji umístěn centrálně a při přepravě poskytuje vysokou stabilitu a jízdní komfort.
Talířová sekce na nábojích s olejovou lázní se stará o urovnání povrchu zkypřené půdy už před utužovacím pěchem. Zbytek činnosti Terrano FM pak obstará velmi robustní a vyzrálý dvouřadý pěch Doppel RollPack. Díky svojí stabilní konstrukci se hodí do téměř všech půdních podmínek. Překrývání prstenců v obou řadách se dosahuje výborného samočištění.
Hloubkové vedení se odehrává hydraulicky na pěchu a na výkyvných předních opěrných kolech. K přesnému nastavení zdvihů pístů se používají osvědčené dorazové podložky AluClips s barevným rozlišením.
Terrano FM se i přes svůj enormní pracovní záběr dokáže sklopit na přepravní šířku 3 metry při světlé výšce rámu 600 mm. Při výšce rámu 750 mm je pak šířka 3,63 m.
Rozdíly spočívají v pracovní jednotce TerraGrip třetí generace. U provedení 3 m jsou pracovní jednotky osazeny s průchodností 60 cm, u provedení 3,63 m s průchodností 75 cm. Pracovní jednotky tak mají různé uvolňovací síly – 515 kg u provedení 3 m a 630 kg u provedení 3,63 m.

Čím se vyznačuje Terrano 10 / 12 FM?

  • Široký revolverový podvozek pro velmi komfortní stabilitu při přepravě
  • Přesné vedení hloubky pomocí předních kol a pěchu
  • Otáčení po celé šířce pěchu = minimální utužování půdy na souvratích a velká stabilita širokého stroje
  • Světlá výška rámu 600 resp. 750 mm při přepravní šířce 3,0 m resp. 3,63 m
  • Dvouřadový pěch
  • Pracovní orgány TerraGrip

Terrano FM

Minimální tažná síla!

Terrano FM – Výkonnější univerzální kypřič

Kypřič HORSCH Terrano FM je vhodný pro mělké až středně hluboké zpracování půdy. Jeho 4řadová stavba s roztečí radliček 27 cm slouží k intenzivnímu promíchávání a urovnávání. Terrano FM se na souvratích pohybuje po celé šíři pěchu a na předních vodicích kolech. Tak je manévrování i při širokém pracovním záběru rychlé a stabilní.
Dvouřadový pěch Doppel RollPack poskytuje velkou provozní spolehlivost při intenzivním utužování a při zachování dobré struktury povrchu půdy.


Technické údaje

 

HORSCH Terrano FM 10 FM (3 m) 10 FM 12 FM (3 m) 12 FM
Pracovní záběr (m) 10,26 10,26 12,15 12,15
Přepravní šířka (m) 3,00 3,63 3,00 3,63
Přepravní výška (m) 4,00 4,00 4,00 4,00
Délka (m) 9,50 9,50 9,50 9,50
Zatížení na nápravu (kg)* 9 000 – 10 000 12 600 (celková hmotnost) 9 600 – 10 800 13 360 (celková hmotnost)
Zatížení na čepu (kg)* 3 100 – 3 500 --- 3 400 – 3 800 ---
Rozměry pneumatik opěrných kol 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5
Rozměr pneumatik 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5
Max. pracovní hloubka (cm) 15 15 15 15
Počet radliček 39 39 45 45
Vzdálenost radliček (cm) 108 108 108 108
Rozteč radliček (cm) 26 26 27 27
Světlá výška rámu (mm) 600 750 600 750
Dvojčinné hydr. okruhy 3 3 3 3
Tahová potřeba (KW/k) 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650
Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Připojení do spodního závěsu Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm Kul. čep Ø 58 – 79 mm
Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm Tažné oko Ø 51 – 71 mm
Připojení do spodní koule K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110


* Hmotnost strojů s minimální / maximální výbavou

HORSCH Milník – Zemědělství bez orby

Za svou 30-letou tradici firmy přispěl HORSCH k průlomu bezorebného obdělávání půdy tolik, jako žádný další výrobce. Za to byl oceněn v roce 2013 vyznamenáním Milník zemědělské techniky. Mnoho produktů, jako jsou Terrano, Tiger a Joker a neméně pak univerzální secí stroje Pronto DC, umožňují bezorebné hospodaření na nejvyšší úrovni. Podle Spolkového statistického úřadu se v současnosti zpracovává v Německu celkem 40 procent půdy bez orby. U ozimé pšenice je to dokonce 60 procent. Před 20 roky by tomu nikdo neuvěřil. HORSCH má na takovém rozmachu velký podíl. I nadále na tomto pozadí budou vznikat další Milníky zemědělské techniky.

Základní vybavení

TerraGrip

ROBUSTNÍ JISTOTA

TerraGrip je mimořádně výkonný pracovní orgán s pružinovým jištěním. Jeho maximální zdvih dosahuje hodnoty 25 cm a to bez potřeby střižné pojistky. Účinná geometrie odpružení umožňuje radličce při přetížení se ihned uhnout překážce. Díky trvalému předpětí se poté radlička okamžitě vrací zpět do nastavené pracovní hloubky. Přesné vedení vylučuje stranové pohyby radličky.

Síla svazku pružin se při vychýlení sníží z 515 kg (Terrano 10 / 12 FM 3 m) / 630 kg (Terrano 10 / 12 FM) na 175 kg, čímž síla působící na rám výrazně klesne. Optimalizovaný svazek pružin umožňuje přesné vedení radliček v požadované pracovní hloubce – i u těžkých půd a velkých pracovních hloubek. Díky kvalitním materiálům a velkým otočným bodům jsou mazací místa zbytečná.

HORSCH

RADLIČKY PRO KAŽDÝ ÚČEL

Radlička MulchMix je svým ostrým úhlem čela navržena pro intenzívní promíchávání posklizňových zbytků a pro hlubší zpracování půdy. Velký rádius zakřivení (600 mm) radličky HORSCH MulchMix půdu nestlačuje a proto zachovává její strukturu. Bez rozdílu nastavené pracovní hloubky: žádná plocha na radličce nemá svislý úhel. Tím se snižuje pracovní odpor, s půdou se zachází šetrně a spotřebovává se méně pohonných hmot. I při velkém objemu slámy se dosahuje vynikající kvality míchání. Radlička MulchMix se skládá ze třech dílů (špička, odhrnovačka, křídla), které je možné nezávisle na sobě
vyměňovat. Pro mělkou podmítku je možné křídla nastavit do polohy, kterou se dosahuje celoplošného podřezávání. Při potřebě hlubokého kypření a současně výborného promíchávání půdy se mohou boční křídla jednoduše odmontovat.
Pokud stačí provést hluboké zkypření a není nutné promíchávání, je možné namontovat radličky HORSCH LD , s nimiž je zajištěno dobré prokypření až do hloubky 15 cm a přitom nedochází k velkému pohybu zeminy.

Nová radlička Horsch TerraCut je určena pro mělké a celoplošné zpracování půdy do maximální hloubky 8 cm. Křídlová radlička s šíří 40 cm v kombinaci s osvědčenou LD nebo LD+ špičkou může být osazena na každý Horsch TerraGrip.


Média