Inovativní a robustní radličkové secí stroje

Sprinter ST

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Setí a hnojení Radličkové secí stroje | Sprinter ST

Sprinter

PŘÍPRAVA LŮŽKA, HNOJENÍ POD PATU
A VÝSEV PŘI JEDNOM PŘEJEZDU

HORSCH. Ruku v ruce, zemědělcům partnerem

Zvětšování podniků, zvyšování produktivity: struktura zemědělské výroby se rychle mění a klade i na techniku úplně nové požadavky. Změna stylu přípravy půdy, setí a sklizně. Snižování nákladů a současně nárůst výnosů. Zlepšení kvality práce. To jsou nároky, které musí současný podnikatel v zemědělství naplňovat, aby byl úspěšný. HORSCH patří mezi vedoucí výrobce strojů pro zpracování půdy a setí. Naše výrobky se vyznačují inovativními myšlenkami. Vycházejí z praktických potřeb uživatelů. Firemní heslo “Z praxe pro praxi” přesně vystihuje i postup vývoje nových strojů. Vznikají tak výrobky, které svou kvalitou, robustností a současně dlouhou životností odpovídají největším nárokům úspěšných hospodářů. Každý ze strojů, které HORSCH produkuje, tvoří vlastní systémový článek. Každým strojem může zákazník doplnit své současné postupy přípravy půdy a setí nebo je změnit a učinit ještě účinnější. Naše koncepty hospodaření jsou inspirativní a přínosné pro každého nového i současného zákazníka.

Vyrovnání, výsev, přihnojení, utlačení

Sprinter je radličkový secí stroj nejnovější generace. Sprinterem se spojují jednotlivé operace do jediného přejezdu. Sprinter je secí stroj s minimem pohyblivých součástí. Jeho provozní spolehlivost proto převyšuje všechny jiné principy secích strojů. Využití stroje Sprinter zvyšuje také jeho schopnost pracovat v širokém rozsahu půdních a vláhových podmínek.
Sprinter doplňuje funkce výsevu, přihnojení a utlačení ještě o účinné urovnávání povrchu půdy před každou radličkou a také pomocí předního pneumatikového pěchu. Tím se velice zlepšuje přesnost ukládání osiva a dosahuje se ještě lepšího kontaktu osiva s kompaktní zeminou, přivádějící vláhu. Kromě velké úspory času tak Sprinter přispívá k rovnoměrnějšímu vzcházení. Výborná výživa mladých rostlin (systém HORSCH PPF) snižuje vliv výkyvů počasí, překlenuje nedostatky v přípravě půdy a dovoluje snižovat náklady na hnojiva.

Dva modely vám mohou pomoci při dosažení vašich cílů

 • Sprinter ST:
  • 3 ST: tandém. pěch (bez brzd), pneum. pěch (s brzdami)
  • 4 / 6 ST: tandém. pěch (bez a s brzdami)
 • Sprinter 8 / 9 / 12 SW: jen pneum. pěch (bez a s brzdami)

Setí s velkou spolehlivostí

Sprinter využívá systému dvou pneumatikových pěchů. Oba nesou značnou zátěž od integrovaného zásobníku osiva a hnojiva. Přední pěch proto účinně vyrovnává povrch v pásu před každou výsevní radličkou. Za ní následuje zavlačovač a pak opět zadní pěch. Povrch půdy se tak jedním přejezdem vyrovná, pročeše a prokypří, zarovná a opět přitlačí. Sprinter tím dosahuje výborné kvality setí v kypré
půdě a také na nerovných pozemcích. Jeho urovnávací efekt je tak silný, že pole doslova žehlí.
Každý Sprinter ST disponuje velikým zásobníkem osiva o objemu až 5 000 litrů. Sprinter SW používá zásobní vůz, který pojme dokonce 8 000 litrů osiva a hnojiva. Díky tomu dosahuje ještě vyšších výkonů.
Radličky jsou vedeny mimořádně stabilními pracovními jednotkami. Hodnota jejich počátečního odporu více než 200 kg / radličku zajistí, že radličky při práci nekmitají ani nemění svůj úhel.
Výsevní radličky ukládají osivo do pásů. Zavlačovací pruty se starají o rovnoměrné zakrývání půdou. Následně se každý pás osiva přitlačí pneumatikou v pěchu se šípovým AS dezénem.

Přednosti a výhody

 • Enormní úspora času díky sloučení mnoha operací do jednoho přejezdu
 • Vysoká plošná výkonnost
 • Flexibilní využití
 • Excelentní urovnávání
 • Velká průchodnost organických zbytků
 • Vysoká tuhost pracovních orgánů (až 285 kg) pro exaktní ukládání osiva
 • Optimální kontakt osiva s půdou
 • Vysoká výkonnost díky velkým zásobníkům
 • Pracovní záběr 3 až 12metrů

Sprinter ST

INOVATIVNÍ A ROBUSTNÍ RADLIČKOVÉ SECÍ STROJE

Sprinter ST 

Sprinter je robustní, kompaktní a všestranný secí stroj o pracovním záběru od 3 do 12 metrů. Radličky Duett umožňují při jednom přejezdu výsev, přihnojení a současné účinné rozpracování půdy a produkci jemnozemě na seťovém lůžku.
Svým kypřícím nosem účinně odstraňují radličky organické zbytky z blízkosti seťového lůžka. Díky velkým zásobníkům osiva a hnojiva dosahuje Sprinter vysokých hodinových výkonů.
Sprinter používá uspořádání radliček 3řadové s roztečí 25 cm až 32 cm. Radličky optimálně formují seťové lůžko a podobně jako v kypřičích, i zde půdu drobí, urovnávají a promíchávají.

Přednosti a výhody

 • Univerzální využití: po orbě, do mulče, napřímo po sklizni
 • Sprinter ST: až 4 000 l osiva nebo 5 000 l osiva + hnojiva
 • Velký rozsah pracovních rychlostí od 8 do 15 km/h
 • Secí radličky automaticky čistí seťové lůžko od organických zbytků
 • Vysoká pojistná síla (285 kg) dodržuje hloubku setí
 • Nízká potřeba tahového příkonu
 • Secí radličky půdu kypří a současně účinně urovnávají povrch
 • Perfektní kontakt osiva s lůžkem i s krycí vrstvou půdy
 • Vysoká výkonnost Sprintera díky velikému zásobníku na osivo a hnojivo

Veliká obratnost

Dvoudílná tažná oj s rejdovým přenosem na kola vozu velmi zvětšuje obratnost soupravy za traktorem, který se může zatočit až o 90°. K propojení neslouží žádné mechanické hnací součásti.

Přesné vedení hloubky

Hloubkové vedení Sprintera se odehrává na zadním tandémovém pěchu, předních vodicích kolech a závěsem. Na přání je možné vyměnit vodicí kola za čelní pneumatikový pěch.

PPF systém pro pevná nebo kapalná hnojiva

Sprinter ST je možné na přání vybavit systémem HORSCH PPF. Ten umožňuje účinně ukládat hnojivo pod osivo. Při výbavě pro pevné hnojivo nese Sprinter dvoukomorový zásobník pro osivo a hnojivo.

Přednosti a výhody

 • Kompaktní stavba
 • Obratnost a nízké tahové nároky
 • Jednoduchá obsluha
 • Velký zásobní objem

Technické údaje

HORSCH Sprinter ST Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST  
Pracovní záběr (m) 3,004,006,00 
Přepravní šířka (m) 3,003,003,00 
Přepravní výška jednokomor. (m) 3,002,803,35 
Přepravní výška dvojkomor. (m) 3,403,303,35 
Délka se zapojením do spodních ramen (m) 8,208,518,51 
Délka se zapojením do spodního závěsu (m) --------- 
Hmotnost jednokomor. (kg)3 2004 0005 400 
Hmotnost dvojkomor. (kg)3 4504 5506 020 
Objem zásobníku osiva (l) 3 0002 8003 500 
Objem dvou komor (l) 3 800 (40 : 60)5 000 (40 : 60)5 000 (40 : 60) 
Plnící otvor jednokomor. (m) 1,00 x 2,401,00 x 2,401,00 x 2,40 
Plnící otvor dvoukomor. (m) á 0,60 x 0,90á 0,60 x 0,90á 0,66 x 1,22 
Nasýpací výška jednoduchý zásobník (m) 2,602,462,69 
Plnící výška (m) 3,002,952,95 
Rozteč radliček (cm) 25,0028,6027,30 
Počet secích botek / řad botek 12 / 314 / 322 / 3 
Rozměr tandém. pěchu 185 / 65 – 15 AS7.50 – 16 AS7.50 – 16 AS 
Rozměr jednod. pěchu 6.00 – 16 AS------ 
Průměr pěchu Tandem / pevný Ø (cm) 65 / 74-- / 78-- / 78 
Pracovní rychlost (km/h) 8 – 158 – 158 – 15 
Tahová potřeba (kW/k) 75 – 100 / 100 – 14090 – 120 / 120 – 160120 – 160 / 160 – 230 
Dvojčinné hydr. okruhy 2 (+ 1 hydr. šnek)2 (+ 1 hydr. šnek)2 (+ 1 hydr. šnek) 
Beztlaký zpětný přívod (max. 5 bar) 111 
Průtok oleje dmychadlem (l/min) 20 – 25 / 35 – 45 (PPF systém)20 – 25 / 35 – 45 (PPF systém)20 – 25 / 35 – 45 (PPF systém) 
Připojení do spodních ramen Kat. II / III – III – III / IVKat. II / III – III – III / IVKat. II / III – III – III / IV 
Připojení do spodního závěsu --------- 
Připojení do spodní koule --------- 

 


Základní vybavení

OPTIMALIZOVANÉ RADLIČKY

SPECIALIZOVANÉ NA INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY

Pracovní jednotky HORSCH MultiGrip mají upravenou charakteristiku odpružení s přítlakem 285 kg na radličku. Jejich silová charakteristika vyhovuje práci v těžkých nebo kamenitých půdách, aby stroj nevytahoval veliké hroudy nebo kameny na povrch. Pracovní jednotky vedou spolehlivě nastavenou hloubku a díky vysoce kvalitním materiálům nepotřebují žádnou údržbu. Uspořádání radliček je 2 nebo 3řadé s roztečí 25 cm až 32 cm (podle pracovního záběru). (Sprinter 3 / 4 / 6 ST: 3řadé).
Na výběr je více typů výsevních radliček. Z půdního profilu vyčesávají slámu na povrch a uložené osivo s ní proto není v kontaktu. Přitom radličky svou špičkou také kypří půdu pod osivem a zde ukládají i hnojivo. Díky spodnímu štítu radličky má výsevní lůžko přesný tvar a je dostatečně utužené. V prostoru pod osivem tak panují ideální podmínky, které nejen umožňují, ale přímo stimulují intenzivní růst kořenů.

Přednosti a výhody

 • Výsevní lůžko s přesným tvarem
 • Plošné rozmístění zrn
 • Stimulace růstu díky hnojivu pod osivem HORSCH PPF systém
 • Velmi malé náklady na opotřebení (Sprinter ST a SW)

ZAVLAČOVAČE A SYSTÉM PĚCHŮ

UROVNAT, ZAKRÝT, UTLAČIT

Pro optimální zakrývání osiva za radličkami a pro účinné rozprostření půdy a slámy nad pásy s osivem používá Sprinter 2řadový prutový zavlačovač. Zavlačovač je možné nastavovat výškově a také jeho sklon pro větší nebo menší agresivitu.
Následně pásy půdy s osivem utlačuje tandémový pěch. Sprinter 3 ST: tandém. pěch (bez brzd), pneum. pěch (s brzdami), Sprinter 4 / 6 ST: jen tandém. pěch (bez a s brzdami). Pneumatiky v pěchu jsou rozmístěny tak, aby každá běžela přesně nad jedním pásem s osivem. Tak je každé zrno stejně přitlačeno a má stejný kontakt s půdou. Pěchy se díky šípovému AS-dezénu za všech podmínek bezpečně odvalují a jsou naplněny vzduchem.
Při setí do hrudovité půdy se postarají o vytvoření kompaktního profilu půdy bez dutin. Výsledkem je špičkový kontakt osiva s půdou a rychlý přísun vláhy. Mezery mezi jednotlivými koly umožňují na nerovnostech vytlačení přebytečné zeminy. Přítlak soustředěný do pásu pod kolem má tak velký urovnávací účinek. Středová část zadního pěchu slouží také pro přepravu.

Přednosti a výhody

 • Přesné vedení hloubky setí
 • Rovnoměrné zakrytí každého pásu osiva
 • Vynikající kontakt osiva s půdou i na nerovném pozemku
 • Samočisticí pneumatikový pěch

PPF systém

PPF systém – hospodárné a precizní ukládání hnojiv

 • Cílená výživa pouze pro kulturní plodinu
 • Rychlý a dlouhodobý účinek hnojiva
 • Vysoká účinnost využití živin
 • Velká stabilita proti ztrátám
 • Nejlepší snášenlivost rostlinami i při vysoké dávce hnojiv
 • Vysoká hospodárnost hnojení
 • Na přání pro Sprinter ST

1 Přední výměnná špička tvoří drážku pro hnojivo a prokypřuje profil pod osivem
2 Aplikátor hnojiva – pro jeho přesné uložení pod osivo
3 Spodní šít – uzavírá půdu kolem hnojiva a přitom vytváří přesné, 2 – 3 cm silné lůžko pro osivo
4 Plastové bočnice – ani v mokré půdě se nenalepují
5 Výfuk osiva ho ukládá do dvou pásků

 

MIKROGRANULÁT

Výbava na mikrogranuláty pro Sprinter 3 / 4 / 6 ST

 • Odolný šnekový dávkovač z nerezové oceli
 • Jednoduché nastavení dávky
 • Elektronické řízení dávkování
 • Přímá aplikace do proudu vzduchu s osivem
 • Sprinter 4 a 6 ST může aplikovat až tři komponenty současně (osivo, hnojivo a mikrogranulát)

Nové varianty radliček pro Sprinter ST / SW

ThinEdge

 • Malá radlička ideální pro setí meziplodin přímo do strniště
 • Možný SingleShot i DoubleShot

WideEdge

 • Široká radlička pro cca 7 cm široký výsevní pás
 • Možný SingleShot i DoubleShot

Doplňkové vybavení