[Translate to tschechisch:]
[Translate to tschechisch:]
Řešení i do těch nejtěžších podmínek

Tiger MT

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Zpracování půdy | Tiger MT

Tiger MT

To je opravdu třída!

Hlavní použití

Tiger MT – nejlepší pracovní kvalita v podmínkách kukuřičné slámy Proseká si cestu i v případě velmi těžkých pracovních podmínek.

Oblasti použití

 • Všechny druhy půd
 • Po kukuřici na zrno, slunečnici, po polehlém obilí a meziplodinách
 • Zpracování luk a pastvin a půdy ležící ladem
 • Spolehlivé rozřezání posklizňových zbytků
 • Hluboké kypření až do pracovní hloubky 35 cm
 • Intenzivní vytváření drobtovité struktury na těžké půdě
 • Pracovní hloubka talířů a radliček je nezávisle nastavitelná

Jaké má Tiger vlastnosti?

 • Pracovní orgány TerraGrip Tuhost 770 kg, 28 cm výška zdvihu
 • Radličky MulchMix Až o 20 % méně tažné síly při stejné pracovní hloubce
 • Nejvyšší flexibilita při volbě pracovní hloubky (5 – 35 cm)
 • Kombinace se secí technikou Pronto
 • Těžký pneumatikový pěch AS pro efektivní zhutnění a bezpečnou silniční přepravu (2 různé velikosti: 7.50 – 16 AS, 210 / 95 – 24 AS)
 • Dvojitý pěch RollPack o průměru 62 cm se sklopným podvozkem pro bezpečnou přepravu na silnicích
 • Mohutný rám s profilem 120 x 120 mm
 • Pěch SteelFlex kombinovaný s otočným podvozkem

Novinka u kypřiče Tiger – sklopný podvozek

Hloubkový kypřič Tiger je nyní nově možné vybavit plnohodnotným dvojitým pěchem. Ten je vhodný zejména pro těžké půdy, které vyžadují zvláštní rozmělnění hrud. Otáčí se na pěchu, což je šetrně k půdě; podvozek slouží pro přepravu, přičemž je nutné ho sklopit.

Tiger MT

nejlepší kvalita práce po sklizni zrnové kukuřice

Technická konstrukce

 • Kombinace krátkých talířů a kypřiče
 • 4řadá konstrukce rámu s výškou rámu 85 cm pro maximální průchodnost
 • Těžký, dvouřadový DiscSystem s průměrem talířů 68 cm pro spolehlivé řezání a míchání těžko zpracovatelných posklizňových zbytků
 • Ve dvou řadách uspořádané pracovní orgány TerraGrip s lehce přístupnými radličkami MulchMix a roztečí radliček 45 cm pro hluboké kypření a další mísení
 • Jednořadý talířový systém pro rovnoměrné urovnávání před pěchem
 • Vysoce dimenzovaný pěchovací systém s pneumatikovým pěchem a pěchem TopRing (volitelné) pro efektivní přípravu seťového lůžka
 • Volitelně velký pneumatikový pěch (Ø 1,0 m) pro spolehlivou únosnost na lehkých půdách
 • Volitelně dvojitý pěch Doppel RollPack pro středně těžké a těžké půdy s dobrým rozmělněním a utužením půdy

PĚCHY

VŠESTRANNÝ PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

HORSCH nabízí správné pěchy pro hluboké ale i pro mělké utužování. Volba pěchu je vždy závislá na typu půdy. Pro každý rozsah typů půd má HORSCH optimální provedení. Utužováním se zhutňuje nadměrně prokypřená půda, drobí se hroudy a vytváří se profil s optimálním poměrem pórů k vedení vláhy a pro uchování půdního vzduchu.

Pro Tiger MT jsou k dispozici následující pěchy:

TopRing, SteelFlex, pneumatikový pěch, pneumatikový pěch se SteelDiscem, pneumatikový pěch s TopRingem a dvojitý RollPack.

Tiger 4 MT (nesklopný) s volitelnou výbavou pro přihnojování
Výhradně nesklopný Tiger 4 MT disponuje středovým podvozkem a dvojitým pěchem Rollpack. Tento stroj může navíc používat 2 800 litrovou nástavbu pro přihnojování. Zákazník si může vybrat mezi jedno- a dvoukomorovým systémem.

Výhody dvoukomorového zásobníku:

 • Nezávislá aplikace dvou hnojiv v jednom přejezdu
 • Tlakový zásobník
 • Vysoké aplikační dávky

Celý systém je založen na dávkovacím a pneumatickém systému HORSCH Pronto. Jde o jednoduchý způsob cíleného ukládání hnojiva.
Tím se zvyšuje účinnost výživy a ve srovnání s klasickým hnojením se snižují náklady.

Hnojení beze ztrát

Úspora času a zvýšení účinnosti

Ukládání hnojiva do půdy při jejím zpracování je stále atraktivnější metodou, která vytváří takzvanou návnadu pro kořeny. Při trvale rostoucích cenách živin jde o velice účinný způsob hnojení s vysokým významem.
Ve prospěch hnojení při zpracování půdy hovoří také logistické výhody, a to tím více, čím vyšší dávky se aplikují. K tomu nabízí HORSCH velmi efektivní řešení v podobě zásobního vozu a kypřiče Tiger s výbavou pro rozvod hnojiv.

Další výhody sady na přihnojení

Při použití FertiProf u nesklopné verze Tigeru 4 MT jsou vývody vedeny ke každé radličce. Rozdělovač hnojiva se 16 vývody je namontován tak, že dva vývody končí na dvou vnitřních radličkách a pouze jeden vývod na radličkách krajních. To zaručuje dokonalé příčné rozložení při napojování řádků.


Technické údaje

 

HORSCH Tiger 3 MT 4 MT nesklopný 4 MT 5 MT 6 MT 8 MT
Pracovní šířka (m) 3,004,004,004,806,007,50
Přepravní šířka (m) 3,004,053,003,003,003,00
Přepravní výška (m) 2,402,402,903,203,604,00 / 4,15 (se dvouřadými urovnávacími talíři Ø 46 cm)
Délka s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 (m) 8,308,608,608,608,608,60
Délka s pneumatikovým pěchem 210 / 95 – 24 (m) 8,70---9,009,009,009,00
Délka s dvojitým pěchem RollPack (m) 9,009,309,309,309,309,30
Hmotnost (kg)* 4 2155 5256 5757 4258 42010 380
DiscSystem – počet talířů 141820242836
Vzdálenost talířů (cm) 3840,540394241
Počet pracovních orgánů 799111317
Vzdálenost radliček (cm) 869494919690
Rozteč radliček (cm) 43474745,54845
Výška rámu (mm) 850850850850850850
Dvojčinné okruhy při zapoj. do ramen 2 (+ 1 znamenákem)3 (+ 1 znamenákem)3 (+ 1 znamenákem)3 (+ 1 znamenákem)3 (+ 1 znamenákem)---
Dvojčinné okruhy při zapoj. do závěsu ------4 (+ 1 znamenákem)4 (+ 1 znamenákem)4 (+ 1 znamenákem)4
Tažný prostředek (kW/k) 110 – 220 / 150 – 300150 – 270 / 200 – 370150 – 270 / 200 – 370185 – 295 / 250 – 400220 – 400 / 300 – 550275 – 440 / 375 – 600
Rozměr kol pěchu / Ø (cm) 7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm7.50 – 16 AS / 78 cm7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm
Dvojitý RollPack Ø (cm) 626262626262
Zapojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IVKat. III – III / IV – IVKat. III – III / IV – IVKat. III – III / IV – IVKat. III – III / IV – IVKat. III – III / IV – IV
Zapojení do spodního čepového závěsu ------Čepy Ø 50 mmČepy Ø 50 – 70 mmČepy Ø 50 – 70 mmČepy Ø 70 mm
Zapojení do spodního kuločepového závěsu ------Tažné oko Ø 51 mmTažné oko Ø 51 – 71 mmTažné oko Ø 51 – 71 mmTažné oko Ø 71 mm
Zapojení do spodního kulového závěsu ------K 80K 80K 80K 80

 

* Hmotnosti strojů pro závěs do spodních ramen (ne Tiger 8 MT) v minimální výbavě a s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 AS bez brzd

 

HORSCH FertiProf Tiger 4 MT nesklopný
Přepravní šířka (m) 4,36
Výška (nástavba nad Tiger; m) 2,95
Délka (m) 3,90
Hmotnost (kg) 1 200
Zásobník (l) 2 800
Rozměry plnicího otvoru pro jednokomorovou nádrž (m) 2,40 x 1,00
Rozměry plnicího otvoru pro dvoukomorovou nádrž (m) 2,00 x 0,90 x 0,60
Plnící výška dvoukomorové nádrže (nástavba nad Tiger; m) 2,95
Dvojčinné hydr. okruhy 1
Bezodporový odtok (max. 5 bar) 1

 

 

HORSCH Optipack SD Optipack 4 SD Optipack 5 SD Optipack 6 SD Optipack 8 SD
Pracovní šířka (m) 4,50 5,70 6,40 7,80
Přepravní šířka (m) 2,95 2,95 2,95 2,95
Přepravní výška (m) 2,55 3,15 3,45 4,00
Délka (m) 5,15 5,15 5,95 6,65
Hmotnost (kg)* 3 460 4 135 4 525 5 500
Zátěž závěsu (kg) 300 300 300 300
Počet řad pěchu / článků 2 / 39 2 / 49 2 / 55 2 / 67
SD články Ø (cm) 61 61 61 61
Rozměr pneumatik 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5
Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2 2
Tahová potřeba (kW/k) 30 – 45 / 40 – 60 40 – 55 / 55 – 75 45 – 65 / 60 – 90 60 – 90 / 80 – 120
Připojení do spodního závěsu Čepy Ø 50 mm Čepy Ø 50 mm Čepy Ø 50 mm Čepy Ø 50 mm


* Hmotnosti strojů s minimální výbavou bez brzd


Základní vybavení

Doplňkové vybavení