BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ JE V KONEKTIVITĚ A PROPOJENÍ

HorschConnect

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | HorschConnect

HorschConnect bude v budoucnu sloužit k propojení mezi zákazníkem, strojem a HORSCH. Tato konektivita bude možná díky modulu SmartCan, kterým bude v budoucnu vybaveno stále více strojů HORSCH s pracovním počítačem. Data budou dostupná přes cloud nebo využitelná pro mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon nebo tablet) přes WLAN. Bezpočet možností bude doplěno GPS přijímačem.
Zde vstupuje do hry HORSCH MobileControl. Pomocí této aplikace pro Android a iOS může mít zákazník přes svůj chytrý telefon přístup přímo k zaznamenaným datům.
MobileControl navíc umožní zemědělci provádět jednotlivé funkce stroje, např. nastavení secích strojů HORSCH, testy trysek u postřikovačů Leeb nebo testy jednotlivých řádků u přesných secích strojů Maestro, zcela jednoduše přes mobil. S HorschConnect se do budoucna počítá také pro bezdrátový update softwaru nebo dálkovou diagnostiku při chybových hlášeních. Kromě toho bude možná výměna dat s různými řídicími systémy zemědělských provozů.