Terminály a ovládací koncepty

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | Terminály a ovládací koncepty

Terminály a ovládací koncepty

ISOBUS ovládací koncept

Po mnoha letech zkušeností v oblasti ochrany rostlin bylo využito optimalizovaného ovládání a logiky ze strojů HORSCH Leeb a postupně se tento koncept zavádí a rozšiřuje i u secí techniky.
Inovativní koncept ovládání usnadňuje zákazníkovi seřizování, manipulaci a sledování stroje. Rozhraní v terminálu lze individuálně upravit tak, aby byla obsluha spokojená.
Pomocí softwaru byla vytvořena plně diagnostikovatelná platforma, která dokáže ovládat téměř neomezený počet sekcí a komponent.

TaskController

S ISOBUS TaskController se dají data bez problémů přenést z PC na terminál. Rovněž je možné přenést z terminálu na PC a zdokumentovat aplikované množství, osetou plochu a další data, která byla během setí zaznamenána.
Správa záznamové karty je tak jednodušší. Pomocí I ntegrovaného řízení pracovních úloh se dají vytvořit a realizovat jednotlivé úlohy.

Výhody díky TaskController

 • Nekomplikovaná výměna dat
 • Automatická dokumentace
 • Strukturovaná práce díky řízení pracovních úloh
 • Snadná správa záznamových karet
 • Snadné vyúčtování a výkazy pro pracovníky

VariableRate

Funkce ISOBUS VariableRate umožňuje vynášení osiva a hnojiva pro dílčí plochy. Pomocí vhodné záznamové karty se dá na každou dílčí plochu v rámci lánu aplikovat optimální množství hnojiva a osiva.

Výhody díky VariableRate

 • Úspora osiva a hnojiva, protože se ho aplikuje jen tolik, kolik je nutné
 • Rovnoměrné vzejití na poli díky optimálnímu počtu zrn/m²
 • Snadná a rychlá dokumentacen– Různá aplikační množství se automaticky dokumentují– Nekomplikovaný přenos do záznamové karty
 • Snazší práce pro řidiče– Osev a hnojení ploch probíhá automaticky s optimálním množstvím
 • Ochrana životního prostředí– Aplikuje se jen tolik hnojiva, kolik je ho zapotřebí

SectionControl

ISOBUS SectionControl funkce umožňuje automatické ovládání sekcí. Aktuální poloha je určena pomocí GPS a na základě této polohy se na hranicích polí, na souvratích, přesazích popř. v definovaných oblastech automaticky vypíná (polovina záběru) popř. celý pracovní záběr.
Při použití terminálu HORSCH Touch 800 / 1200 můžete navíc využít funkci MultiControl. Automaticky nezávisle zapíná a vypíná aplikaci hnojiva a osiva. Bez MultiControlu lze ve správný čas zapnout a vypnout buď hnojivo nebo osivo.

Výhody SectionControl

 • Díky zamezení přesévání na souvratích a hranicích pole se šetří hnojivo a osivo
 • Stálá kvalita práce na celém poli
 • Zvýšení produktivity v různých podmínkách (den, noc, mlha)
 • Úleva řidiči
 • Ochrana životního prostředí

MultiControl

Při použití terminálu HORSCH Touch 800 / 1200 se dá navíc používat funkce MultiControl. Je-li aktivována funkce SectionControl, umožňuje MultiControl navzájem nezávislé zapínání a vypínání osiva a hnojiva. V případě setí s VariableRate pro dílčí plochy mění MultiControl množství hnojiva a osiva nezávisle na sobě. Bez MultiControl se dá buď pomocí SectionControl zapínat a vypínat osivo nebo hnojivo v určitou dobu nebo pomocí VariableRate přepínat mezi osivem nebo hnojivem.