Zásobníkové systémy pro ty nejvyšší požadavky

Partner

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | Partner

Partner HT

KONTROLOVANÉ ZAPRACOVÁNÍ HNOJIVA PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Partner HT

Zadní zásobník Partner HT je konstruován jako dvoukomorový zásobník. Celkový objem 2 800 litrů je rozdělen v poměru 40 : 60. Tato konstrukce umožňuje dávkování dvou různých komponent nebo jedné komponenty z obou zásobníků, tak aby bylo možné využít celý objem.
V praxi jsou možná následující použití:

 • Jeden druh hnojiva z obou zásobníků
 • Dvě různé komponenty hnojiva
 • Osivo a hnojivo
 • Dva druhy osiva s velmi rozdílnou velikostí zrn

Navíc cílené hnojení zvyšuje účinnost a šetří v porovnání s běžným hnojením náklady. Speciálně u fosfátů systém pomáhá zlepšovat účinnost hnojení. Aplikované hnojivo je rostlinám okamžitě a trvale k dispozici.
HORSCH Partner HT je nesen na 3-bodovém závěsu traktoru. Kombinování se stroji pro zpracování půdy HORSCH (např. Joker RT, Terrano FM / MT / GX) je možné pomocí spodního závěsu u Partner HT, spojky s kulovou hlavou K 80 nebo tažné spojky. Konstrukce zadního zásobníku umožňuje optimální výhled na pracovní stroje.

Flexibilita

při vynášení osiva a hnojiva

 • Jednokomorový a dvoukomorový zásobník
 • Dávkovače osiva / hnojiva a mikrogranulátu
 • Tlakový zásobník – pro dávkování a přepravu vysokých aplikačních množství a nulovou tvorbu prachu u čela traktoru
 • Různé systémy pěchů pro Partner FT k dispozici
 • Možné přidání balastního závaží
 • Partner HT s rozhraním se spodním ramenem nebo spojkou s kulovou hlavou / tažnou spojkou pro montáž nástrojů

Partner FT

KONTROLOVANÉ ZAPRACOVÁNÍ HNOJIVA PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Partner 1600 FT

Jednokomorový zásobník o objemu 1 600 litrů se může v kombinaci s přesným secím strojem (Maestro RV), řádkovací technikou (Express 4 KR) nebo strojem pro zpracování půdy (Terrano FX) používat k hloubkovému hnojení. Kompaktní konstrukce Partner FT zajišťuje dobrý výhled dopředu. Současně má plnicí otvor velkorysé rozměry pro rychlé plnění čelním nebo teleskopickým nakladačem.
Partner FT s vlastní hmotností 700 kg je možné doplnit pomocí volitelně dostupných balastních závaží o 360 kg. Traktor je tak ideálně vyvážený i v případě prázdného čelního zásobníku.
Pro šetrný přístup k půdě je možné čelní zásobník vybavit mezipěchem. K dispozici je pěch RollPack s přídavnou hmotností 280 kg a pneumatikový pěch s přídavnou hmotností 230 kg.
Pro vynášení hnojiva jsou zapotřebí velká průchozí množství, tak aby byl stroj připravený na všechny situace a jízdní rychlosti. Partner FT v provedení jako tlakový zásobník má kromě možnosti velkých aplikačních množství tu výhodu, že se před traktorem netvoří prach. Uzavřený systém zajišťuje neprodyšnou přepravu až k hnojicí / secí botce.

Partner 2000 FT

Partner 2000 FT je konstruován jako dvoukomorový zásobník a pojme celkem 2 200 litrů. Podle účelu použití jsou k dispozici 2 základní varianty:
Dvoukomorový zásobník s rozdělením 60 : 40 se 2 dávkovacími zařízeními Konfigurace umožňuje vynášení osiva a hnojiva, dvou osiv nebo dvou různých hnojiv. Je možné libovolně volit, k čemu se dvě různě velké komory zásobníku použijí.
Dvoukomorový zásobník s rozdělením 75 : 25 s dávkovacím zařízením a dávkovačem mikrogranulátu Kombinace velkého objemu zásobníku na osivo nebo granulované hnojivo a přídavného objemu 550 litrů pro mikrogranuláty s osvědčeným šnekovým dávkovačem HORSCH. Dvoukomorový zásobník Partner 2000 FT je ideálním doplňkem pro všechna použití při setí a zpracování půdy, kde jsou zapotřebí dvě komponenty.
Pro vynášení hnojiva jsou zapotřebí velká průchozí množství, tak aby byl stroj připravený na všechny situace a jízdní rychlosti. Partner FT v provedení jako tlakový zásobník má kromě možnosti velkých aplikačních množství tu výhodu, že se před traktorem netvoří prach. Uzavřený systém zajišťuje neprodyšnou přepravu až k hnojicí / secí botce.

Partner 2000 FT v základní výbavě váží 1 040 kg a dá se volitelně vybavit balastními závažími 360 kg. Při použití čelního zásobníku při setí se doporučuje použít pasivně ovládaný pneumatikový pěch, tak aby se celá hmotnost rozdělila na šířku 1,30 m.

Nástavby pro hnojení

Hnojicí vybavení pro zpracování půdy

Cílené zapracování hnojiva do půdy přináší spoustu výhod, co se týká dostupnosti živin a účinnosti hnojení. Hnojivo se do půdy ukládá pomocí přídavných vodicích plechů. HORSCH u celé řady strojů na zpracování půdy nabízí možnost montáže nástaveb pro hnojení. Tyto nástavby se skládají z optimálně sladěných pneumatických prvků a mohou se používat spolu s Partner FT a HT.
Hnojicí systémy je možné použít s následujícími stroji pro zpracování půdy:

 • Terrano FX
 • Terrano GX
 • Terrano FM
 • Terrano MT
 • Tiger AS / MT

Technické údaje

 

HORSCH Partner Partner 1600 FT
Přepravní šířka (m) 2,50
Výška (m) 1,56
Délka bez přídavného závaží (m) 1,44
Hmotnost s přídavným závažím (kg) 700
Objem zásobníku (l) 1 600
Rozměry plnicích otvorů (m) 2,30 x 0,67
Plnicí výška (m) 1,56
Řídicí jednotky DW 1
Beztlaký zpětný tok (max. 5 bar) 1
Množství oleje hydraulického dmychadla (l/min) 20 – 35
Konstrukce zařízení na straně traktoru 3-bod. kat. II a III

 

 

HORSCH Partner Partner 2000 FT
Přepravní šířka (m) 2,71
Výška (bez / s pneumatikovým pěchem) (m) 1,65 / 1,90
Délka (bez / s pneumatikovým pěchem) (m) 1,66 / 1,70
Hmotnost (bez / s přídavným závažím) (kg) 1 040 / 1 430
Přídavná hmotnost s pneumatikovým pěchem (kg) 280
Objem zásobníku (l) 2 200 (dělený zásobník 1 320 : 880 l / 60 : 40 nebo 1 650 : 550 l / 75 : 25)
Rozměry plnicích otvorů (m) 0,83 x 0,66 (malá komora) / 1,45 x 0,66 (velká komora)
Plnicí výška (bez / s pneumatikovým pěchem) (m) 1,57 / 1,82
Řídicí jednotky DW 1
Beztlaký zpětný tok (max. 5 bar) 1
Množství oleje hydraulického dmychadla (l/min) 20 – 35
Konstrukce zařízení na straně traktoru 3-bod. kat. II a III

 

 

HORSCH Partner Partner HT
Přepravní šířka (m) 2,84
Výška (m) 1,82
Délka (m) 1,19
Hmotnost (kg) 1 100
Objem dvoukomorového zásobníku (l) 2 800 (40 : 60 / 1 120 : 1 680)
Rozměry plnicích otvorů (m) á 1,12 x 0,55
Plnicí výška dvoukomorového zásobníku (m) 1,90
Řídicí jednotky DW 3 (1 DW pro hydraulické dmychadlo, přímý pohon, 2 DW pro nástavbu)
Beztlaký zpětný tok (max. 5 bar) 1
Množství oleje hydraulického dmychadla (l/min) 35 – 45
Konstrukce zařízení na straně traktoru 3-bod. kat. II a III / IV
Nástavba, na straně stroje spodní rameno Kat. III
Nástavba, na straně stroje kulová hlava K 80
Nástavba, na straně stroje tažná spojka Kat. IV (čep Ø 50 mm)

 


Doplňkové vybavení


Média