Automatická regulace přítlaku

AutoForce

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | AutoForce

AutoForce

AUTOMATICKÁ REGULACE PŘÍTLAKU

AutoForce – Proč automatická regulace přítlaku?

  • Kamenité půdy potřebují větší přítlak na výsevní jednotky, aby se osivo ukládalo do stejné hloubky. Při menším přítlaku běží výsevní jednotky neklidně a zrna vzcházejí různě rychle a nevyrovnaně.
  • Lehčí půdy nebo půdy citlivé na tlak potřebují menší přítlak, aby se půda příliš neutužila. Větší přítlak půdu příliš umáčkne a brzdí tvorbu kořenů, ačkoli všechna zrna jsou stejně hluboko.
  • Zřídka kdy jsou plochy na poli stejné a přítlak se musí přízpůsobit.
  • HORSCH vyvinul automatickou regulaci přítlaku, aby se všechny rostliny vyvíjely ve stejnoměrně utlačené půdě.

Jak pracuje AutoForce v půdě?

  • Přítlak řady je měřen snímačem na dvou opěrných kolech. Tento tlak (= jmenovitá hodnota) je předem nastaven v terminálu. Můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi tlaku 25 – 50 kg a 80 kg (hodnoty lze upravit i individuálně).
  • Při měnících se půdních podmínkách potřebuje řádek více či méně přítlaku, aby byl schopen dodržet nastavenou hloubku uložení osiva. V případě, že by se kontaktní tlak změnil, senzor to detekuje a systém automaticky přítlak upraví tak, aby vždy odpovídal nastavené nominální hodnotě. To je možné díky konstrukci stroje Maestro, která umožňuje přenášení hmotnosti na secí lištu.
  • Přítlak botky se pak automaticky přizpůsobuje od 150 kg do 350 kg. V důsledku toho je uložení zrn vždy na stejné úrovni. Zamezí se tak příliš mělkému uložení a zároveň se vyhneme zhutnění půdy.