Pomocí inteligentních aplikačních postupů

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Postřiková technika Leeb PT | Pomocí inteligentních aplikačních postupů

Maximální výkon

díky inteligentní aplikační technice

Výkon díky rozmanitosti

 • Výkon díky rozmanitosti – na výběr je rozteč trysek 25 a 50 cm
 • U rozteče trysek 25 cm je vzdálenost cílové plochy snížena na optimální hodnotu
 • Pneumatické spínání jednotlivých trysek umožňuje individuální a inteligentní aplikační techniky
 • Vynikající průchod a postřik porostu
 • Variabilní kombinace trysek (zapínají se pneumaticky):

1-0 po každých 50 cm jedna jednoduchá tryska
1-0 (3M) po každých 50 cm jedna manuálně ovládaný třípoziční držák
1-1 po každých 25 cm jedna jednoduchá tryska
1-1 (3M) po každých 25 cm jedna manuálně ovládaný třípoziční držák
2-0 po každých 50 cm dvoupoziční držák
2-0 (4M) po každých 50 cm jeden manuálně ovládaný čtyřpoziční držák
2-1 po každých 50 cm jeden dvoupoziční držák a jedna jednoduchá tryska jako mezitryska
2-2 po každých 25 cm dvoupoziční držák
2-2 (4M) po každých 25 cm jeden manuálně ovládaný čtyřpoziční držák
4-0 po každých 50 cm jeden čtyřpoziční držák
4-1 po každých 50 cm jeden čtyřpoziční držák a jedna jednoduchá tryska jako mezitryska
4-2 po každých 50 cm jeden čtyřpoziční držák a jeden dvoupoziční držák jako mezitrysky

 • Sériově jsou u všech kombinací trysek osazeny držáky pro krajní trysky.

Systém AutoSelect

 • Mnohostranné možnosti kombinování s až 16 různými profily trysek, které je možno uložit do paměti
 • Možno zapínat nebo vypínat z kabiny
 • Automatické zapínání optimálního tlakového rozsahu, který je konfigurovatelný pomocí terminálu v profilech trysek, a vhodné velikosti trysek bez přerušení práce.
 • Automatická regulace výšky ramen podle definovaných profilů trysek. Základem jsou rozteče trysek zadané v profilech. Zemědělec tak má s více tryskami na výběr více možností.
 • Plně automatické řízení AutoSelect: Řízení velikosti trysky nebo kombinace trysek při současné regulaci spotřebovaného množství
 • Vysoký komfort a bezpečnost pro optimální dodržení požadovaných vzdáleností od vodních zdrojů a půdních struktur

Základní vybavení