Automatyczne prowadzenie belki

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Ochrona roślin Leeb LT Light - Leeb LT | Automatyczne prowadzenie belki

BoomControl Eco

 • Automatyczne prowadzenie belki w celu utrzymania możliwie najniższej wysokości roboczej również przy dużych prędkościach na płaskim lub lekko pagórkowatym terenie
 • Pewne i stabilne prowadzenie belki poniżej 40 cm od powierzchni docelowej
 • Warunek minimalnego znoszenia
 • Belka jest całkowicie niezależna od ruchów pojazdu
 • Idealne prowadzenie belki zarówno przy swobodnym zawieszeniu jak i amortyzowanym zawieszeniu
 • Aktywne dopasowanie belki do terenu za pomocą dwóch czujników

BoomControl Pro

 • Automatyczne prowadzenie belki w celu utrzymania dokładnej, najniższej możliwej wysokości roboczej, w tym również przy dużych prędkościach oraz na bardzo pagórkowatym terenie
 • Pewne i stabilne prowadzenie belki poniżej 40 cm od powierzchni docelowej
 • Całkowite uniezależnienie pracy belki od ruchów pojazdu nośnego
 • Belka jest całkowicie niezależna od pojazdu
 • Między amortyzowanym a swobodnym zawieszeniem belki nie ma żadnych różnic w jakości pracy
 • Aktywne dopasowanie wysokości pracy belki dzięki prowadzeniu na wysokości środkowej części
 • Przystosowanie do terenu przez równoległe ustawienie kątowe ramion belki w połączeniu z obracaniem części środkowej (sterowanej przez 4 czujniki).

Rozszerzenie BoomControl

 • Aktywne dostosowanie belki do terenu za pomocą dwóch dodatkowych czujników
 • Idealny do poszerzenia pola widzenia oraz do uprawy rzędowej i kultur redlinowych

BoomControl ProPlus

 • Aktywna regulacja wysokości roboczej belki za pomocą prowadnicy w części centralnej
 • Pewne i stabilne prowadzenie belki poniżej 40 cm od powierzchni docelowej
 • Niezależne zginanie obu ramion belki
 • Dodatkowe niezależne zginanie (podnoszenie i opuszczanie) obu skrzydeł zewnętrznych

Wyposażenie podstawowe