Precyzyjny i uniwersalny siew punktowy

Maestro DV

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Maestro | Maestro DV

Maestro DV

Z SYSTEMEM AIRVAC – WIELOSTRONNY – DOKŁADNY

AirVac – nowa generacja pojedynkowania podciśnieniowego

Dozownik AirVac stosuje się uniwersalnie do pojedynkowania nasion kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, soji i rzepaku przy pomocy różnych tarcz dozujących.
System AirVac działa na zasadzie pojedynkowania próżniowego, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. Zassane nasiona przesuwane są do skrobaka, który eliminuje podwójne umieszczanie nasion. Cechą szczególną skrobaka AirVac jest to, że użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności regulacyjnych. Kształt separatora został tak zoptymalizowany, aby zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Materiał siewny w systemie AirVac przekazywany jest za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej. W celu optymalnej kontroli siewu nasiona przesuwają się przed specjalnie zamontowanym czujnikiem w rurze spustowej. Technologia pomiarowa czujnika umożliwia przeliczanie ziaren, określanie odległości między ziarnami, a tym samym przekazywanie operatorowi informacji o siewie podwójnym czy lukach.
Przekazywane informacje na temat dokładności pojedynkowania są w prosty i czytelny sposób wyświetlane na terminalu maszyny przez co dodatkowo zwiększają pewność wysiewu.
Nowa generacja dozownika AirVac jest standardowo napędzana elektrycznie, a praca pojedynczych rzędów może być sterowana indywidualnie. Ta technologia umożliwia korzystanie ze znanych funkcji, takich jak: wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate i włączanie ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate system dozujący AirVac jest tak zaprojektowany, aby w poszczególnych rzędach można było zmieniać ilość wysiewu. W przypadku włączania ścieżek technologicznych konieczne jest dopasowanie ilości wysiewu w rzędach z lewej i prawej strony ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie zabiegi zwiększające dokładność wysiewu.

AirVac

 • Uniwersalne zastosowanie w wielu różnych kulturach
 • Duża dokładność wysiewu przy prędkościach roboczych do 12 km/h
 • Łatwa obsługa dozownika: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Napęd elektryczny jako fundament zastosowania dla:
  • SectionControl
  • VariableRate
  • Przełączania ścieżek technologicznych

Maestro DV

Nowoczesny siewnik punktowy

 • Wszechstronny siewnik do siewu punktowego dla: kukurydzy, słonecznika, soi i rzepaku
 • Łatwa obsługa dozownika: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Odporna i pewna maszyna – ciężki równoległobok i jednostka siewna, która sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach
 • Nacisk redlic do 260 kg zapewnia pewny siew nawet w trudnych warunkach
 • Automatyczna, zależna od gleby regulacja nacisku redlic AutoForce z naciskiem do 350 kg na rząd
 • Duża wydajność powierzchniowa dzięki dużemu zasięgowi nawozu i nasion
 • Kompaktowa jednostka o niewielkich wymaganiach wobec ciągnika

Maestro DV

WSZECHSTRONNY WŚRÓD SIEWNIKÓW

Bardzo kompaktowa jednostka siewna Maestro DV, składająca się z wozu siewnego o dużej pojemności, szyny siewnej o szerokości roboczej 6 m oraz 8-rzędowej szyny siewnej do siewu punktowego, zapewnia wysoką wydajność przy stosunkowo niskich wymaganiach wobec ciągnika. Dzięki zamocowaniu szyny siewnej za pomocą 4-punktowego zaczepu możliwe jest umocowanie szyny siewnej Pronto NT do siewu rzędowego o szerokości roboczej 4 lub 5 m. Dzięki temu Maestro DV ma jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie i staje się wszechstronną maszyną wśród siewników.
Wóz nasienny Maestro DV może być dostarczony w dwóch konfiguracjach, aby optymalnie spełnić wszystkie wymagania klientów.

Pojedynczy zbiornik na nawozy

Zbiornik o pojemności 2 800 litrów wykorzystuje się do dozowania nawozu przy pomocy redlic jako nawożenie startowe, zaś materiał siewny jest przygotowywany w przestronnych zbiornikach sekcji siewnej o pojemności 70 litrów.

Podwójny zbiornik ciśnieniowy na dwa komponenty

Podczas pracy Maestro DV z szyną siewną Pronto NT dwukomorowy zbiornik o pojemności 3 500 litrów może być używany do jednoczesnego podawania nasion i nawozu do bruzdy siewnej jako systemu Grain & Fertiliser. Alternatywnie, wykorzystując dwukomorowy zbiornik oraz szynę siewną do siewu punktowego, można też wysiewać dwa różne składniki nawozu pod korzeń.
W obu wariantach zbiornik jest wyposażony w wypróbowaną i przetestowaną technologię dozowania HORSCH, dzięki czemu może niezawodnie i precyzyjnie obsługiwać system nawożenia pod korzeń lub belkę siewną Maestro.
Segment siewny w Maestro DV zawieszony jest na szerokim, stabilnym równoległoboku i standardowo wyposażony w sprężyny do generowania nacisku redlic. Oznacza to, że nacisk redlic do 260 kg na rząd można uzyskać mechanicznie. Opcjonalnie w celu wytworzenia nacisku redlic można wyposażyć maszynę w siłowniki hydrauliczne. W ten sposób dzięki innowacyjnemu systemowi regulacji nacisku redlic AutoForce możliwy jest nacisk redlic do maksymalnie 350 kg na rząd. Ciężar wozu siewnego jest używany do wytwarzania nacisku redlic na całej szerokości maszyny i odciąża koła wozu siewnego podczas siewu.

Maestro DV – w skrócie

 • Precyzyjne i proste pojedynkowanie dzięki HORSCH AirVac
 • Przejrzysta i prosta budowa maszyny
 • Niewielkie zapotrzebowanie mocy uciągu: od 100 kM
 • Siewnik z pojedynczym lub podwójnym zbiornikiem ciśnieniowym
 • Łączy dwa siewniki w jednym:
  • 8-rzędowa szyna siewna do siewu punktowego
  • Szerokość robocza szyny siewnej Pronto NT wynosi 4 lub 5 m
 • Nacisk redlic jest regulowany mechanicznie – do 260 kg na rząd lub w pełni automatycznie w systemie AutoForce – do 350 kg na rząd
 • Wykorzystanie ciężaru wozu siewnego do wytworzenia nacisku redlic
 • Nawożenie pod korzeń za pomocą jednotarczowej redlicy nawozowej
 • Centralna jednostka do wysiewu mikrogranulatu w bruzdę siewną lub na powierzchnię rzędu
 • Obsługa ISOBUSa

Dane techniczne

 

HORSCH Maestro DV Wał RollFlex z szyną siewną
Szerokość robocza (m) 6,00
Szerokość transportowa ze śladem 2,45 (m) 3,00
Szerokość transportowa ze śladem 2,80 (m) 3,35
Szerokość transportowa ze śladem 3,00 (m) 3,55
Wysokość transportowa (m) 3,90
Długość transportowa z Maestro DV (m) 7,50
Ciężar z Maestro DV (kg)* 4 950
Pojemność zbiornika wozu nasiennego, wersja jednokomorowa (l) 2 800
Pojemność zbiornika wozu nasiennego, wersja dwukomorowa (l) 3 500
Otwór do napełniania wozu siewnego wersja z pojedynczym zbiornikiem (m) 1,00 x 2,40
Otwór do napełniania wozu siewnego wersja z podwójnym zbiornikiem (m) á 0,60 x 0,90
Ilość redlic siewnych 40
Siła nacisku (kg) 5 – 120
Redlica siewna / rolka dociskowa Ø (cm) 34 / 32
Odległość między redlicami w rzędzie (cm) 15
Rozmiar opon wozu nasiennego 550 / 60-22.5
Prędkość robocza (km/h) 10 – 20
Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od 75 / 100
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. dmuchawa z nap. bezp. do nawozu i podciśnieniowa z reg. przepływem, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 w hydr. dmuchawie o nap. bezpośr.
Ilość oleju hydr. dmuchawy nawozu i podciśnienie (l) 50
Mocowanie urządzenia na dyszel Bolce Ø 40 mm


* Ciężar maszyn z minimalnym wyposażeniem


Wyposażenie podstawowe

Rolka dociskowa

Dla lepszego ułożenia nasion

Jaka rolka dociskowa jest odpowiednia do danej gleby?

 • Rolka palczasta jest optymalna dla gleb ciężkich.
 • Rolka kolczasta sprawdza się na glebach lekkich
 • Rolka gumowa idealna dla gleb lekkich
 • W przypadku gdy dochodzi do bocznego zagęszczenia ścian bruzdy siewnej spowodowanego redlicą siewną dwutalerzową, rolka dociskowa palczasta / kolczasta niszczy ją, co powoduje zanik bruzdy.
 • Zabezpiecza przed otwarciem się bruzdy siewnej po siewie w okresie suszy, przede wszystkim na ciężkich, gliniastych glebach
 • Wspiera rozwój korzeni kukurydzy
 • Każdy agregat siewny można wyposażyć w rolkę palczastą, kolczastą lub standardową, by kontrolować głębokość siewu i zminimalizować przemieszczanie się nasion.
 • Rolki te nie nadają się do siewu płytkiego.

Wyposażenie dodatkowe