SingularSystem

HORSCH Maschinen GmbH Produkty | SingularSystem

Horsch SingularSystem

PRZEGLĄD RODZAJÓW REDLIC

SingularSystem HORSCH to metoda przeznaczona do pojedynkowania nasion oraz precyzyjnego siewu. Dzięki podobnej konstrukcji jak w przypadku sprawdzonej redlicy TurboDisc jest dodatkowo wyposażone w zintegrowaną płozę oraz rolkę pozycjonującą, której wysokość można dowolnie regulować. Płoza siewna kształtuje bruzdę siewną i gwarantuje dokładne umieszczanie materiału siewnego. Rolka pozycjonująca zapewnia zdefiniowane rozmieszczenie nasion i kontakt z glebą. Aby zapewnić bezawaryjne i dokładne mechaniczne pojedynkowanie nasion, niezbędny jest czysty materiał siewny o tym samym rozmiarze.
W warunkach, w których gęstość siewu jest duża lub nie da się pojedynkować nasion, np. w przypadku gruboziarnistych roślin strączkowych, redlicę SingularSystem można wyposażyć w dołączone przy wysyłce maszyny bypassy lub, w przypadku ekstremalnie wysokich dawek, w rurę spustową ze stali nierdzewnej. Można wówczas używać siewnika punktowego jak tradycyjnego, tj. bez opcji pojedynkowania. W obu przypadkach płoza siewna oraz rolka pozycjonująca zapewniają dokładniejsze osadzenie nasion.
Dzięki redlicy nasiennej SingularSystem oraz DoubleShot nasz Pronto 6 DC z podwójnym zbiornikiem może wysiewać jednocześnie dwa składniki na dwóch poziomach. Nasiona wysiewane są przy pomocy dozownika Funck lub rury spustowej ze stali nierdzewnej, a poniżej za pomocą naszego systemu DoubleShot umieszczany jest np. nawóz. W ten sposób nawóz jest aplikowany efektywnie i bez ponoszenia strat bezpośrednio pod nasiona w glebie. Ma to swoje zalety, zwłaszcza we wczesnym rozwoju wielu kultur. Kolejną zaletą systemu DoubleShot jest to, że w przypadku suszy nie ma bezpośredniego kontaktu między nawozem a nasionami, co pozwala uniknąć oparzeń chemicznych siewek.

HORSCH SingularSystem

Z dozownikiem Funck

Redlica siewna

 • Budowa redlicy siewnej, a co z tym idzie w parze jej najistotniejsza właściwość, jaką jest nacisk redlicy do 120 kg, jest taka sama jak w sprawdzonej redlicy TurboDisc.
 • W zależności od warunków można wysiewać z prędkością do 10 km/h.
 • Sprawdzone podwójne talerze otwierają bruzdkę redliczną. Zintegrowana płoza kształtuje bruzdę siewną i zapewnia precyzyjne umieszczanie nasion w glebie.
 • Rolka pozycjonująca nasiona o regulowanej wysokości zapewnia umieszczanie materiału siewnego na zadanej wysokości i umożliwia kontakt nasienia z glebą.
 • Rolka dociskowa zamyka bruzdę siewną po rolce pozycjonującej i przejmuje prowadzenie redlicy siewnej na głębokości.

Materiał siewny

 • Aby zapewnić bezawaryjne i dokładne mechaniczne pojedynkowanie nasion, niezbędny jest czysty materiał siewny o tym samym rozmiarze.
 • Przy pomocy pudełka kalibracyjnego można w prosty sposób sprawdzić wielkość nasion, a tym samym przydatność materiału siewnego do tego systemu.
 • Ziarna powinny znajdować się w drugiej lub trzeciej komorze pudełka kalibracyjnego.
 • Jeśli nasiona znajdują się w pierwszej lub ostatniej komorze, oznacza to, że materiał siewny nie nadaje się do pojedynkowania (w takim przypadku można skorzystać z systemu Bypass).

Pojedynkowanie

 • Budowa centralnego dozownika i system pneumatyczny są takie same, jak w konwencjonalnych siewnikach.
 • Pojedynkowanie nasion (do 100 ziaren/sek.) dokonuje się w dozowniku Funck umieszczonym na redlicy siewnej.
 • Pojedynkowanie nasion odbywa się mechanicznie przez specyficzne dla danej kultury kieszenie umieszczone na dysku pojedynkującym w dozowniku Funck.
 • Zadana ilość wysiewu w ziarnach/m2 oraz ciężar 1 000 ziaren zostają wprowadzona do terminala.
 • Próba kręcona jest wykonywana za pomocą znanego już systemu.
 • Każdy dysk pojedynkujący napędzany jest przez własny elektryczny motor (1 000 – 2 000 obr./min) i kontrolowany przez specjalne oprogramowanie. W zależności od prędkości roboczej urządzenie automatycznie reguluje ilość wysiewu.
 • W zależności od ilości wysiewu można w bardzo prosty sposób bez pomocy dodatkowych narzędzi wmontować 1, 2 lub 4 kieszenie w dysk pojedynkujący.
 • Do wyboru kieszenie dostosowane wielkością do takich kultur jak: pszenica, żyto, jęczmień, rzepak oraz groch.
 • Materiał siewny doprowadzany jest do bruzdy siewnej przez rurę spustową.
 • Korzystanie z tego systemu sprawdza się w przypadku wysiewu 250 ziaren/m2. Powyżej tej granicy pozytywne efekty pojedynkowania są niewielkie.
 • W przypadku dużych ilości nasion lub nieodpowiedniego materiału siewnego bądź wysiewu międzyplonów wysiewa się konwencjonalnie przy pomocy bypassów dostarczonych podczas wysyłki maszyny.

Jaka kalibracja?

 

 ŻytoJęczmieńPszenicaRzepak
1> 4,1> 4,1> 4,1> 3
23,3 – 4,13,3 – 4,13,3 – 4,12,5 – 3
32,5 – 3,32,5 – 3,32,5 – 3,32 – 2,5
4< 2,5< 2,5< 2,5< 2

 

Stopniowanie przesiewu w mm dla różnych rodzajów kultur (zielony = dobry, czerwony = niedobry / zły)

HORSCH SingularSystem z urządzeniem dozującym Funck i redlicą siewną są dostępne dla następujących maszyn

 • Express 3 KR
 • Express 3,5 KR
 • Express 4 KR starr
 • Focus 4 TD
 • Focus 6 TD
 • Focus 6 TD 3-Punkt
 • Focus 6.35 TD 3-Punkt
 • Focus 6.50 TD 3-Punkt
 • Pronto 8 DC
 • Pronto 9 DC

DoubleShot dla SingularSystem jest dostępny dla następujących maszyn z dwoma zbiornikami

 • Pronto 6 DC

Media