Nowy rozdział w siewie bezpośrednim i nie tylko

Avatar 3.16 – 8.16 SD

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Siewniki | Avatar 3.16 – 8.16 SD

Avatar SD

Nowy rozdział w siewie bezpośrednim i nie tylko

Wszechstronny

 • Uniwersalne zastosowanie – od siewu bezpośredniego po siew w glebę uprawioną
 • Możliwość dozowania aż do trzech niezależnych składników

Wytrzymały

 • Duży nacisk na redlicę (do 350 kg/rząd)
 • Stabilne i bezobsługowe łożyska zapewniają maksymalną żywotność

Precyzyjny

 • Prowadzenie na głębokości pojedynczej redlicy
 • Rolki zwierające glebę, można optymalnie nastawić do potrzeb różnych gleb oraz istniejących warunków

Avatar

Nowy rozdział w siewie bezpośrednim

Horsch nigdy nie stracił z oczu produktów, które budowały jego markę 30 lat temu. Pierwszym z nich był Sae-Exaktor, który pozostawił po sobie niezapomniane wrażenie. Patrząc z perspektywy minionych 30 lat na początki firmy, można powiedzieć, że Michael Horsch zbudował wówczas maszynę, która nadawała się do siewu bezpośredniego.
Wtedy chodziło głównie o to, by zminimalizować stopień ingerencji w glebę, wspierać rozwijające się w niej życie oraz – ze względu na spadające ceny produktów rolnych – oszczędzać koszty. W latach 90. wraz z otwarciem się rynków Europy Wschodniej pojawiły się niespodziewanie duże rynki dla siewu bezpośredniego. Jednak nie można było tam korzystać ze sprzętu napędzanego z WOM-u.
Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia z siewem bezpośrednim Michael Horsch skonstruował specjalny siewnik przeznaczony na rynki wschodnie do siewu bezpośredniego na bazie redlicy zębowej, który z powodzeniem sprzedaje się tam do dziś. W ostatnich latach zaczęto się zastanawiać nad stworzeniem siewnika do siewu bezpośredniego z redlicą talerzową, który byłby przeznaczony na rynki Ameryki Łacińskiej, by za jego pomocą zminimalizować ingerencję w glebę i chronić w ten sposób glebę przed erozją.
Ale również dla pozostałych regionów świata technologia siewu redlicą jednotalerzową jest bardzo interesująca. W Europie wraz ze wzrostem wymogu siewu międzyplonów lub wsiewu uprawy głównej w międzyplony oraz tam, gdzie wyzwaniem są odporne chwasty trawiaste, metoda ta sprawdza się bardzo dobrze. Niektóre regiony Anglii, Niemiec i Francji są zależne od nowych metod siewu mocno ograniczających ruch gleby. Tam Avatar może w pełni zademonstrować swoje możliwości.
Technologia siewu redlicą jednotalerzową odgrywa ogromną rolę również na dużych połaciach Rosji, Kazachstanu oraz Chin.
Z wymienionych powyżej powodów firma HORSCH zdecydowała się na stworzenie rodziny siewników Avatar .

Redlica SD (SingleDisc = jednotalerzowa)

wszechstronnA, WytrzymałA, precyzyjnA

Redlica SingleDisc z indywidualnie regulowaną głębokością została zaprojektowana specjalnie dla linii Avatar. Ze względu na jejswoją indywidualność i elastyczność zastosowania można ją dostosować do najróżniejszych warunków siewu:

 • Siew bezpośredni
 • Siew w mulcz
 • Uprawa konwencjonalna
 • W stojące międzyplony
 • Gleby kamieniste i bardzo ciężkie gleby gliniaste


Współdziałanie redlicy jednotarczowej i płozy siewnej gwarantuje bezpieczne otwarcie bruzdy. Jednocześnie resztki pożniwne zostają usunięte z bruzdy. Prowadzi to do optymalnego kontaktu nasion z glebą, co zapewnia szybkie i pewne wschody.
Amortyzator gumowy na każdej redlicy umożliwia przechwytywanie nacisku redlicy do 350 kg. Nacisk redlic w maszynie można regulować mechanicznie lub elektrycznie za pomocą terminala. Wszystkie punkty obrotu i połączenia w redlicy są bezobsługowe. Trwałe, bezobsługowe łożyska na wszystkich elementach obrotowych zapewniają długą żywotność i niezawodność działania. Płoza siewna na krawędzi ścieralnej wzmocniona jest twardym metalem, co gwarantuje jej maksymalną żywotność, a co dodatkowo można jeszcze wzbogacić o wariant HM+.
Stabilne rolki prowadzące na głębokości zapewniają dokładną kontrolę głębokości pracy redlic w zmiennych lub trudnych warunkach glebowych. Umożliwia to szeroki zakres skoordynowanych ustawień redlicy siewnej i pozwala na opcjonalne wyposażenie.
Dzięki bocznemu nachyleniu wynoszącemu 6° i nachyleniu uchwytu redlicy jednotarczowej pod kątem 3° nasiona umieszczane są pod powierzchnią gleby pod kątem. W zależności od warunków można wybrać między wąsem dociskowym a rolką pozycjonującą:

Wąs dociskowy

 • Pewne mocowanie nasion w bruździe
 • Elastyczne zastosowanie
 • Idealnie nadaje się do wsiewek zielonych międzyplonów

Rolka pozycjonująca w rzędzie

 • Pewne wschody nawet w suchych warunkach.
 • Duża niezawodność działania nawet w bardzo mokrych warunkach dzięki zintegrowanej pozycji parkowania rolki pozycjonującej; rolka dociskająca w tym przypadku jest odchylona z obszaru roboczego.

W zależności od warunków glebowych można regulować kąt nachylenia rolki zwierającej glebę:

 • Agresywna – nadaje się do siewu bezpośredniegolub na bardzo ciężką glebę
 • Pasywna – sprawdza się na glebiach uprawnych lub bardzo lekkich

W tym przypadku można również wybrać jeden z dwóch wariantów:
Stalowa rolka gwiaździsta

 • Zamykająca rolka gwiaździsta jest bardzo dobrym rozwiązaniem służącym do siewu w bardzo suchych warunkach.
 • Rolka gwiaździsta wytwarza potrzebną, drobnogruzełkowatą glebę niezbędną do zamknięcia bruzdy siewnej

Stalowa rolka zwierająca glebę

 • Do siewu w mokrych, zmiennych warunkach idealnie nadaje się stalowa rolka zwierająca glebę.
 • Zamyka bruzdę siewną nawet w zmiennych warunkach
 • Idealna w siewie tradycyjnym (uprawa i siew w różnym czasie)
 • Siłę docisku rolek zwierających glebę można regulować za pomocą sprężyny bez użycia narzędzi.

Avatar 3 / 4 / 6 / 8 SD

Kompaktowy i wielostronny

Koncepcja maszyny

Celem skonstruowania Avatara 3.16 – 8.16 SD było opracowanie kompaktowego siewnika z redlicami siewnymi, których głębokość można regulować indywidualnie. 2-belkowa konstrukcja z rozstawem rzędów wynoszącym 16,7 cm i prześwitem 33,4 cm w rzędzie zapewnia duże bezpieczeństwo pracy, w tym nawet w przypadku dużej ilości resztek pożniwnych lub intensywnie rozwiniętych międzyplonów. Duże opony podwozia służą do ochrony gleby, zwłaszcza podczas pracy przy pełnym zbiorniku, a zarazem redukują koleiny oraz zapotrzebowanie na siłę pociągową. Lekka maszyna podstawowa do siewu po konwencjonalnej uprawie lub w mulcz oferuje możliwość dociążenia, aby zapewnić pewne formowanie bruzdy i otulenie nasion glebą, w tym nawet w najtrudniejszych warunkach siewu, co gwarantuje redlica SingleDisc.

Wielostronny system komór zbiornika

Podwójny zbiornik stanowi wyposażenie standardowe. Należy również uwzględnić jego następujące wersje:

 • Modele 3.16 i 4.16 SD mogą być wyposażone w potrójny zbiornik z podziałem 60 : 10 : 30, co zapewnia maksymalną elastyczność pozwalającą na przyłączenie aż trzech komponentów.
 • W przypadku Avatara 6.16 i 8.16 SD w drugim zbiorniku można dodatkowo zintegrować trzeci zbiornik ze standardowym urządzeniem dozującym drobne nasiona.

Wyłączanie połowy szerokości roboczej lub selektywne węże

Standardowym wyposażeniem wszystkich maszyn jest mechaniczne przełączanie połowiczne. Opcjonalnie można wybrać elektryczny przełącznik szerokości połowicznej przy pomocy terminala ISOBUS. Dzięki aktywacji SectionControl cały system można zautomatyzować. Jako alternatywę przełączania połowy szerokości roboczej, maszynę można wyposażyć w selektywne owężowanie. Pozwala to wyłączyć jeden rząd siewny (lub głowicę rozdzielacza).
Istnieją dwie możliwości zastosowania:
Siew z podwójnym rozstawem rzędów (33,4 cm)

 • Jest uzasadniony na przykład w przypadku rzepaku.


Dzięki podwójnemu (6.16 + 8.16 SD) lub potrójnemu zbiornikowi (3.16 + 4.16 SD) każdy rząd siewny można wyposażyć w inny materiał siewny . Gwarantuje to, że każdy komponent zostanie umieszczony idealnie na zadanym horyzoncie siewu.

 • Możliwe są niezależne głębokości siewu (duże ziarna głęboko, małe ziarna płytko)
 • Optymalny dla mieszanek o różnych głębokościach odkładania, bez rozdzielania!

Wysiew Avatarem (funkcje w zależności od wyposażenia Avatar 3 / 4 / 4 w wersji sztywnej / 6 / 8 SD)

Johannes von Keiser

“Od pięciu lat siejemy na naszych 750 hektarach ziemi siewnikiem Avatar 6 SD i jak dotąd możemy mówić o nim jedynie pozytywnie. Ze względu na ciężkie gleby i niewielką rotację płodozmianu: pszenica / jęczmień / rzepak rozwój chwastów, zwłaszcza wyczyńca polnego, jest ułatwiony. Aby zwalczyć ten problem, zaraz po zbiorach płytko wzruszamy glebę i prowokujemy osypane nasiona chwastów do wschodu. Przed siewem oczyszczamy całą powierzchnię glifosatem. Następnie na pole wjeżdża Avatar wyposażony w duże pojedyncze redlice talerzowe. Dzięki temu w trakcie siewu gleba jest wzruszana w nikłym stopniu, co zmniejsza ryzyko wschodu nasion chwastów. Zaobserwowaliśmy, że przy zredukowanej uprawie gleby pola po deszczu są wcześniej przejezdne, a życie w glebie jest zdecydowanie bardziej aktywne. Ponadto kładziemy również duży nacisk na wydajność, by w odpowiednim czasie obsiać pola. Patrząc z tej perspektywy, inwestycja w Avatar o szerokości roboczej 6 metrów szybko się zwraca.”


Dane techniczne

 

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD sztywny 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Szerokość robocza (m) 3,00 4,00 4,00 6,00 8,00
Szerokość transportowa (m) 2,99 4,32 2,99 2,98 2,98
Wysokość transportowa (m) 3,50 3,50 3,50 3,31 3,98
Długość zaczepu cięgieł dolnych (m) 6,96 6,96 6,96 7,82 7,82
Długość dyszla z uchem zaczepowym (m) 7,80 7,80 7,80 8,66 8,66
Obciążenie osi (kg) 2 500 – 4 000* 3 200 – 4 300* 3 400 – 4 500* 4 300 – 6 200** 5 200 – 6 700**
Obciążenie wspornikowe (kg) 1 500 – 2 300* 2 000 – 2 600* 2 100 – 2 800* 2 600 – 3 300** 3 200 – 4 000**
Wymiary otworu napełniania zbiornika podwójnego (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000
Otwór do napełniania w zbiorniku podwójnym (m) á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90
Wys. załadunku zbiornika podwójnego (m) 3,24 3,24 3,24 3,26 3,26
Otwór do napełniania zbiornika w zbiorniku trójkomorowym (m) 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 --- ---
Pojemność trójkomorowego zbiornika na nasiona (l) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---
Wysokość napełniania w zbiorniku trzykomorowym (m) 2,95 2,95 2,95 --- ---
Pojemność dwukomorowego zbiornika dozującego mikrogranulat (l) --- --- --- 270 270
Ilość redlic siewnych 18 24 24 36 48
Siła nacisku redlicy siewnej (kg)*** 350 350 350 350 350
Redlice nasienne Ø (cm) 48 48 48 48 48
Rolki dociskowe Ø (cm) 33 33 33 33 33
Rolka prowadząca na głębokości Ø (cm) 40 40 40 40 40
Odstęp między rzędami (cm) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
Wielkość opon jednostki siewnej / zbiornika nasiennego 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 1 (+ 1 inkl. dmuchawa bezp. napędzana) 3 3
Bezciśnieniowy odpływ (max. 5 barów) 1 1 1 1 1
Wydatek oleju na dmuchawę hydr. (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45
Mocowanie urządzenia na dolny zaczep Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80 K 80 K 80


* Całkowity ciężar w wyposażeniu podstawowym
** Długość maszyn z cięgłem dolnym bez ślimaka do napełniania
*** Maksymalny nacisk redlic zależy od wyposażenia

Wyposażenie dodatkowe