Wielostronny, mocny, precyzyjny – wszystkie te właściwości zostały połączone w jedno w serii HORSCH Avatar. Redlica jednotarczowa SingleDisc wraz z rolką prowadzącą na głębokości zapewniają maksymalną precyzję siewu przy każdej redlicy siewnej.

Wielostronne zastosowanie do siewu bezpośredniego, w mulcz oraz ze zmiennym rozstawem rzędów

  • Wielostronne zastosowanie od siewu bezpośredniego, w mulcz aż po siew tradycyjny (uprawa i siew przesunięte w czasie)
  • Selektywne owężowanie, siew z podwójnym odstępem między rzędami
  • Duża prędkość robocza wynosząca do 15 km/h
  • Nacisk redlicy do 350 kg na redlicę
Przeczytaj więcej

  • Siew bezpośredni
  • Siew w mulcz
  • Konwencjonalna uprawa gleby
  • Siew w stojące łany międzyplonów
  • Siew w zakamienione i bardzo ciężkie, gliniaste gleby

Od pięciu lat obsiewamy nasze 750 ha siewnikiem Avatar 6 SD i jak dotąd możemy mówić o nim jedynie pozytywnie. Ciężkie gleby i krótki płodozmian: pszenica/jęczmień/rzepak sprzyjają rozwojowi chwastów, a zwłaszcza wyczyńca polnego. Aby zwalczyć ten problem, zaraz po zbiorach stosujemy w naszym gospodarstwie uprawę pozorowaną, prowokując do wschodu nasiona chwastów. Przed siewem oczyszczamy całą powierzchnię glifosatem. Następnie na pole wjeżdża Avatar z dużymi jednotalerzowymi redlicami siewnymi. Dzięki nim podczas siewu poruszana jest tylko niewielka ilość gleby, a dalsze wschody chwastów zostają zminimalizowane. Zaobserwowaliśmy przy tym, że przy zredukowanej uprawie gleby pola po deszczu są wcześniej przejezdne, a życie w glebie jest zdecydowanie bardziej aktywne. Ponadto przywiązujemy dużą wagę do wydajności, aby wysiewać dokładnie w wyznaczonym czasie. Patrząc z tej perspektywy, inwestycja w Avatar o szerokości roboczej 6 m szybko się zwraca.

Johannes von Keiser

Dane techniczne