Fundacja

HORSCH Maschinen GmbH Przedsiębiorstwo | Fundacja

HORSCH FUNDACJA

W 2006 roku zdecydowaliśmy na utworzenie fundacji pod przewodnictwem Dankwarta Horscha. Siłą napędową tego przedsięwzięcia było głębokie przekonanie, że kapitał musi być powiązany z odpowiedzialnością społeczną. Zadaniem Fundacji jest inwestowanie w projekty gospodarcze w celu przezwyciężenia ubóstwa. Fundacja pracuje zgodnie z założeniami organizacji MEDA (Mennonite Economic Development Associates, www.meda.org). Ponadto angażuje się w regionalne inicjatywy Schwandorfu i Ronneburga.

MEDA jest stowarzyszeniem chrześcijan, którzy stoją na stanowisku, że biblijne wartości obowiązują również w biznesie. Dlatego dzielą się swoją wiarą z innymi i udostępniają im swoje umiejętności i zasoby w celu zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych poprzez rozwój gospodarczy.

Fundacja Horscha wspiera również instytucje i organizacje Kościoła mennonickiego (jest to ewangelicki Wolny Kościół, który wywodzi się z ruchu anabaptystów z XVI wieku).

Naszym celem jest wieloletnie trwałe wspieranie i towarzyszenie tym organizacjom. Bierzemy konkretny udział w indywidualnych projektach, odwiedzamy ich twórców lub sami angażujemy się w projekty.

Projekt Nicaragua

Społeczeństwo Nikaragui walczy z wysokim bezrobociem i ogromnym zadłużeniem, które doprowadziło do niestabilności ekonomicznej i powszechnego ubóstwa. Wiele rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywieniowych oraz innych niezbędnych do codziennej egzystencji.

To przede wszystkim kobiety w Nikaragui ponoszą największy ciężar tych niekorzystnych procesów, ponieważ odsetek kobiet wychowujących samotnie dzieci jest tam ogromny. Samotne matki pochodzące z tamtego regionu znajdują się często w sytuacji bez wyjścia: z jednej strony starają się zdobyć pieniądze na żywność dla swoich dzieci, z drugiej nie wierzą w to, że zarobią wystarczająco dużo, aby przerwać cykl ubóstwa.

Fundacja Horsch wspiera organizację mikrofinansowania "MI Credito" – projekt MEDA w Nikaragui. Dzięki małym pożyczkom kobiety te mają szansę na zakupienie potrzebnych narzędzi i produktów, dzięki którym mogą rozpocząć produkcję lub świadczyć usługi serwisowe, a tym samym generować większe dochody. W ten sposób często powstają nowe małe firmy, które dodatkowo stwarzają nowe miejsca pracy.

Poprzez zabezpieczenie kredytu, którego otrzymanie w przeszłości było dla nich niemożliwe, MEDA wzmacnia pewność siebie i ufność przedsiębiorców i przedsiębiorczyń. Junior Bolanos, urzędnik odpowiedzialny za przydzielanie pożyczek, wita swoich klientów słowami: "Wierzymy w ducha mikroprzedsiębiorstw. Wierzymy w Wasze umiejętności podołania trudom i wyzwaniom".

Projekt Ukraina

Z okazji 25-lecia istnienia firmy fundacja HORSCH postanowiła wesprzeć projekt MEDA na Ukranie. Projekt nosi nazwę SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation).

Pomimo doskonałych gleb i sprzyjającego klimatu rolnictwo Ukrainy z jej małymi, mieszanymi gospodarstwami stanowi prawdziwe wyzwanie. Drobni rolnicy walczą tu o przetrwanie na swoich małych poletkach. Są gotowi podjąć się ciężkiej pracy, o ile tylko dzięki niej zarobią na trochę lepsze życie. Jednak ich droga do sukcesu jest pełna przeszkód. Gdyby Ukraina przeszła teraz na gospodarkę wolnorynkową, mogłoby to spowodować wzrost dochodów oraz konsumpcji krajowej, a także przyczynić się do wzrostu eksportu regionalnych produktów rolnych wysokiej jakości, takich jak winogrona, pomidory czy ogórki szklarniowe, które doskonale nadają się do uprawy na małych gospodarstwach. Jednak niewielu drobnych rolników jest w stanie skorzystać z nowych możliwości urynkowiania.

zAANGAżOWANIE ORGANIZACJI MEDA

MEDA (Mennonite Economic Development Associates) postawiła sobie za cel wsparcie historycznego spichlerza Europy, jakim jest Ukraina, w jego staraniach o powrót na rynki europejskie. MEDA Projekt SUPPER (Southeast Ukraine Planting for Prosperity and Economic Rejuvenation, tj. „Projekt południowo-wschodniej Ukrainy odnowienia dobrobytu i gospodarki”) działa w ramach projektu Ukraine Horticulture Development Project (UHDP, tj. „Projekt rozwoju ogrodnictwa na Ukrainie”), który wspiera 5000 drobnych rolników i gospodarstw agrobiznesu na Krymie i w obwodzie zaporoskim. SUPPER intensywnie współpracuje z lokalnymi partnerami, w tym ze „Stowarzyszeniem Rolników”, „Stowarzyszeniem Ukraińskich Gospodyń Wiejskich” oraz „Państwowym Uniwersytetem Inżynierii Rolniczej” z Tavria. Celem jest propagowanie wiedzy na temat przepływu informacji i technologii logistycznej oraz możliwości magazynowania i finansowania w celu lepszego reagowania na potrzeby drobnych rolników.

Dzięki kapitałowi i szkoleniom małe, pracochłonne przedsiębiorstwa mogą wdrażać zaawansowane technologie, zwiększać produktywność i dostarczać opłacalne, a przy tym wysokiej jakości uprawy szklarniowe i winogrona na rynki, na których mają przewagę konkurencyjną. Projekt MEDA dostarcza rolnikom informacji, szkoleń i technologii potrzebnych do produktywnej pracy. Ponadto daje im dostęp do sieci informacyjnej, w skład której wchodzą seminaria, usługi internetowe, biuletyn, miesięczny newsletter oraz linia doradcza. Na szczegółowe pytania odpowiadają nasi eksperci techniczni. Dni Pola, podczas których na wzorcowych gospodarstwach demonstrujemy nasze maszyny i ich możliwości, cieszą się zawsze dużą frekwencją. W ich trakcie proponujemy rolnikom uczestniczącym w spotkaniu możliwość poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, co sprawia, że chętnie przystępują do naszej grupy. Zamierzamy również systematycznie przesyłać im wiadomości na temat cen naszych produktów za pomocą SMS-ów. Obecnie metoda ta jest w fazie testowej. Ponadto w prasie lokalnej pojawiają się regularnie informacje na temat efektów pracy grupy. „Agro Capital Management Limited” to nowa firma utworzona na Ukrainie, która stanowi własność MEDA. Dostarcza ona rolnikom niezbędnych rozwiązań finansowych i zapewnia finansowanie oraz dzierżawę sprzętu rolniczego, który w sektorze tradycyjnych usług finansowych nigdy nie miałby szans na realizację. SUPPER buduje również sieć modelowych gospodarstw, która łączy drobnych rolników. Wzorowi rolnicy otrzymują dodatkowo pakiet szkoleń oraz środki, dzięki którym w przyszłości będą pełnić funkcję opiekuna grupy.

5-letni projekt, którego budżet wynosi dziesięć milionów dolarów, został powołany do życia w kwietniu 2008 roku. Największe wsparcie zapewniła mu „Międzynarodowa Agencja Rozwoju” (CIDA – Canadian International Development Agency). 

Konkretne cele:

  • 5000 drobnych gospodarstw rolnych zwiększy swoje dochody poprzez rozwój intensywnych upraw wysokiej wartości, które mogą być sprzedane z większym zyskiem.
  • Stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości dodanej dla dostawców, rolników, firm urynkowiających i organizacji.