Terminals & Koncepcja obsługi

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Intelligence | Terminals & Koncepcja obsługi

Terminals & Koncepcja obsługi

Koncepcja obsługi ISOBUS

Po wielu latach doświadczeń w sektorze ochrony roślin koncepcja intuicyjnej obsługi opryskiwaczy HORSCH Leeb została zoptymalizowana, rozszerzona i jest teraz sukcesywnie wprowadzana w sektorze siewników.
Innowacyjna koncepcja obsługi ułatwia rolnikowi regulację, obsługę i monitorowanie maszyny. Aby spełnić indywidualne wymagania operatorów maszyn w zakresie obsługi, można dowolnie konfigurować interfejs terminala.

Przy pomocy tego oprogramowania stworzono platformę umożliwiającą pełne diagnozowanie, która może sterować niemal nieograniczoną liczbą sekcji i komponentów.

TaskController

ISOBUS TaskController zapewnia łatwe przesyłanie danych z komputera do terminala. Możliwe jest również przesyłanie z terminala do komputera PC informacji dotyczących ilości wysiewu, powierzchni obsianych hektarów i innych danych zarejestrowanych podczas siewu oraz ich dokumentowanie.
Ułatwia to administrowanie kartotekami pól. Zlecenia można tworzyć i opracowywać za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania zleceniami.

Korzyści z TaskController

 • Prosta wymiana danych
 • Automatyczna dokumentacja
 • Ustrukturyzowana praca dzięki zarządzaniu zleceniami
 • Prosta pielęgnacja kartoteki pól
 • Prosta księgowość i możliwoćć weryfikacji wykonanych usług kontraktowych

VariableRate

ISOBUS VariableRate pozwala na fragmentaryczny wysiew nasion i nawozu. Dzięki odpowiedniej mapie aplikacyjnej dla każdego fragmentu pola można zastosować optymalną ilość nawozu i materiału siewnego.

Korzyści wynikające z VariableRate

 • Oszczędność materiału siewnego i nawozu, ponieważ stosujesię tylko niezbędne ilości
 • Równomierne wschody dzięki optymalnej liczbie ziaren/m²
 • Prosta i szybka dokumentacja– Automatyczne dokumentowanie różnych dawek aplikacji– Nieskomplikowany transfer do kartoteki pól
 • Zmniejszenie stresu u kierowcy– Pola są automatycznie obsiewane lub nawożone optymalną do tego dawką
 • Ochrona środowiskaUmieszczana jest tylko niezbędna ilość nawozu

SectionControl

Funkcja ISOBUS SectionControl umożliwia automatyczne przełączanie sekcji opryskiwacza. Za pomocą systemu GPS określana jest aktualna pozycja. W ten sposób na granicach pola, na uwrociach, w przypadku nakładania się lub na określonych obszarach wyłączanesą automatycznie sekcje belki, połowa szerokości roboczej, lub cała szerokość robocza.
Korzystając z terminala HORSCH Touch 800 / 1200, można dodatkowo użyć funkcji MultiProduct. W tym przypadku MultiProduct automatycznie i niezależnie włącza i wyłącza aplikację nawozu i materiału siewnego. Bez funkcji MultiProduct we właściwym czasie można włączyć albo wyłączyć nawóz bądź nasiona.

Korzyści wynikające SectionControl

 • Oszczędność materiału siewnego i nawozu, bo jego nakładanie się na uwrociach oraz na granicach pola zostaje zredukowane do minimum
 • Stała jakość pracy na całym polu
 • Zwiększenie produktywności w różnych warunkach(w dzień i w nocy, w czasie mgły)
 • Zmniejszenie stresu u kierowcy
 • Ochrona środowiska

MultiControl

W przypadku terminala HORSCH Touch 800 / 1200 można także dodatkowo korzystać z funkcji MultiControl. Jeśli funkcja SectionControl jest aktywna, MultiControl umożliwia niezależne od siebie włączanie i wyłączanie siewu i nawożenia. Jeżeli siew wykonywany jest fragmentarycznie za pomocą VariableRate, wtedy MultiControl zmienia dawkę nawozu i nasion niezależnie od siebie. Bez opcji MultiControl można włączać i wyłączać siew lub nawożenie we właściwym czasie, korzystając z funkcji SectionControl. Natomiast za pomocą VariableRate można zmienić dawkę nasion lub nawozu.