Najbardziej elastyczna i najlżejsza na rynku szyna siewna o szerokości 6 m przekonuje do siebie różnymi odstępami między rzędami i niską masą własną.

Mobilność połączona z wydajnością

  • Zwrotność i przebojowość, w tym również na niekształtnych polach, oraz możliwość szybkiego zastosowania wyróżniają siewnik Taro na tle innych siewników.
  • Opcjonalne selektywne owężowanie umożliwia łatwą zmianę odstępów między dwoma rzędami.
  • Rozdzielenie procesów, czyli oddzielna uprawa i siew umożliwia wykorzystanie nowych okien wysiewu – szczególnie w latach z dużą ilością opadów.
  • Warianty wałów HORSCH Packer zapewniają równomierne zagęszczenie gleby i takie same warunki przed każdą redlicą siewną.
  • Optymalne rozłożenie ciężaru ciągnika gwarantuje zastosowanie zbiornika HORSCH Partner, którego maksymalna pojemność na materiał siewny wynosi 2 200 l
Przeczytaj więcej

  • Rozdzielenie procesów, czyli oddzielna uprawa i siew, umożliwia stworzenie nowych okien wysiewu, szczególnie w latach z dużą ilością opadów
  • Idealny do lekkich i średnich gleb
  • Siew w mulcz
  • Konwencjonalna uprawa gleby

Jestem wielkim fanem Taro od chwili wprowadzenia produktu na rynek w 2019 r., ponieważ maszyna ta oferuje nowe możliwości wielu gospodarstwom w moim rodzinnym regionie Badenia-Wirtembergia.
Na małych i średnich polach Taro 6 SL jest nie do pobicia pod względem zwrotności, wydajności i elastyczności. Niewielki ciężar własny szyny siewnej o szerokości 6 m pozwala na zastosowanie stosunkowo małych ciągników 4-cylindrowych, a tym samym umożliwia siew zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach. Proste przełączanie rozstawu rzędów za pomocą selektywnego podłączenia węży w połączeniu z podwójnym 3-punktowym układem zawieszenia jest unikalne na rynku i bardzo interesujące dla wielu gospodarstw.

Marc Lachenmann – sprzedaż

Dane techniczne