Płytkie zwalczanie chwastów bezpośrednio przed siewem, wiosenne przygotowanie łoża siewnego lub jesienne, z pomocą wału i brony zgrzebło, całopowierzchniowe płytkie podcinanie – to zadania wielofunkcyjnego HORSCH Finer SL.

Finer SL łączy w jednej maszynie zwalczanie chwastów i przygotowanie łoża siewnego

  • Idealny do utrzymania czarnej powierzchni gleby oraz do przygotowania łoża siewnego
  • Zwarta budowa dzięki 50 cm odległości między belkami
  • Całopowierzchniowe podcięcie gleby dzięki szerokim redlicam skrzydełowym i 15 cm odstępowi między śladami
  • Dopasowuje się elastycznie do wszystkich wyzwań
Przeczytaj więcej

  • Płytka upraw gleby i całopowierzchniowe podcinanie na maksymalną głębokość roboczą wynoszącą 10 cm
  • Wykorzenianie oraz wyciąganie z ziemi chwastów i traw
  • Przygotowanie łoża siewnego
  • Różne wyposażenie dodatkowe takie jak zestaw do siewu i MiniDrill
  • Duża wydajność dzięki szerokości roboczym wynoszącym od 5 m do 8 m przy 3-punktowym układzie zawieszenia

HORSCH Finer SL nadaje się idealnie do płytkiej uprawy gleby oraz zwalczania chwastów przed siewem. Dzięki całopowierzchniowemu podcięciu i dużej wydajności wyciągania chwastów i traw z ziemi wysuszają się doskonale.

Maximilian Plappert

Dane techniczne