Cruiser SL perfekcyjnie przygotowuje łoże siewne i uprawia ściernisko. Dzięki dużej ilości wariantów wyposażenia, redlic i wałów można go optymalnie dostosować do panujących warunków roboczych i zapewnić doskonały rezultat pracy.

Perfekcjonista przygotowujący łoże siewne przy szerokości śladu 16 cm i ze wstępnie naprężonymi zębami sprężynującymi HORSCH zapewnia optymalne prowadzenie głębokości roboczej.

  • Intensywne mieszanie resztek pożniwnych dzięki 4- i 6-belkowej budowie ramy
  • Całopowierzchniowe podcinanie powierzchni w trakcie uprawy ścierniska
  • Doskonałe wyrównywanie powierzchni
  • Produkcja drobnogruzełkowatej gleby w łożu siewnym
Przeczytaj więcej

  • Płytka uprawa ścierniska wynosi maksymalnie 15 cm
  • Przygotowanie łoża siewnego do uprawy następczej lub wysiewu międzyplonów w połączeniu z MiniDrill
  • Zachowanie czarnych powierzchni gleby po jej uprawie
  • Zwalczanie osypanego ziarna zbóż i chwastów
  • Wyrównywanie powierzchni gleby przed siewem

Dane techniczne