Rolki dociskowe

dla lepszego osadzania nasion

Która rolka dociskowa jest odpowiednia do określonych gleb?Rolka dociskowa palczasta i kolczasta

  • Rolka palczasta jest optymalna dla gleb ciężkich i średnich
  • Rolka kolczasta dla średnich i lekkich gleb
  • Na jeden rząd przypada jedna rolka palczasta lub kolczasta oraz jedna rolka standardowa. Dzięki temu możliwa jest kontrola głębokości i uniemożliwienie przemieszczania się nasion.
  • Rolki te nie nadają się jednak do płytkiego siewu.
  • W przypadku wystąpienia zagęszczeń ścian bruzdy przez redlicę siewną dwutarczową rolka palczasta lub kolczasta zrywa gładkie ściany boczne bruzdy i w ten sposób ją usuwa.
  • Bruzda siewna nie otwiera się w suchych warunkach. Jest to ważne zwłaszcza na ciężkich i gliniastych glebach.
  • Wspiera rozwój korzenia kukurydzy

Gumowa i profilowana rolka dociskowa

  • Gumowa i zwierająca bruzdę rolka na lekkie gleby
  • Proponujemy rolki profilowane dla drobnego materiału siewnego
  • Profil tworzy dodatkową drobnogruzełkowatą ziemię i lepiej zabezpiecza przed zamuleniami