Co wyróżnia nowe dozowniki?

 • Standardowo zasilane elektrycznie
 • Uniwersalny; perfekcyjne pojedynkowanie nasion szerokiej gamy upraw
 • Dozowanie kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, sorgo, rzepaku, soi i innych rodzajów fasoli
 • Łatwy w użyciu: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Monitorowanie materiału siewnego za pomocą czujnika ziaren: informacje dotyczące dokładności pojedynkowania nasion
 • Indywidualne sterowanie rzędów: wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate, włączanie ścieżek technologicznych

Jaka jest różnica między AirVac a AirSpeed?

AirVac

 • Pewne pojedynkowanie przy pomocy podciśnienia
 • Duża precyzja siewu przy prędkości wysiewu do 12 km/h
 • Maksymalne plony dzięki optymalnemu otuleniu nasion glebą
 • Duża giętkość przy bardzo wielu kulturach
 • Większe okna czasowe w przypadku wilgotnych warunków siewu

AirSpeed

 • Dokładne pojedynkowanie przy pomocy nadciśnienia
 • Idealne odstępy między roślinami pomimo dużych prędkości roboczych
 • Pewne otulenie nasion glebą przy pomocy rury wyrzutowej i rolki pozycjonującej
 • Maksymalna wydajność i przebojowość

Maestro CV / CX / RV / RX / SV / SX

AIRVAC I AIRSPEED – WIELOSTRONNY – DOKŁADNY – WYDAJNY

AirVac i AirSpeed to dozowniki nowej generacji, które mają bardzo podobną konstrukcję i działają na tej samej zasadzie dozowania; są uniwersalne i nadają się do bardzo dokładnego pojedynkowania nasion wielu kultur. Kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, soję oraz wiele rodzajów fasoli, a także rzepak i sorgo można niezawodnie pojedynkować przy pomocy różnych tarcz dozujących.
System AirVac działa na zasadzie pojedynkowania próżniowego, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. Natomiast system AirSpeed działa na zasadzie nadciśnienia, w którym ziarna są dociskane do perforowanej tarczy. W przypadku obu podajników ziarno przechodzi przez separator, co zapewnia wyeliminowanie podwójnego umieszczania nasion. Cechą szczególną tego specjalnego komponentu jest to, że nie trzeba go wymieniać przy zmianie kultury i że operator nie musi wykonywać żadnych czynności regulacyjnych. Kontury separatora zostały tak zoptymalizowane, by zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Przekazywanie materiału siewnego z dozownika do gleby jest podstawową cechą różniącą oba dozowniki nowej generacji. Po pojedynkowaniu w systemie AirVac materiał siewny przekazywany jest za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej i, jeśli to konieczne, dociskany przy pomocy rolki pozycjonującej. Natomiast w systemie AirSpeed spojedynkowane nasiona są przechwytywane przez strumień powietrza, a następnie przyspieszane i wraz ze strumieniem powietrza wstrzeliwane w glebę przez rurę strzałową. Ostatecznie zostają przechwycone i osadzone w glebie przez zamontowaną w nich na stałe rolkę pozycjonującą.

W przypadku obu dozowników nasiona przesuwają się przed czujnikiem w rurze spustowej lub strzałowej w celu optymalnego monitorowania skuteczności wysiewu. Technologia pomiarowa czujnika umożliwia przeliczanie ziaren i określanie odległości między ziarnami, a tym samym przekazywanie operatorowi informacji o siewie podwójnym czy lukach.

Przesyłane informacje dotyczące dokładności pojedynkowania wyświetlane są na monitorze terminala i w zależności od potrzeb umożliwiają operatorowi podjęcie działań korekcyjnych, przez co zwiększają pewność i jakość siewu.

Nowe generacje dozowników AirVac i AirSpeed standardowo są napędzane elektrycznie, a praca pojedynczych rzędów może być sterowana indywidualnie. Ta technologia umożliwia funkcjonowanie znanych funkcji, takich jak: wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate i włączanie ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate systemy dozujące są tak zaprojektowane, aby w poszczególnych rzędach można było zmieniać ilość wysiewu. W przypadku włączania ścieżek technologicznych konieczne jest dopasowanie ilości wysiewu w rzędach z lewej i prawej strony ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie zabiegi zwiększające dokładność wysiewu.

Dostępność nowych dozowników AirVac oraz AirSpeed

Nowe tarcze dozujące: