Jaki sens ma automatyczna regulacja Ustawiania nacisku redlicy

AutoForce

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Narzędzia dodatkowe | AutoForce

AutoForce

AUTOMATYCZNA REGULACJA NACISKU REDLICY

AutoForce – Do czego potrzebna jest automatyczna regulacja nacisku redlic?

  • Gleby kamieniste wymagają większego nacisku redlic, aby ziarno zostało wysiane na tej samej głębokości. Jeśli nacisk redlic jest zbyt mały, korpus redlicy pracuje niespokojnie, a co za tym idzie, nasiona kiełkują w różnym czasie i nierównomiernie.
  • Lżejsze gleby lub gleby wrażliwe na nacisk potrzebują mniejszego nacisku redlic, aby ich nie zagęścić. Zbyt duży nacisk redlic zagęszcza glebę oraz spowalnia rozwój korzeni. Dzieje się tak, pomimo że wszystkie nasiona zostały umieszczone na tej samej głębokości.
  • Gleba na polu rzadko jest jednolita. Nacisk redlic musi być dostosowany do najmniejszego kawałka pola.
  • Dlatego firma HORSCH opracowała automatyczną regulację nacisku redlic.

Jaką funkcję spełnia AutoForce w procesie siewu?

  • Nacisk jednostkowy w rzędzie mierzony jest za pomocą czujnika na obu kołach podporowych. To ciśnienie (= wartość zadana) zostaje ustawione w terminalu. Wybrać można trzy poziomy nacisku o sile: 25 kg, 50 kg i 80 kg (wartości te można również dostosować indywidualnie).
  • Przy zmieniających się warunkach glebowych w rzędzie redlica potrzebuje większej lub mniejszej siły nacisku, aby utrzymać zadaną głębokość siewu. Konieczna jest wtedy zmiana nacisku jednostkowego. Czujnik wykrywa te zmiany, a system reguluje to w taki sposób, by nacisk styku zawsze odpowiadał ustawionej wartości nominalnej. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji maszyny, która pozwala na przeniesienie ciężaru na szynę siewną.
  • Nacisk redlic zmienia się wtedy automatycznie z 150 kg na 350 kg. W związku z tym nasiona umieszczane są zawsze na tym samym poziomie. Pozwala to uniknąć zbyt płytkiego wysiewu oraz zagęszczania gleby.