Nowy rozdział w siewie bezpośrednim i nie tylko

Avatar SD

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Siewniki Siewniki talerzowe | Avatar SD

Avatar

Nowy rozdział w siewie bezpośrednim

Horsch nigdy nie stracił z oczu produktów, które budowały jego markę 30 lat temu. Pierwszym z nich był Sae-Exaktor, który pozostawił po sobie niezapomniane wrażenie. Patrząc z perspektywy minionych 30 lat na początki firmy, można powiedzieć, że Michael Horsch zbudował wówczas maszynę, która nadawała się do siewu bezpośredniego.
Wtedy chodziło głównie o to, by zminimalizować stopień ingerencji w glebę, wspierać rozwijające się w niej życie oraz – ze względu na spadające ceny produktów rolnych – oszczędzać koszty. W latach 90. wraz z otwarciem się rynków Europy Wschodniej pojawiły się niespodziewanie duże rynki dla siewu bezpośredniego. Jednak nie można było tam korzystać ze sprzętu napędzanego z WOM-u.
Wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia z siewem bezpośrednim Michael Horsch skonstruował specjalny siewnik przeznaczony na rynki wschodnie do siewu bezpośredniego na bazie redlicy zębowej, który z powodzeniem sprzedaje się tam do dziś. W ostatnich latach zaczęto się zastanawiać nad stworzeniem siewnika do siewu bezpośredniego z redlicą talerzową, który byłby przeznaczony na rynki Ameryki Łacińskiej, by za jego pomocą zminimalizować ingerencję w glebę i chronić w ten sposób glebę przed erozją.
Ale również dla pozostałych regionów świata technologia siewu redlicą jednotalerzową jest bardzo interesująca. W Europie wraz ze wzrostem wymogu siewu międzyplonów lub wsiewu uprawy głównej w międzyplony oraz tam, gdzie wyzwaniem są odporne chwasty trawiaste, metoda ta sprawdza się bardzo dobrze. Niektóre regiony Anglii, Niemiec i Francji są zależne od nowych metod siewu mocno ograniczających ruch gleby. Tam Avatar może w pełni zademonstrować swoje możliwości.

Technologia siewu redlicą jednotalerzową odgrywa ogromną rolę również na dużych połaciach Rosji, Kazachstanu oraz Chin.

Z wymienionych powyżej powodów firma HORSCH zdecydowała się na stworzenie rodziny siewników Avatar .

Avatar SD

Nowy rozdział w siewie bezpośrednim i nie tylko

Wszechstronny

 • Uniwersalne zastosowanie – od siewu bezpośredniego po siew w glebę uprawioną
 • Możliwość dozowania aż do trzech niezależnych składników

Wytrzymały

 • Duży nacisk na redlicę (do 350 kg/rząd)
 • Stabilne i bezobsługowe łożyska zapewniają maksymalną żywotność

Precyzyjny

 • Prowadzenie na głębokości pojedynczej redlicy
 • Rolki zwierające glebę, można optymalnie nastawić do potrzeb różnych gleb oraz istniejących warunków

Avatar 3 / 4 / 6 / 8 SD

Kompaktowy i wielostronny

Koncepcja maszyny

 • Kompaktowa maszyna o szerokości roboczej od 3 do 8 m
 • 2-belkowa budowa z odstępem między rzędami wynoszącym 16,7 cm i prześwicie wynoszącym 33,4 cm w każdym rzędzie = gwarancja niezawodności nawet w przypadku dużej ilości resztek pożniwnych lub dobrze rozwiniętych łanów międzyplonów
 • Duże koła transportowe pomagają zmniejszyć zagęszczenie gleby, nawet jeśli zbiornik jest pełny
 • Lekka maszyna podstawowa do wysiewu po tradycyjnej obróbce gleby lub w mulcz
 • Możliwość montażu dodatkowych obciążników gwarantujących odpowiednie formowanie bruzd nawet w bardzo trudnych warunkach oraz stworzenie optymalnego łoża siewnego dla materiału siewnego przy użyciu redlicy SingleDisc
 • Wyposażenie seryjne z mechanicznym wyłączaniem połowy szerokości roboczej
 • Opcjonalnie elektryczne wyłączanie połowy szerokości roboczej regulowane przy pomocy terminalu ISOBUS lub poprzez automatyczne przełączanie SectionControl

Wielostronny system komór zbiornika

 • Duże możliwości przy wyborze zbiornika:
  • Zbiornik jedno- i dwukomorowy G & F (materiał siewny i nawozy)
  • Avatar 3 / 4 / 4 zawieszany na TUZ-ie SD:Zbiornik jedno-, dwu- oraz trzykomorowy. Zbiornik tripletowy z podziałem 60 : 10 : 30 umożliwia maksymalną elastyczność, jednostka do wysiewu mikrogranulatu w połączeniu ze zbiornikiem jednokomorowym.
  • Avatar 6 / 8 SD: Zbiornik pojedynczy: możliwość dozbrojenia do wysiewu mikrogranulatu Zbiornik podwójny: dodatkowo wyposażony w trzeci zbiornik ze standardowym urządzeniem dozującym materiał siewny lub mikrogranulat
 • Rozmieszczenie materiału siewnego:
  • Równomierny podział nasion na obie redlice
  • Opcjonalnie dla SD (w zależności od wyposażenia): podział różnych nasion ze zbiornika dwukomorowego na oba rzędy redlic (np. 1. produkt na pierwszy rząd siewny; 2. produkt + mikrogranulat na oba rzędy siewne)
 • Optymalne odkładanie materiału siewnego o różnej wielkości nasion poprzez regulację głębokości siewu dopasowaną do wymagań danego materiału siewnego (duże ziarna głębiej, małe płasko)

Wysiew Avatarem (funkcje w zależności od wyposażenia Avatar 3 / 4 / 4 w wersji sztywnej / 6 / 8 SD)

Johannes von Keiser

“Od pięciu lat siejemy na naszych 750 hektarach ziemi siewnikiem Avatar 6 SD i jak dotąd możemy mówić o nim jedynie pozytywnie. Ze względu na ciężkie gleby i niewielką rotację płodozmianu: pszenica / jęczmień / rzepak rozwój chwastów, zwłaszcza wyczyńca polnego, jest ułatwiony. Aby zwalczyć ten problem, zaraz po zbiorach płytko wzruszamy glebę i prowokujemy osypane nasiona chwastów do wschodu. Przed siewem oczyszczamy całą powierzchnię glifosatem. Następnie na pole wjeżdża Avatar wyposażony w duże pojedyncze redlice talerzowe. Dzięki temu w trakcie siewu gleba jest wzruszana w nikłym stopniu, co zmniejsza ryzyko wschodu nasion chwastów. Zaobserwowaliśmy, że przy zredukowanej uprawie gleby pola po deszczu są wcześniej przejezdne, a życie w glebie jest zdecydowanie bardziej aktywne. Ponadto kładziemy również duży nacisk na wydajność, by w odpowiednim czasie obsiać pola. Patrząc z tej perspektywy, inwestycja w Avatar o szerokości roboczej 6 metrów szybko się zwraca.”

Avatar 12.25 / 18.25 SD

Kompaktowy i przebojowy

Koncepcja maszyny

 • Kompaktowa zwrotna maszyna
 • Horsch owska koncepcja siewu zapewniająca maksymalną wydajność powierzchniową
 • Wóz nasienny Avatar 12 SD o pojemności 5 800 litrów; Avatar 18 SD: 8 500 litrów, 50 : 50 Podział nasiona / nasiona lub nasiona / nawozy
 • Sprawdzona koncepcja składania, zwarta bryła transportowa, oś teleskopowa zapewniająca stabilność maszynie w polu, szczególnie na stromych zboczach, przy zachowaniu maksymalnej szerokości transportowej 3,00 m
 • Duże opony (Avatar 12 SD: 520 / 85 R 38, Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42) zbiornika nasiennego zapewniają maksymalną ochronę gleby i siłę nośną, w tym również na mokrych glebach
 • Jednorzędowa budowa z redlicami SingleDisc z odstępem międzyrzędzi od 25 cm
 • Dzięki temu rozwiązaniu idealnie nadaje się do mechanicznej pielęgnacji łanu
 • Lekka maszyna ze zintegrowaną możliwością przenoszenia i rozkładu ciężaru na skrzydła boczne zapewniająca równomierny nacisk redlic na całej szerokości we wszystkich rzędach siewnych
 • Łatwa w uciągu dzięki niewielkiemu wzruszaniu gleby
 • Seryjnie wyposażona w mechaniczne wyłączania połowy szerokości roboczej
 • Opcjonalnie elektryczne wyłączanie połowy szerokości roboczej kierowane z terminala ISOBUS lub automatycznie przy pomocy przełącza SectionControl (łącznie z jednostką dozującą mikrogranulaty)

Wielofunkcyjny system komór zbiornika

 • Zbiornik dwukomorowy z opcjonalną jednostką dozującą mikrogranulaty (tylko dla Avatar 12 SD)
 • Trzy składniki mogą ć dozowane niezależnie (nie istnieje niebezpieczeństwo mieszania materiałów siewnych), dokładne dozowanie różnego materiału siewnego o różnej wielkości nasion

Jean Paul Kihm o powstaniu projektu:

“W trakcie spotkania z Michaelem Horschem rozmawiałem o problemach, z jakimi zmagamy się na naszym gospodarstwie. Od kilku lat mamy trudności z doborem skutecznych środków ochrony roślin, jeśli chodzi o wyczyńca i życicę. Nasze warunki glebowe i klimatyczne zmuszają nas do pracy w bardzo krótkim płodozmianie: pszenica / jęczmień / rzepak i oziminami, co sprzyja rozwojowi chwastów.
Poza tym w próbkach wody pitnej w sąsiedztwie naszych pól wykryto pozostałości środków ochrony roślin. Władze zaapelowały do nas o zmianę sposobu uprawy. Oba problemy: zwiększenie odporności i wymóg ograniczania częstotliwości oprysku zmusiły nas do szukania metody, która przede wszystkim ograniczyłaby wschody chwastów trawiastych i to bez stosowania oprysków. Według Michaela Horscha wielu rolników w Wielkiej Brytanii zmaga się z tym samym problemem. Dlatego zastanawiano się w firmie nad skonstruowaniem siewnika, który w trakcie siewu wzruszałby niewiele ziemi i pozostawiałby wystarczająco szerokie międzyrzędzia dla ewentualnego późniejszego wykonania mechanicznego pielenia maszyną. Redlice siewne powinny tak dobrze wcinać się w glebę, by mogły pracować na glebach zawierających gliny i wapń (są to np. gleby naszego gospodarstwa) oraz by sprawdzały się na pagórkowatych terenach. Tak narodził się Avatar”. “Avatar 12 SD został dostosowany do potrzeb francuskich rolników, ale spełnia również inne oczekiwania”, powiedział Jean Paul Kihm. “Chcieliśmy nadal pracować skutecznie, a równocześnie zmniejszyć prędkość maszyny, by zachować zadaną głębokość siewu. Avatar o szerokości roboczej dwunastu metrów w pełni spełnione te wymagania.”


Dane techniczne

 

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD sztywny 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Szerokość robocza (m) 3,00 4,00 4,00 6,00 8,00
Szerokość transportowa (m) 2,99 4,32 2,99 2,98 2,98
Wysokość transportowa (m) 3,50 3,50 3,50 3,31 3,98
Długość zaczepu cięgieł dolnych (m) 6,96 6,96 6,96 7,82 7,82
Długość dyszla z uchem zaczepowym (m) 7,80 7,80 7,80 8,66 8,66
Obciążenie osi (kg) 2 500 – 4 000* 3 200 – 4 300* 3 400 – 4 500* 4 300 – 6 200** 5 200 – 6 700**
Obciążenie wspornikowe (kg) 1 500 – 2 300* 2 000 – 2 600* 2 100 – 2 800* 2 600 – 3 300** 3 200 – 4 000**
Wymiary otworu napełniania (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500
Wymiar otworu zbiornika jednokomorowego (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40
Wysokość napełniania w zbiorniku pojednyczym (m) 2,85 2,85 2,85 2,92 2,92
Wymiary otworu napełniania zbiornika podwójnego (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000
Otwór do napełniania w zbiorniku podwójnym (m) á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90
Wys. załadunku zbiornika podwójnego (m) 3,24 3,24 3,24 3,26 3,26
Otwór do napełniania zbiornika w zbiorniku trójkomorowym (m) 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 --- ---
Pojemność trójkomorowego zbiornika na nasiona (l) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---
Wysokość napełniania w zbiorniku trzykomorowym (m) 2,95 2,95 2,95 --- ---
Pojemność zbiornika w elemencie dozującym mikrogranulat (l) 200 200 200 --- ---
Pojemność jednokomorowego zbiornika dozującego mikrogranulat (l) --- --- --- 200 200
Pojemność dwukomorowego zbiornika dozującego mikrogranulat (l) --- --- --- 270 270
Ilość redlic siewnych 18 24 24 36 48
Siła nacisku redlicy siewnej (kg)*** 350 350 350 350 350
Redlice nasienne Ø (cm) 48 48 48 48 48
Rolki dociskowe Ø (cm) 33 33 33 33 33
Rolka prowadząca na głębokości Ø (cm) 40 40 40 40 40
Odstęp między rzędami (cm) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
Wielkość opon jednostki siewnej / zbiornika nasiennego 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 1 (+ 1 inkl. dmuchawa bezp. napędzana) 3 3
Bezciśnieniowy odpływ (max. 5 barów) 1 1 1 1 1
Wydatek oleju na dmuchawę hydr. (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45
Mocowanie urządzenia na dolny zaczep Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV Kat. III i III / IV
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm Ucho zaczepu Ø 46 – 58 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80 K 80 K 80


* Całkowity ciężar w wyposażeniu podstawowym
** Długość maszyn z cięgłem dolnym bez ślimaka do napełniania
*** Maksymalny nacisk redlic zależy od wyposażenia

 

HORSCH Avatar 12.25 SD 18.25 SD
Szerokość robocza (m) 12,00 18,00
Szerokość transportowa (m) 2,98 3,00
Wysokość transportowa (m) 3,80 4,00
Długość (m) 8,31* 9,68
Obciążenie osi (kg)* 9 000 – 9 500 11 240
Obciążenie wspornikowe (kg)* 1 500 – 1 900 3 780
Wymiary otworu napełniania zbiornika podwójnego (l) 5 800 (50 : 50, á 2 900 l) 8 500 (50 : 50, á 4 250 l)
Otwór do napełniania w zbiorniku podwójnym (m) á 0,66 x 0,94 á 0,66 x 1,70
Wys. załadunku zbiornika podwójnego (m) 2,80 3,10
Pojemność zbiornika na trzeci składnik (l) --- 2 400
Pojemność zbiornika na mikrogranulat (l) 390 ---
Ilość redlic siewnych 48 72
Siła nacisku redlicy siewnej (kg)** 350 350
Redlice nasienne Ø (cm) 48 48
Rolki dociskowe Ø (cm) 33 33
Rolka prowadząca na głębokości Ø (cm) 40 40
Odstęp między rzędami (cm) 25,00 25,00
Wielkość opon wozu siewnego 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42
Wielkość opon kół podporowych 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 220 / 300 250 / 340
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 3 3
Bezciśnieniowy odpływ (max. 5 barów) 1 1
Wydatek oleju na dmuchawę hydr. (l/min) 35 – 45 35 – 45
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepowe Ø 58 – 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 – 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80


* Długość maszyn z cięgłem dolnym bez ślimaka do napełniania
** Maksymalny nacisk redlic zależy od wyposażenia


Wyposażenie podstawowe

Redlica SD (SingleDisc = jednotalerzowa)

wszechstronnA, WytrzymałA, precyzyjnA

Wszechstronna

 • Skonstruowana do każdych warunków siewu
  • Siew bezpośredni
  • Siew w mulcz
  • Konwencjonalna uprawa gleby
  • W międzyplony
  • W gleby zakamienione
  • Bardzo ciężkie, gliniaste gleby
 • Rolka zamykająca gwarantuje zamknięcie bruzdy redlicznej w każdych warunkach siewu
  • Wariant gumowy lub stalowy optymalnie dopasowany do warunków glebowych
  • Jako wyposażenie seryjne umożliwia zmianę kąta pracy rolki zamykającej
   • Agresywnie wchodzi w glebę podczas siewu bezpośredniego oraz na bardzo trudnych glebach
   • Pasywny na glebach uprawionych i bardzo lekkich
 • Rolka dociskowa w rzędzie zapewnia optymalne ułożenie i pokrycie glebą materiału siewnego na dnie bruzdy
 • Dwa różne narzędzia dla optymalnego otulenia nasiona glebą na dnie bruzdy siewnej:
  • 1. Wąs dociskowy (seria):
   • Pewne umiejscawianie materiału siewnego w bruździe
   • Elastyczne wykorzystanie
   • Bardzo dobrze nadaje się do wsiewu w zielone międzyplony
  • 2. Rolki dociskowe w rzędzie (opcja):
   • Pewne wschody również w warunkach suszy
   • Duża gwarancja dobrego siewu, w tym również na bardzo mokrych glebach, dzięki zintegrowanej “pozycji postojowej” dla rolki dociskowej; rolka dociskowa zostaje wtedy wychylona z obszaru roboczego

Wytrzymała

 • Nacisk redlicy (do 350 kg / na redlicę) następuje poprzez sprawdzony już wcześniej system łączenia z wałkiem gumowym spełniającym rolę bufora
  • Brak ścierania
  • Brak punktów obrotowych
  • Działa jako amortyzator (cała maszyna jest chroniona, ponieważ wstrząsy redlicy nie są przenoszone na maszynę)
 • Ręczna regulacja nacisku redlic przy maszynie lub – opcjonalnie – regulacja z terminalu
 • Trwałe, bezobsługowe łożyska na wszystkich elementach obracających się zapewniają maksymalną trwałość i gwarantują niezawodność
 • Aplikator nasion z krawędzią wykonaną z węglików spiekanych zapewnia wysoką trwałość dzięki minimalnemu ścieraniu się i gwarantuje pewne skrobanie ziemi z talerza siewnego także w trudnych warunkach siewu (gleby zwięzłe, wilgotne gleby)

Precyzyjna

 • Stabilna rolka do prowadzenia na głębokości zapewnia dokładne prowadzenie redlicy w zmieniających się lub trudnych warunkach glebowych
 • Szeroka rolka do regulacji głębokości w połączeniu z naciskiem redlicy nawet do 350 kg zapewnia dokładne umieszczanie nasion w glebie w każdych warunkach siewu
 • Współdziałanie jednotalerzowej redlicy z aplikatorem nasion gwarantuje tworzenie się bruzdy z jednoczesnym usuwaniem resztek pożniwnych z redliny, co zapewnia optymalny kontakt nasion z glebą gwarantujący szybkie i niezawodne kiełkowanie

Wyposażenie dodatkowe


Media