Jedyny w swoim rodzaju system wozów nasiennych z nowymi możliwościami

Maestro SV/SX

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Maestro | Maestro SV/SX

Maestro SV / SX

AIRVAC ORAZ AIRSPEED
WIELOSTRONNY – PRECYZYJNY – WYDAJNY

Nowa generacja dozowników AirVac i AirSpeed ma bardzo podobną konstrukcję i działa na tej samej zasadzie. Są one uniwersalnie i nadają się do bardzo precyzyjnego pojedynkowania nasion wielu kultur. Kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, soję, różne rodzaje fasoli oraz rzepak i sorgo można skutecznie pojedynkować za pomocą różnych tarcz dozujących.
System AirVac działa na zasadzie pojedynkowania próżniowego, w tym przypadku nasiona są zasysane na perforowaną tarczę, oraz nadciśnienia AirSpeed, a wówczas ziarna są dociskane do perforowanej tarczy. W przypadku obu dozowników ziarno przechodzi przez separator, który zapewnia podwójne umieszczanie nasion. Cechą szczególną tego elementu jest to, że nie musi być wymieniany przy zmianie kultury oraz że operator nie musi wykonywać żadnych czynności regulacyjnych przy zmianie kultury. Kontur separatora został tak zoptymalizowany, aby zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Sposób przekazywania materiału siewnego z dozownika do gleby stanowi podstawową różnicą w dozownikach nowej generacji. W tym przypadku po spojedynkowaniu w systemie AirVac materiał siewny jest przekazywany za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej i, w zależności od potrzeb, dociśnięty przez rolkę pozycjonującą. Dzięki systemowi AirSpeed spojedynkowane ziarna zostają przechwycone przez strumień powietrza, wraz z którym dostają się do rury wyrzutowej. Ich prędkość spadania jest przyspieszona. Wraz ze wzrostem strumienia powietrza są wstrzeliwane w glebę.
Następnie zostają przechwycone i wprowadzone w glebę przez zamontowaną na stałe rolkę chwytającą. W przypadku obu dozowników ziarna przechodzą przez czujnik ziarna: zarówno w rurze spadowej, jak i wyrzutowej, co zapewnia optymalną kontrolę jakości wysiewu. Technologia pomiarowa czujnika umożliwia przeliczanie ziaren i określanie odległości między ziarnami, a tym samym przekazywanie operatorowi informacji o siewie podwójnym lub lukach.
Przekazywane informacje dotyczące dokładności pojedynkowania są w prosty i czytelny sposób wyświetlane na terminalu maszyny, przez co dodatkowo zwiększają pewność wysiewu.
Nowe generacje dozowników AirVac oraz AirSpeed są napędzane seryjnie elektrycznie, a praca pojedynczych rzędów może być sterowana indywidualnie. Ta technologia pozwala na zastosowanie znanych funkcji, takich jak wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate oraz włączanie ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate systemy dozujące są tak zaprojektowane, aby w poszczególnych rzędach można było zmieniać ilość wysiewu. W przypadku włączania ścieżek technologicznych konieczne jest dopasowanie ilości wysiewu w rzędach z lewej i prawej strony ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie opcje umożliwiające zwiększenie dokładności wysiewu.

Maestro SV / SX

Maksymalna (prze)bojowość, wydajność i tempo oraz duży wóz nasienny

Co wyróżnia Maestro SV / SX?

 • Dozownik AirSpeed pozwala na prędkość roboczą do 15 km/h
 • Maksymalna wydajność i duże tempo pracy w siewie punktowym
 • Wóz nasienny o pojemności 2 000 / 2 200 litrów na nasiona oraz 7 000 / 5 400 litrów na nawozy
 • Podział zbiornika 3 800 / 3 800 litrów lub 4 000 / 5 000 na nasiona i nawóz dla płodozmianu z dużą ilością roślin strączkowych
 • System Main Tank Supply (zasilanie ze zbiornika głównego) zapewnia zaopatrzenie w materiał siewny w każdej sekcji wysiewającej bez luk
 • W wersji 12-, 16-, 18-, 24- lub 36-rzędowej
 • Odległość między rzędami od 45 do 80 cm
 • Masywne i odporne agregaty siewne HORSCH
 • Nacisk na redlice od 150 do 350 kg można regulować hydraulicznielub dzięki AutoForce w pełni automatycznie

I oczywiście

 • Nowe generacje dystrybutorów AirVac i AirSpeed
 • Łatwa obsługa dozownika – nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Dokładne monitorowanie pojedynkowania i jakości osadzania nasion w glebie
 • Precyzyjny siew: z AirVac do 12 km/h oraz z AirSpeed do 15 km/h
 • Wszechstronny: do kukurydzy, słonecznika, buraka cukrowego, rzepaku, sorgo, soi oraz innych roślin strączkowych.
 • Seryjnie napędzany elektrycznie jako warunek:
  • SectionControl
  • Inteligentnego przełączania ścieżek przejazdowych
  • VariableRate
  • ContourFarming (opcjonalnie)

Maestro SV / SX

NOWE STANDARDY SIEWU PUNKTOWEGO

 • Nowa generacja dozowników AirVac oraz AirSpeed
 • Wielostronna technologia siewu punktowego dla: rzepaku, słonecznika, buraków cukrowych, sorgo, rzepaku, soi oraz wielu innych rodzajów fasoli
 • Prosty w obsłudze dozownik – nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Masywna i pewna technologia – ciężki paralelogram zapewnia dobrą pracę w najtrudniejszych warunkach
 • Nacisk redlicy do 350 kg zapewnia optymalny wysiew, w tym również w najtrudniejszych warunkach
 • AutoForce pozwala na automatyczne dopasowanie nacisku redlic do danych warunków glebowych
 • Duża wydajność powierzchniowa dzięki dużej pojemności zbiorników na nawozy i materiał siewny
 • Centralny zbiornik nawozowy o dużych rozmiarach przeznaczony do nawozów, mikrogranulatu oraz materiału siewnego z centralnym doprowadzeniem do rzędów siewnych Main Tank Supply (MTS)
 • Jedyna w swoim rodzaju budowa maszyny pozwalająca na krótki czas przystosowania jej z jazdy po drogach do jazdy po polu.

Maestro SV / SX

Cechy maszyn

ContourFarming

Automatyczna regulacja częstotliwości dozowania przy jeździe na zakrętach. Do każdego skrzydła zewnętrznego dołączony jest czujnik radarowy. Czujniki mierzą prędkość siewu i dawkę wysiewu w każdym rzędzie. Pozwala to na dopasowanie częstotliwości wysiewu w zależności od promienia skrętu (tylko dla Maestro 16, 24 SV / SX i 36 SV).

 


Dane techniczne

 

HORSCH Maestro SV Maestro 12.70 – 75 – 80 SV / 30” SV Maestro 16.70 – 75 – 80 SV / 30” SV Maestro 16.90 / 36“ SV
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,60
Wysokość transportowa (m) 4,00 4,00 4,16 (z mikrogranulatem na rzędzie 4,25)
Długość transportowa (m) 7,80 7,80 9,50
Ciężar łącznie z wozem siewnym (kg)* --- --- 10 500
Nacisk na oś (kg) 7 000 – 8 700** 7 400 – 9 000** 8 500
Obciążenie podporowe (kg) 1 500 – 2 400** 1 600 – 3 000** 2 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 1 (l) 2 200 / 5 400 2 200 / 5 400 2 000 / 7 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 2 (l) 3 800 / 3 800 3 800 / 3 800 4 000 / 5 000
Otwór do napełniania nasion w wozie siewnym (mm) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania nawozów w wozie siewnym (mm) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania wozu siewnego na nasiona / nawóz (mm) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2)
Liczba rzędów 12 16 16
Elektr. regulacja nacisku redlic w komputerze pokładowym (kg) 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Koło prowadzące na głębokości Ø (cm) 40 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, cale) 70 / 75 / 80 / 30" 70 / 75 / 80 / 30" 90 / 30"
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45 45
Wielkość opon wozu nasiennego 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42
Wielkość opon wozu siewnego (opcja) 580 / 70 R 38 580 / 70 R 38 ---
Oś teleskopowa Standard Standard Standard
Prędkość robocza (km/h) 2 – 12 2 – 12 2 – 12
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 147 / 200 160 / 220 184 / 250
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 1 1
Sterowniki dwukierunkowe o napędzie bezpośrednim 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy podciśn. z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. dmuchawa z nap. bezp. do nawozu i mat. siew. z reg. przepływem, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy podciśn. z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. dmuchawa z nap. bezp. do nawozu i mat. siew. z reg. przepływem, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia 1 dwukierunkowy sterownik (DK) funkcji hydr., 1 DK sterownik dla hydr. dmuchawy bezpośrednio napędzanej, działającej na podciśnienie z regulowanym natężeniem przepływu, 1 DK hydr. dmuchawy, bezpośredni napęd wysiewu nawozu z reg. przepływu, 1 DK hydr., bezpośredni napęd dmuchawy nasion z reg. przepływu, 1 DW hydr. ślimak do napełniania w systemie nawożenia
Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u --- --- 1 dwukierunkowy sterownik (DK) funkcji hydr., 1 DK hydr., bezpośredni napęd dmuchawy nasion z reg. przepływu, 1 DW hydr. ślimak do napełniania w systemie nawożenia
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów bez urządzenia do mikrogranulatu (l/min) --- --- 60
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów z urządzeniem do mikrogranulatu (l/min) --- --- 75
Wydatek pompy hydr. dmuchawy do nasion (l/min) --- --- 20
Ölmenge hydr. Gebläse Dünger / Saatgut (l/min) 50 50 ---
Wydatek pompy hydr. dmuchawy podciśnieniowej (l/min) 25 25 55
Minim. zapotrzebowanie na olej podnoszenie / opuszczanie (l/min) 40 40 40
Zapotrzebowanie mocy w trakcie eksploatacji (A) 45 50 50
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80


* Ciężar maszyn z minimalnym wyposażeniem
** Masa pustej maszyny z wyposażeniem minimalnym / maksymalnym

 

HORSCH Maestro SV Maestro 18.45 – 50 SV Maestro 24.45 – 50 SV
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 4,00 4,00
Długość transportowa (m) 7,80 7,80
Nacisk na oś (kg)* 7 800 – 10 000 8 600 – 10 800
Obciążenie podporowe (kg)* 1 000 – 2 200 2 000 – 3 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 1 (l) 2 200 / 5 400 2 200 / 5 400
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 2 (l) 3 800 / 3 800 3 800 / 3 800
Otwór do napełniania nasion w wozie siewnym (mm) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania nawozów w wozie siewnym (mm) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania wozu siewnego na nasiona / nawóz (mm) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2)
Liczba rzędów 18 24
Elektr. regulacja nacisku redlic w komputerze pokładowym (kg) 150 – 350 150 – 350
Koło prowadzące na głębokości Ø (cm) 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm) 45 / 50 45 / 50
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45
Wielkość opon wozu nasiennego 520 / 85 R 38 580 / 70 R 38
Wielkość opon wozu siewnego (opcja) 580 / 70 R 38 Koła bliźniacze 300 / 95 R 46 ---
Koła bliźniacze 300 / 95 R 46
Oś teleskopowa Standard Standard
Prędkość robocza (km/h) 2 – 12 2 – 12
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 160 / 220 220 / 300
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 1
Sterowniki dwukierunkowe o napędzie bezpośrednim 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy podciśn. z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. dmuchawa z nap. bezp. do nawozu i mat. siew. z reg. przepływem, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia 1 dwukierunkowy sterownik (DK) funkcji hydr., 1 DK sterownik dla hydr. dmuchawy bezpośrednio napędzanej, działającej na podciśnienie z regulowanym natężeniem przepływu, 1 DK hydr. dmuchawy, bezpośredni napęd wysiewu nawozu z reg. przepływu, 1 DK hydr., bezpośredni napęd dmuchawy nasion z reg. przepływu, 1 DW hydr. ślimak do napełniania w systemie nawożenia
Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u --- 1 dwukierunkowy sterownik (DK) funkcji hydr., 1 DK hydr., bezpośredni napęd dmuchawy nasion z reg. przepływu, 1 DW hydr. ślimak do napełniania w systemie nawożenia
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów bez urządzenia do mikrogranulatu (l/min) --- 60
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów z urządzeniem do mikrogranulatu (l/min) --- 75
Ilość oleju hydr. dmuchawa nawozy / nasiona (l/min) 50 ---
Wydatek pompy hydr. dmuchawy do nasion (l/min) --- 20
Wydatek pompy hydr. dmuchawy podciśnieniowej (l/min) 25 55
Minim. zapotrzebowanie na olej podnoszenie / opuszczanie (l/min) 40 40
Zapotrzebowanie mocy w trakcie eksploatacji (A) 50 60
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80


* Masa pustej maszyny z wyposażeniem minimalnym/maksymalnym

 

HORSCH Maestro SV Maestro 24.70 – 75 SV / 30” SV Maestro 36.45 – 50 SV
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 4,16 (z mikrogranulatem na rzędzie 4,25) 4,16 (z mikrogranulatem na rzędzie 4,25)
Długość transportowa (m) 9,50 9,60
Ciężar łącznie z wozem siewnym (kg)* 13 000 15 500
Nacisk na oś (kg)** 10 000 11 400
Obciążenie podporowe (kg) 3 000 4 100
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 1 (l) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 2 (l) 4 000 / 5 000 4 000 / 5 000
Otwór do napełniania nasion w wozie siewnym (mm) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania nawozów w wozie siewnym (mm) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania wozu siewnego na nasiona / nawóz (mm) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2)
Liczba rzędów 24 36
Elektr. regulacja nacisku redlic w komputerze pokładowym (kg) 150 – 350 150 – 350
Koło prowadzące na głębokości Ø (cm) 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, cale) 70 / 75 / 30 " 45 / 50
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45
Wielkość opon wozu nasiennego 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42
Wielkość opon wozu siewnego (opcja) --- Koła bliźniacze 320 / 90 R 54
Oś teleskopowa Standard Standard
Prędkość robocza (km/h) 2 – 12 2 – 12
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 257 / 350 257 / 350
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 1
Sterowniki dwukierunkowe o napędzie bezpośrednim 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy podciśn. z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy nawozu z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy materiału siewnego z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy podciśn. z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy nawozu z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy materiału siewnego z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia
Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy materiału siewnego z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia 1 dwuk. funkcje hydrauliczne, 1 dwuk. hydr. napęd bezp. dmuchawy materiału siewnego z regulowaną ilością przepływu, 1 dwuk. hydr. ślimak do napełniania systemu nawożenia
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów bez urządzenia do mikrogranulatu (l/min) 60 ---
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów z urządzeniem do mikrogranulatu (l/min) 75 ---
Przepływ oleju dmuchawy hydr. nawóz (l/min) --- 65
Wydatek pompy hydr. dmuchawy do nasion (l/min) 20 20
Wydatek pompy hydr. dmuchawy podciśnieniowej (l/min) 55 55
Minim. zapotrzebowanie na olej podnoszenie / opuszczanie (l/min) 40 40
Zapotrzebowanie mocy w trakcie eksploatacji (A) 65 80
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80


* Ciężar maszyn z minimalnym wyposażeniem
** Maksymalne obciążenie osi maszyny > 10 000 kg

 

HORSCH Maestro SX Maestro 12.70 – 80 SX / 30“ SX Maestro 16.70 – 75 – 80 SX / 30” SX Maestro 18.45 – 50 SX Maestro 24.70 – 75 SX / 30” SX
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 4,00 4,00 4,00 4,16 (z mikrogranulatem na rzędzie 4,25)
Długość transportowa (m) 7,80 8,90 7,80 9,50
Ciężar łącznie z wozem siewnym (kg)* --- --- --- 13 000
Nacisk na oś (kg) 7 000 – 8 700* 7 400 – 9 000* 7 800 – 10 000* 10 000**
Obciążenie podporowe (kg) 1 500 – 2 400* 1 600 – 3 000* 1 000 – 2 200* 3 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 1 (l) 2 200 / 5 400 2 200 / 5 400 2 200 / 5 400 2 000 / 7 000
Pojemność zbiornika wozu siewnego na nasiona / nawóz, wersja 2 (l) 3 800 / 3 800 3 800 / 3 800 3 800 / 3 800 4 000 / 5 000
Otwór do napełniania nasion w wozie siewnym (mm) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1) 800 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania nawozów w wozie siewnym (mm) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1) 2 450 x 660 (Wersja 1)
Otwór do napełniania wozu siewnego na nasiona / nawóz (mm) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2) 1 680 x 660 (Wersja 2 x, Versja 2)
Liczba rzędów 12 16 18 24
Elektr. regulacja nacisku redlic w komputerze pokładowym (kg) 150 – 350 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Koło prowadzące na głębokości Ø (cm) 40 40 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, cale) 70 / 75 / 80 / 30 " 70 / 75 / 80 / 30 " 45 / 50 70 / 75 / 30 "
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42
Wielkość opon wozu siewnego (opcja) 580 / 70 R 38 580 / 70 R 38 580 / 70 R 38Koła bliźniacze 300 / 95 R 46 ---
Oś teleskopowa Standard Standard Standard Standard
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) od 162 / 220 184 / 250 184 / 250 294 / 400
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 1 1 1
Sterowniki dwukierunkowe o napędzie bezpośrednim Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u 1 złącze hydr. dwustr. działania od obsługi funkcji, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy nadciśnienia i przepływu ziarna z reg. strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy podawania nawozu z regulacją strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu ślimaka zasypowego nawozu Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u 1 złącze hydr. dwustr. działania od obsługi funkcji, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy nadciśnienia i przepływu ziarna z reg. strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy podawania nawozu z regulacją strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu ślimaka zasypowego nawozu Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u 1 złącze hydr. dwustr. działania od obsługi funkcji, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy nadciśnienia i przepływu ziarna z reg. strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy podawania nawozu z regulacją strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu ślimaka zasypowego nawozu Dwukierunkowe sterowniki napędu WOM-u 1 złącze hydr. dwustr. działania od obsługi funkcji, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy nadciśnienia i przepływu ziarna z reg. strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu bezp. dmuchawy podawania nawozu z regulacją strumienia powietrza, 1 złącze hydr. dwustr. działania do napędu ślimaka zasypowego nawozu
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów bez urządzenia do mikrogranulatu (l/min) --- --- --- 60
Ilość oleju hydr. dmuchawy do nawozów z urządzeniem do mikrogranulatu (l/min) --- --- --- 75
Przepływ oleju dmuchawy hydr. nawóz (l/min) 50 50 50 ---
Wydatek pompy hydr. dmuchawy nadciśnienie / nasiona (l/min) 60 70 70 80
Minim. zapotrzebowanie na olej podnoszenie / opuszczanie (l/min) 40 40 40 40
Zapotrzebowanie mocy w trakcie eksploatacji (A) 45 50 50 65
Mocowanie urządzenia na dyszel Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm Ucho zaczepowe Ø 58 / 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80 K 80


* Masa pustej maszyny z wyposażeniem minimalnym/maksymalnym
** Maksymalne obciążenie osi maszyny > 10 000 kg

Wyposażenie dodatkowe