Wszechstronny i precyzyjny siew punktowy w segmencie siewników 6 m

Maestro CV/CX

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Maestro | Maestro CV/CX

Maestro CV / CX

Nowoczesny siewnik do siewu punktowego

 • Nowa generacja dozowników AirVac i AirSpeed
 • Wszechstronny siewnik punktowy do siewu: kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, sorgo, rzepaku, soi oraz wielu rodzajów fasoli
 • Łatwa obsługa dozownika: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Solidna i niezawodna maszyna – ciężki równoległobok i sekcja wysiewająca sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach
 • Nacisk redlic do 350 kg zapewnia optymalny wysiew nawet w najtrudniejszych warunkach
 • Automatyczna, zależna od gleby regulacja nacisku redlicy AutoForce
 • Duża wydajność powierzchniowa dzięki dużemu zasięgowi nawozu i nasion
 • Kompaktowa maszyna o niewielkich wymaganiach w stosunku do ciągnika

Maestro CV / CX

AIRVAC I AIRSPEED – WIELOSTRONNY – DOKŁADNY – WYDAJNY

AirVac i AirSpeed to dozowniki nowej generacji, które mają bardzo podobną konstrukcję i działają na tej samej zasadzie dozowania; są uniwersalne i nadają się do bardzo dokładnego pojedynkowania nasion wielu kultur. Kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, soję oraz wiele rodzajów fasoli, a także rzepak i sorgo można niezawodnie pojedynkować przy pomocy różnych tarcz dozujących.
System AirVac działa na zasadzie pojedynkowania próżniowego, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. Natomiast system AirSpeed działa na zasadzie nadciśnienia, w którym ziarna są dociskane do perforowanej tarczy. W przypadku obu podajników ziarno przechodzi przez separator, co zapewnia wyeliminowanie podwójnego umieszczania nasion. Cechą szczególną tego specjalnego komponentu jest to, że nie trzeba go wymieniać przy zmianie kultury i że operator nie musi wykonywać żadnych czynności regulacyjnych. Kontury separatora zostały tak zoptymalizowane, by zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Przekazywanie materiału siewnego z dozownika do gleby jest podstawową cechą różniącą oba dozowniki nowej generacji. Po pojedynkowaniu w systemie AirVac materiał siewny przekazywany jest za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej i, jeśli to konieczne, dociskany przy pomocy rolki pozycjonującej. Natomiast w systemie AirSpeed spojedynkowane nasiona są przechwytywane przez strumień powietrza, a następnie przyspieszane i wraz ze strumieniem powietrza wstrzeliwane w glebę przez rurę strzałową. Ostatecznie zostają przechwycone i osadzone w glebie przez zamontowaną w nich na stałe rolkę pozycjonującą.

W przypadku obu dozowników nasiona przesuwają się przed czujnikiem w rurze spustowej lub strzałowej w celu optymalnego monitorowania skuteczności wysiewu. Technologia pomiarowa czujnika umożliwia przeliczanie ziaren i określanie odległości między ziarnami, a tym samym przekazywanie operatorowi informacji o siewie podwójnym czy lukach.

Przesyłane informacje dotyczące dokładności pojedynkowania wyświetlane są na monitorze terminala i w zależności od potrzeb umożliwiają operatorowi podjęcie działań korekcyjnych, przez co zwiększają pewność i jakość siewu.

Nowe generacje dozowników AirVac i AirSpeed standardowo są napędzane elektrycznie, a praca pojedynczych rzędów może być sterowana indywidualnie. Ta technologia umożliwia funkcjonowanie znanych funkcji, takich jak: wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate i włączanie ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate systemy dozujące są tak zaprojektowane, aby w poszczególnych rzędach można było zmieniać ilość wysiewu. W przypadku włączania ścieżek technologicznych konieczne jest dopasowanie ilości wysiewu w rzędach z lewej i prawej strony ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie zabiegi zwiększające dokładność wysiewu.

Maestro CV / CX

Kompakt średniej klasy

Kompaktowa jednostka Maestro CV / CX składająca się z dużego zbiornika na nasiona i t-kształtnej szyny do sekcji siewnych o szerokości roboczej do 7,2 m zapewnia wysoką wydajność przy stosunkowo niskich wymaganiach względem ciągnika.
W celu optymalnego zaspokojenia wymagań klienta wóz nasienny Maestro CV / CX może być dostarczony w dwóch różnych konfiguracjach jako:

Zbiornik pojedynczy na nawozy

Do nawożenia pod korzeń wykorzystywane są nawozy ze zbiornika o pojemności 3 000 litrów. W tym przypadku nasiona znajdują się w dużych skrzyniach sekcji siewnych o pojemności 70 litrów.

Dwa zbiorniki: na nawóz i na nasiona

Nowy system dwukomorowego zbiornika MTS (Main Tank Supply) dla Maestro CV mieści 3 000 litrów nawozu i 800 litrów nasion. Dzięki technologii MTS nasiona są stale transportowane do poszczególnych sekcji rzędowych, gdzie są pojedynkowane w dozowniku AirVac. Ogromną zaletą MTS jest proste napełnianie centralnego zbiornika na materiał siewny przy jednoczesnym pojedynkowaniu nasion w rzędzie przy niewielkiej odległości od bruzdy siewnej.
W obu wersjach zbiornik na nawozy jest wyposażony w sprawdzony już system dozowania HORSCH, co pozwala na niezawodne i precyzyjne nawożenie startowe.
Redlice Maestro można nabudować dla 8 i 9 rzędów z rozstawem 70 / 70 / 80 cm i 30“. Przy wysiewie 12-rzędowym dostępne są odległości 45 i 50 cm. Nowo opracowany profil zaciskowy umożliwia łatwą przebudowę szyny siewnej z 12 do 8 rzędów.
Nowy korpus rzędowy jest zawieszony na szerokim, stabilnym równoległoboku i seryjnie wyposażony w siłownik hydrauliczny do wytwarzania nacisku na redlice. Nacisk redlic do 350 kg na rząd można ustawić ręcznie na terminalu lub w pełni automatycznie dzięki innowacyjnemu systemowi AutoForce regulującemu nacisk redlic. Ciężar wozu siewnego jest wykorzystywany do wytwarzania nacisku redlic na całej szerokości maszyny. Ponadto odciąża koła wozu siewnego podczas siewu.

Maestro CV / CX w pigułce

 • Dokładne i proste pojedynkowanie dzięki HORSCH AirVac lub AirSpeed
 • Jednokomorowy zbiornik na nawóz lub dwukomorowy zbiornik na nawóz i materiał siewny
 • System MTS w kompaktowej klasie średniej dla Maestro CV
 • Przyporządkowanie elementów siewnych 8, 9 i 12 rzędów
 • Rozstaw rzędów wynoszący od 45 do 80 cm
 • Profile zaciskowe do mocowania sekcji siewnych
 • Nacisk pojedynczej redlicy wynosi od 150 do 350 kg
  • Wygodny do ustawienia z terminalu
  • Lub innowacyjnie automatycznie przy pomocy HORSCH AutoForce
 • Wykorzystanie ciężaru wozu nasiennego do wytworzenia nacisku na redlice siewne
 • Nawożenie startowe z jednotarczowej redlicy nawozowej
 • Różne opcje ogumienia
 • Centralna jednostka na mikrogranulat do umieszczania nawozu w bruździe siewnej lub na powierzchni
 • Obsługa ISOBUSu

Dane techniczne

 

HORSCH Maestro CX Maestro 8.X – 80 – 30” CX Maestro 9.X – 80 – 30” CX Maestro 12.45 – 50 CX
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 3,90 3,90 3,90
Długość transportowa (m) 6,30 6,55 6,40
Nacisk na oś (kg)* 3 800 – 5 400 4 000 – 5 500 4 500 – 6 400
Obciążenie podporowe (kg)* 1 200 – 1 500 1 200 – 1 500 1 300 – 1 800
Pojemność wozu nnasiennego (l) 3 000 3 000 3 000
Otwór napełniania wozu siewnego; zbiornik ciśnieniowy (m) 0,70 x 2,30 0,70 x 2,30 0,70 x 2,30
Pojemność zbiornika nasion (l) 70 70 70
Liczba rzędów 8 9 12
Hydrauliczny nacisk redlicy (kg) 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Prowadzenie na głębokości Ø (cm) 40 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, cale) 70 / 75 / 80 / 30” 70 / 75 / 80 / 30” 45 / 50
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45 45
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od 125 / 170 132 / 180 147 / 200
Rozmiar opon wozu nasiennego (opcjonalnie) 710 / 50 R 26.5 opony bliźniacze 4 x 270 / 95 R 36 opony bliźniacze 4 x 320 / 85 R 34** 710 / 50 R 26.5500 / 85 R 24.0 710 / 50 R 26.5 opony bliźniacze 4 x 270 / 95 R 36
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 1 dwukierunkowe funkcje, hydr. dwukierunkowa dmuchawa do nawozu z napędem bezpośrednim, z regulowanym natężeniem przepływu, dwukier. hydr. dmuchawa z napędem bezpośrednim nadciśnieniowym, z regul. natężeniem przepływu, 1 dwukierunkowy hydr. ślimak do napełniania w zbiorniku pojedynczym.
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 przy hydr. dmuchawie z napędem bezpośrednim nawozu z nadciśnieniem
Ilość oleju hydr., dmuchawa nadciśnieniowa (l)   50 (bez napędu z WOMu)  
Przepływ oleju dmuchawy hydr. nawóz (l) 30 30 30
Zapotrzebowanie na prąd (A) 30 30 35
Zaczep na dyszel z uchem do zaczepu i przegubem kulowym Bolce Ø 32 lub 42 mm Bolce Ø 32 lub 42 mm Bolce Ø 32 lub 42 mm
Zawieszenie na zaczep wahadłowy i ucho zaczepu Bolce Ø 40 mm Bolce Ø 40 mm Bolce Ø 40 mm
Dyszel z uchem obrotowym Bolce Ø 50 mm Bolce Ø 50 mm Bolce Ø 50 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80


* Ciężar własny maszyny z minimalnym / maksymalnym wyposażeniem
** Szerokość maszyny większa niż 3 m, niedopuszczona do jazdy po drogach UE

 

HORSCH Maestro CX Maestro 8.X – 80 – 30” CX Maestro 9.X – 80 – 30” CX Maestro 12.45 – 50 CX
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 3,90 3,90 3,90
Długość transportowa (m) 6,30 6,55 6,40
Nacisk na oś (kg)* 3 800 – 5 400 4 000 – 5 500 4 500 – 6 400
Obciążenie podporowe (kg)* 1 200 – 1 500 1 200 – 1 500 1 300 – 1 800
Pojemność wozu nnasiennego (l) 3 000 3 000 3 000
Otwór napełniania wozu siewnego; zbiornik ciśnieniowy (m) 0,70 x 2,30 0,70 x 2,30 0,70 x 2,30
Pojemność zbiornika nasion (l) 70 70 70
Liczba rzędów 8 9 12
Hydrauliczny nacisk redlicy (kg) 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Prowadzenie na głębokości Ø (cm) 40 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, cale) 70 / 75 / 80 / 30” 70 / 75 / 80 / 30” 45 / 50
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45 45
Prędkość robocza (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od 125 / 170 132 / 180 147 / 200
Rozmiar opon wozu nasiennego (opcjonalnie) 710 / 50 R 26.5 opony bliźniacze 4 x 270 / 95 R 36 opony bliźniacze 4 x 320 / 85 R 34** 710 / 50 R 26.5500 / 85 R 24.0 710 / 50 R 26.5 opony bliźniacze 4 x 270 / 95 R 36
Dwustronnie działające urządzenie sterujące 1 dwukierunkowe funkcje, hydr. dwukierunkowa dmuchawa do nawozu z napędem bezpośrednim, z regulowanym natężeniem przepływu, dwukier. hydr. dmuchawa z napędem bezpośrednim nadciśnieniowym, z regul. natężeniem przepływu, 1 dwukierunkowy hydr. ślimak do napełniania w zbiorniku pojedynczym.
Wolny powrót (max. 5 barów) 1 przy hydr. dmuchawie z napędem bezpośrednim nawozu z nadciśnieniem
Ilość oleju hydr., dmuchawa nadciśnieniowa (l)   50 (bez napędu z WOMu)  
Przepływ oleju dmuchawy hydr. nawóz (l) 30 30 30
Zapotrzebowanie na prąd (A) 30 30 35
Zaczep na dyszel z uchem do zaczepu i przegubem kulowym Bolce Ø 32 lub 42 mm Bolce Ø 32 lub 42 mm Bolce Ø 32 lub 42 mm
Zawieszenie na zaczep wahadłowy i ucho zaczepu Bolce Ø 40 mm Bolce Ø 40 mm Bolce Ø 40 mm
Dyszel z uchem obrotowym Bolce Ø 50 mm Bolce Ø 50 mm Bolce Ø 50 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy K 80 K 80 K 80


* Ciężar własny maszyny z minimalnym / maksymalnym wyposażeniem
** Szerokość maszyny większa niż 3 m, niedopuszczona do jazdy po drogach UE

Wyposażenie podstawowe

Rolka dociskowa

Dla lepszego ułożenia nasion

Jaka rolka dociskowa jest odpowiednia do danej gleby?

 • Rolka palczasta jest optymalna dla gleb ciężkich.
 • Rolka kolczasta sprawdza się na glebach lekkich
 • Rolka gumowa idealna dla gleb lekkich
 • W przypadku gdy dochodzi do bocznego zagęszczenia ścian bruzdy siewnej spowodowanego redlicą siewną dwutalerzową, rolka dociskowa palczasta / kolczasta niszczy ją, co powoduje zanik bruzdy.
 • Zabezpiecza przed otwarciem się bruzdy siewnej po siewie w okresie suszy, przede wszystkim na ciężkich, gliniastych glebach
 • Wspiera rozwój korzeni kukurydzy
 • Każdy agregat siewny można wyposażyć w rolkę palczastą, kolczastą lub standardową, by kontrolować głębokość siewu i zminimalizować przemieszczanie się nasion.
 • Rolki te nie nadają się do siewu płytkiego.

Wyposażenie dodatkowe