Różne wyposażenia segmentów siewnych

AirVac I AirSpeed

W siewie punktowym oprócz precyzyjnego rozmieszczenia nasion niezwykle ważne jest również dokładne pozycjonowanie nawozów lub środków ochrony roślin.
Aby dostosować się do różnych wymagań glebowych i potrzeb gospodarstw, szyna siewna Maestro może być wyposażona w różne rozwiązania agregatów siewnych.

Jednotarczowa redlica nawozowa Jednotarczowa redlica nawozowa pracuje w innym rzędzie niż redlica siewna. Głębokość umieszczania nawozu można regulować w zakresie od 5 cm do 9 cm. Nacisk redlicy można szybko i beznarzędziowo dostosować do panujących warunków glebowych, tak aby zagwarantować spokojną pracę i stałe odkładanie nawozu na głębokość. Wyłączenie redlic nawozowych następuje przez ich uniesienie.

Dwutalerzowa redlica nawozowa Dwutalerzowa redlica nawozowa prowadzona jest w płycie kołnierzowej sekcji siewnej. Nawóz umieszczany jest na tej samej głębokości co nasiona bądź 3 cm lub 5 cm poniżej głębokości siewu. Nacisk redlicy nawozowej w rzędzie można wygodnie regulować za pomocą siłownika hydraulicznego umieszczonego w równoległoboku. Dwutalerzowa redlica nawozowa jest dostępna tylko dla maszyn z dozowaniem AirVac.

Aplikacja mikrogranulatu Dzięki Maestros mikrogranulat może być aplikowany w dwóch różnych miejscach. Zarówno granulki nawozu, jak i środki ochrony roślin są zwykle aplikowane w pierwszej pozycji w redlinie wysiewu. Dochodzi wówczas do bezpośredniego kontaktu z nasionem, a substancje mogą być łatwo przyswajane przez siewki i młode rośliny. Drugą możliwością wysiewu jest mała płytka rozpryskująca umieszczona za rolkami zwierającymi glebę. Tą metodą można na przykład rozsiewać szeroko podsiewki lub środki przeciw ślimakom.