Uprawa ścierniska, przygotowanie łoża siewnego, wpracowanie międzyplonów – to podstawowe zastosowania HORSCH Cruiser XL. Dzięki 6-belkowej budowie i odstępom między śladami wynoszącym 17 cm doskonale wyrównuje, a jednocześnie zapewnia doskonałe mieszanie.

  • Intensywne mieszanie resztek pożniwnych dzięki 6-belkowej budowie ramy
  • Całopowierzchniowe przycinanie dzięki stabilnym zębom
  • Doskonałe wyrównywanie powierzchni
  • Produkcja drobnogruzełkowatej gleby w łożu siewnym
  • Zawracanie na całej szerokości wału
Przeczytaj więcej

  • Płytka uprawa ścierniska wynosi maksymalnie 15 cm
  • Przygotowanie łoża siewnego do uprawy następczej lub wysiewu międzyplonów w połączeniu z MiniDrill
  • Zachowanie czarnych powierzchni gleby po jej uprawie
  • Zwalczanie osypanego ziarna zbóż i chwastów
  • Wyrównywanie powierzchni gleby przed siewem

Dane techniczne