Trzy przejścia robocze w jednym możliwe dzięki siewnikowi HORSCH Focus: spulchnianie, umieszczanie nawozu i wysiew

Zęby TerraGrip spulchniają i umieszczają nawóz na zadanej głębokości, umożliwiając doskonały wzrost roślin

  • Spulchnianie, umieszczanie nawozu i wysiew w jednym przejściu roboczym
  • Możliwa szerokość rzędów wynosząca 30 cm dla rzepaku i 15 cm dla zboża
  • Zmienna głębokość umieszczania depozytu nawozów
  • Do wyboru dostępne są różne zęby spulchniające
Przeczytaj więcej

  • Wysiew roślin omłotowych z równoczesnym głębokim spulchnieniem gleby i celowym umieszczeniem nawozu w jednym przejściu roboczym
  • Spulchniona przykorzeniowa warstwa gleby stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju korzeni palowych
  • Możliwość pracy bezpośrednio po kombajnie bez wcześniejszej uprawy gleby
  • Redlica ULD zapewnia głębokie spulchnianie bez efektu mieszania gleby
  • Warianty redlic LD/LD PLUS gwarantują głębokie spulchnianie z efektem mieszania gleby, dzięki czemu wilgoć dociera do obszaru kiełkowania

Takie kwestie jak zapewnienie dobrych plonów czy oszczędność kosztów stają się obecnie coraz ważniejsze. Wiele instytutów od lat testuje różne metody upraw. Także HORSCH – już od 2001 roku – prowadzi badania na swoich poletkach doświadczalnych przy Centrum FIT. Wyniki są jednoznaczne: kwaterowa uprawa lub, inaczej mówiąc, mapowanie pola w połączeniu z celowym nawożeniem i precyzyjnym wysiewem pozwala na redukcję zużycia nawozów oraz na stabilne i dobre plony, w tym również w klimatycznie trudnych latach. O naszym doświadczeniu najlepiej świadczy nowoczesna technologia Focus TD.

Michael Horsch

Dane techniczne