Innowacyjne oraz cyfryzacja rozwiązań

Rozwiązania ISOBUS

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Intelligence | Rozwiązania ISOBUS

HORSCH Intelligence

Maszyny przyszłości wspierają rolników swoim “współmyśleniem”, co umożliwia im HORSCH Intelligence. Inteligentne rozwiązania dzięki oprogramowaniu i elektronice czynią maszyny HORSCHa jeszcze bardziej wydajnymi. Dzięki temu pomogą one Państwu zaoszczędzić pieniądze i nerwy.
Standardowo maszyny HORSCHa są wyposażone w ISOBUS-Standard. Oznacza to, że każdą maszyną HORSCHa można sterować za pomocą każdego terminala ISOBUS. Ponadto każda maszyna HORSCHa w połączeniu z komputerem roboczym może wykonywać takie czynności jak SectionControl, VariableRate lub przetwarzać zlecenia przy pomocy TaskController, pod warunkiem, że zostaną aktywowane niezbędne licencje.

SectionControl

Funkcja ISOCUS SectionControl umożliwia automatyczne przełączanie sekcji. Bieżąca pozycja maszyny jest ustalana przez GPS. Na skraju pola, na uwrociu lub w przypadku przeszkód poszczególne sekcje wyłączane są automatycznie (wyłączanie jednego rzędu jest możliwe tylko w Maestro). Można też wyłączyć całą szerokość roboczą, co pozwala uniknąć efektu nakładania się siewu.

Korzyści ze stosowania SectionControl

 • Oszczędność nasion i nawozu, ponieważ nakładanie zostało zredukowane do minimum.
 • Stała jakość siewu na całym polu
 • Wzrost produktywności w różnych porach dnia i warunkach pogodowych (dzień-noc, mgła)
 • Odciążenie operatora
 • Ochrona środowiska

TaskController

Dzięki ISOBUS TaskController (manager zadań) można w nieskomplikowany sposób przekazywać dane z komputera do terminala. Możliwe jest również przesyłanie danych podczas siewu, takich jak dozowanie dawek, ilość obsianych powierzchni, i innych informacji z terminala do komputera. Ułatwia to pielęgnację kartoteki pól. Dzięki tak zintegrowanemu zarządzaniu zadaniami zlecenia mogą być szybciej generowane i opracowywane.

Zalety stosowania TaskController

 • Nieskomplikowana wymiana danych
 • Automatyczna dokumentacja
 • Dzięki zarządzaniu zleceniami prace polowe są ustrukturyzowane
 • Prosta pielęgnacja kartoteki pól
 • Proste obliczanie i wykaz prac usługowych

VariableRate

Funkcja ISOBUS VariableRate (zmienna dawka) pozwala na fragmentaryczną aplikację materiału siewnego i nawozów. Dzięki odpowiedniej mapie można zdefiniować optymalną ilość nawozu i nasion przeznaczonych na każdą część pola, która została określona na mapie aplikacji.

Korzyści ze stosowania VariableRate

 • Oszczędzanie materiału siewnego oraz nasion, ponieważ wysiewa się tylko niezbędną ilość ziaren
 • Zapewnia równomierne wschody dzięki optymalnej ilości nasion/m 2
 • Prosta i szybka dokumentacja– Automatyczne dokumentowanie różnych ilości dawkowania– Proste przenoszenie danych do kartoteki pól
 • Odciążenie operatora– Pola są automatycznie nawożone i obsiewane optymalną dawką
 • Ochrona środowiska– Stosowana jest jedynie niezbędna ilość nawozu

MultiControl

W przypadku korzystania z terminalu HORSCH Touch 800 / 1200 można również skorzystać z dodatkowych funkcji MultiControl. Jeśli SectionControl jest aktywny, to umożliwia to niezależne od siebie podłączanie i odłączanie materiału siewnego i nawozów. Jeśli do wysiewu stosuje się mapowanie fragmentaryczne w systemie VariableRate, to wtedy ilość nawozu i nasion zmienia się niezależnie od siebie. Bez stosowania MultiControl nasiona lub nawozy można włączać i wyłączać we właściwym czasie za pomocą SectionControl albo zmienić ilość wysiewu nasion lub nawozów przy pomocy VariableRate.