HORSCH Joker CT jest krótką broną talerzową, która wyjątkowo dobrze nadaje się do uprawy ścierniska, wpracowania międzyplonów, przygotowania łoża siewnego lub do wpracowania nawozów organicznych.

Kompaktowa brona talerzowa o dużej przepustowości dzięki rozmieszczeniu dwóch talerzy na jednym ramieniu z gumowym łożyskiem

  • Wytwarza dużo drobnogruzełkowatej gleby w obszarze kiełkowania
  • Efektywne wtórne zagęszczanie gleby w obszarze kiełkowania
  • Niewielkie zakłócenia w pracy przy długich resztkach pożniwnych i płytkiej uprawie
  • Bardzo duży przepływ masy dzięki rozmieszczeniu talerzy parami
  • Doskonała penetracja gleby dzięki agresywnym, zębatym talerzom i dużemu ciężarowi własnemu
Przeczytaj więcej

  • Płytka i szybka uprawa ścierniska w celu pobudzenia wzrostu samosiewów, przerwania parowania kapilarnego i wstępnego wpracowania resztek pożniwnych.
  • Efektywne przygotowanie łoża siewnego po pługu i po kultywatorze.
  • Wpracowanie nawet trudnych resztek pożniwnych bez zapychania maszyny (międzyplony, zboża wyległe, kukurydza).
  • Bezproblemowe wpracowanie nawozów organicznych (obornik, gnojowica, nawozy zielone).
  • Wysiew międzyplonów w połączeniu z MiniDrill.

Dane techniczne