HORSCH Joker RT jest krótką broną talerzową, która idealnie nadaje się do uprawy ścierniska, wpracowywania międzyplonów lub nawozów organicznych oraz do przygotowania łoża siewnego.

Případně se můžete podívat na toto video přímo na YouTube

Kompaktowa brona talerzowa o dużej przepustowości dzięki rozmieszczeniu dwóch talerzy na jednym ramieniu z gumowym łożyskiem

 • Wytwarza dużo drobnogruzełkowatej gleby w obszarze kiełkowania
 • Efektywne wtórne zagęszczanie gleby w obszarze kiełkowania
 • Niewielkie zakłócenia w pracy przy długich resztkach pożniwnych i płytkiej uprawie
 • Bardzo duży przepływ masy dzięki rozmieszczeniu talerzy parami
 • Doskonała penetracja gleby dzięki agresywnym, zębatym talerzom i dużemu ciężarowi własnemu
Przeczytaj więcej

 • Płytka i szybka uprawa ścierniska w celu pobudzenia wzrostu samosiewów, przerwania parowania kapilarnego i wstępnego wpracowania resztek pożniwnych
 • Efektywne przygotowanie łoża siewnego po pługu i po kultywatorze
 • Wpracowanie – nawet trudnych – resztek pożniwnych bez zapychania maszyny (międzyplony, zboża wyległe, kukurydza)
 • Bezproblemowe wpracowanie nawozów organicznych (obornik, gnojowica, nawozy zielone)
 • Wysiew międzyplonów przy pomocy szyny siewnej
 • Wygodny transport drogowy dzięki obrotowi, a tym samym zamianie wału na podwozie

Rzeczywista szerokość robocza wynosząca 7,15 m oraz możliwość dowolnej konfiguracji w oparciu o Joker 5–8 RT są tak samo imponujące, jak łatwość obsługi na polu.

Maximilian Plappert

Dane techniczne