Inteligentnej aplikacji środków

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Ochrona roślin Leeb LT Light - Leeb LT | Inteligentnej aplikacji środków

Maksymalna wydajność

dzięki inteligentnej aplikacji środków

Wydajność dzięki różnorodności

 • Wydajność dzięki wielorakości – do wyboru odległości między dyszami wynoszące 25 i 50 cm
 • 25-centymetrowy rozstaw dysz pozwala na optymalne zmniejszenie odległości do powierzchni oprysku
 • Pneumatyczne przełączanie pojedynczych dysz umożliwia indywidualną, stosowną do potrzeb aplikację środków
 • Doskonałe przenikanie i zraszanie roślin
 • Różnorodne kombinacje dysz (przełączana pneumatycznie):

1-0 co 50 cm dysza z głowicą pojedynczą
1-0 (3M) co 50 cm manualna dysza z głowicą potrójną
1-1 co 25 cm dysza z głowicą pojedynczą
1-1 (3M) co 25 cm manualna dysza z głowicą potrójną
2-0 co 50 cm dysza z głowicą podwójną
2-0 (4M) co 50 cm ręczna głowica poczwórna
2-1 co 50 cm dysza z głowicą podwójną, a między nimi dysza z głowicą pojedynczą
2-2 co 25 cm dysza z głowicą podwójną
2-2 (4M) co 25 cm ręczna głowica poczwórna
4-0 co 50 cm dysza z głowicą poczwórną
4-1 co 50 cm dysza z głowicą poczwórnąa między nimi dysza z głowicą pojedynczą
4-2 co 50 cm dysza z głowicą poczwórną jeden podwójny korpus dyszy jako dysza pośrednia

 • Rozdzielacze dysz do dysz krawędziowych są instalowane seryjnie we wszystkich kombinacjach korpusów dysz.

AutoSelect System

 • Możliwość łączenia i zapisywania w oprogramowaniu do 16 różnych profili dysz
 • Możliwość włączania i wyłączania bezpośrednio z kabiny
 • W terminalu skonfigurowane jest w profilach dysz optymalne ciśnienie i odpowiadająca mu wielkość dyszy co pozwala bez przerywania pracy i w sposób ciągły je automatycznie przełączać.
 • Automatyczna regulacja wysokości belki w zależności od zdefiniowanych profili dysz. W tym przypadku jako baza służą odstępy między dyszami zapisane w profilach dysz. W efekcie tego dzięki większej liczbie dysz rolnik może korzystać z większej liczby opcji.
 • W pełni zautomatyzowane sterowanie AutoSelect: Sterowanie wielkością dysz albo kombinacją dysz przy równoczesnym dopasowaniu dawki oprysku
 • Wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa zapewniający optymalne zarządzanie odległością wzdłuż wód i struktur naziemnych.

System “Connect & Fold“ – pasuje do przyjętych w handlu aplikatorów typu Dropleg

 • Szeroka gama dysz pochodzących od różnych producentów
 • Możliwe są również systemy wtrysku do opryskiwania liści od spodu, takie jak np. aplikatory typu Dropleg. Funkcja “Connect & Fold“ umożliwia łatwy montaż systemów dostępnych na rynku, który dzięki specjalnemu mechanizmowi składania oprzyrządowania jest w pełni zintegrowany z systemem.

Wyposażenie podstawowe