[Translate to tschechisch:]
[Translate to tschechisch:]
Všestranný, robustní, precizní

Avatar SD

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Setí a hnojení | Avatar SD

Avatar

NOVÁ KAPITOLA
PŘÍMÉHO SETÍ

Firma HORSCH za 30 let budování svého jména dokázala, že i první Secí Exaktory jsou plně využitelné, a že mají stále co říci současnosti. Když se vrátíme na počátek podnikání Michael Horsch, vidíme tedy stroje pro přímé setí do nezpracované půdy.
Tehdejší argumenty byly: omezit zasahování do půdy, podpořit půdní organismy a snižovat náklady v kontextu klesajících cen za agrární produkci. Po otevření východních trhů v roce 1990 se rázem objevil veliký zájem o bezorebnou techniku. Velké rozlohy východních podniků také nebyly vhodné pro aktivně poháněné secí kombinace.
Na základě zkušeností s nezpracovávanou půdou vyvinul Michael Horsch radličkovou secí techniku pro východní trhy, která se až do současnosti úspěšně uplatňuje. Později se také objevily první poptávky po přímých secích strojích na bázi kotoučových botek. Podobná potřeba byla patrná také na latinskoamerických trzích, aby se omezil pohyb s půdou a zlepšila ochrana proti erozi.
Také v Evropě časem zesílila poptávka po jednokotoučových secích strojích – speciálně v souvislosti s rozšířením pěstování meziplodin a také pro výsev hlavních plodin v regionech s nastupující problematikou rezistentního zaplevelení. Na části Anglie, Německa a Francie se nové metody výsevu s omezeným pohybem půdy výrazně rozšířily – a to je jasné zadání pro Avatar .
Kotoučové secí stroje mají důležitou roli také v rozsáhlých regionech Ruska, Kazachstánu a Číny.
Souhrnem je mnoho pádných důvodů proč HORSCH vyvinul výrobní řadu Avatar .

Avatar SD

všestranný, Robustní, precizní

Všestranný

 • Univerzální použití – od přímého setí až po setí do zpracovaných půd
 • Dávkování až 3 jednotlivých komponentů

Robustní

 • Vysoký přítlak na secí botky až 350 kg
 • Stabilní a bezúdržbová ložiska pro dlouhodobou životnost

Precizní

 • Hloubkové vedení jednotlivých secích botek
 • Optimální nastavení zamačkávacích kol pro všechny podmínky

Avatar 3 / 4 / 4 pevný / 6 / 8 SD

KOMPAKTNI A VŠESTRANNÝ

Koncepce stroje

 • Kompaktní secí stroj s pracovním záběrem 3 až 8 metrů
 • 2-řadové uspořádání botek pro meziřádkovou rozteč 16,7 cm a s průchodností 33,4 cm v řadě = provozní jistota i v rostlinných zbytcích resp. ve vzrostlých meziplodinách
 • Velkoobjemové pneumatiky pro půdošetrnou práci i při plném zásobníku
 • Lehký základní stroj pro výsev do konvenčně zpracované půdy nebo do mulče
 • Zvýšení hmotnosti přídavnými závažími zaručuje spolehlivé tvarování seťové drážky a ukládání osiva botkami SingleDisc i v nejobtížnějších podmínkách
 • Sériová výbava mechanickým vypínáním půlzáběru
 • Na přání elektronické vypínání půlzáběru manuálně pomocí terminálu ISOBUS nebo automaticky funkcí SectionControl

Víceúčelový zásobník

 • Různé konfigurace při výběru zásobníku:
  • Jednokomorový a dvojkomorový G & F (osivo a hnojivo)
  • Avatar 3 / 4 / 4 pevný SD:Jednokomorový dvoukomorový a tříkomorový zásobník. Tříkomorový zásobník s rozdělením v poměru 60 : 10 : 30 pro maximální flexibilitu, jednotka pro mikrogranulát spolu s jednokomorovým zásobníkem.
  • Avatar 6 / 8 SD: Jednokomorový zásobník: Dodatečně možno vybavit jednotkou pro mikrogranulát Dvoukomorový zásobník: Dodatečně možno vybavit třetím zásobníkem se standardním dávkovačem pro osivo nebo dávkování mikrogranulátu
 • Rozdělování osiva:
  • Stejné rozdělení osiva na obě výsevní řady
  • Volitelně pro SD (podle vybavení): rozdělování různých osiv z dvojkomorového zásobníku do obou řad botek (např. produkt 1 do řady 1; produkt 2 do řady 2; mikrogranulát do obou řad)
 • Optimální ukládání osiva o různé velikosti zrn díky přizpůsobení hloubky setí potřebám příslušného osiva (hrubozrnné hluboko, jemnozrnné mělko)

Výsev Avatarem (funkce podle výbavy pro Avatar 3 / 4 / 4 pevný / 6 / 8 SD)

Johannes von Keiser

“Na naší rozloze 750 ha používáme Avatar 6 SD už pět let a dosud máme jen pozitivní zkušenosti. Kvůli těžkým půdám a úzkému osevnímu postupu pšenice / ječmen / řepka máme silný výskyt obtížného zaplevelení. Abychom ho dokázali účinně potlačovat, začali jsme na celém podniku provádět po sklizni podmítku krátkým talířovým nářadím, abychom urychlili vzcházení plevelů. Před setím pak plochy čistíme glyfosátem. Následuje výsev Avatarem s velkými jednokotoučovými botkami. Protože se při setí pohybuje půdou jen velmi málo, minimalizuje se další vzcházení plevelů. Registrujeme, že při takovém postupu je možné po dešti vjet do polí dříve a výskyt mnohem většího objemu půdních organizmů. Mimo to klademe velký důraz na výkonnost, abychom naše těžké půdy mohli zasít v ideálním okamžiku. V tom se nám Avatar se 6 metrovým záběrem rychle vyplácí.”

Avatar 12 / 18 SD

KOMPAKTNÍ A VÝKONNÝ

Koncepce stroje

 • Obratnost díky kompaktní stavbě
 • HORSCH zásobní vůz pro maximální výkonnost
 • Secí stroj Avatar 12 SD s objemem 5 800 litrů Avatar 18 SD: 8 500 litrů, rozdělení v poměru 50 : 50 osivo / osivo nebo osivo / hnojivo
 • Osvědčený způsob sklápění do kompaktní přepravní polohy; teleskopická náprava stabilizuje soupravu i extrémních svazích; na silnici maximální šířka 3,00 metry
 • Velkoobjemové pneumatiky (Avatar 12 SD: 520 / 85 R 38, Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42) na zásobním voze pro maximální rozložení zátěže a průchodnost za vlhkých podmínek
 • Jednořadové uspořádání secích botek SingleDisc s roztečemi 25 cm
 • Díky tomu se skvěle hodí pro mechanickou péči o porost
 • Lehký stroj s integrovanou funkcí pro přenášení a rozdělování zátěže pro stále stejné a vyrovnané přítlaky botek až na samý konec záběru
 • Nízký tahový odpor díky malému pohybu s půdou
 • Sériová výbava mechanickým vypínáním půlzáběru
 • Na přání elektronické vypínání půlzáběru manuálně pomocí terminálu ISOBUS nebo automaticky funkcí SectionControl

Víceúčelový zásobník

 • Dvojkomorový zásobník s volitelnou aplikací mikrogranulátů (jen pro Avatar 12 SD)
 • Až 3 komponenty s nezávislým dávkováním (žádná separace nehomogenních směsí, přesné dávkování osiv s různou velikostí zrn)

Jean Paul Kihm o historii projektu a o vývoji:

“Při jednom ze setkání s Michael Horsch jsme mluvili o problémech v našem podniku. Už řadu let se potýkáme s nedostatečnou účinností chemických přípravků na psárku polní a na jílek vytrvalý. Kvůli našim klimatických podmínkám provozujeme velmi úzké osevní postupy pšenice / ječmen / řepka. Silné zastoupení ozimých plodin zesiluje tlak plevelů.
Současně se potýkáme s druhým problémem: rozbory pitné vody ze zdrojů v okolí našich polí prokázaly přítomnost sloučenin z přípravků pro ochranu rostlin. Úřady nás proto následně začaly nutit ke změně našich pěstebních postupů. Z těchto dvou důvodů – zesilování rezistencí a redukce četnosti postřiků – jsme museli hledat metodu, která by snížila výskyt plevelů, hlavně jednoděložných, a to bez dodatečných aplikací chemie. Začali jsme proto přemýšlet o způsobu setí, který by minimálně pohyboval s půdou a který by současně umožnil pozdější mechanickou likvidaci plevelů. Podle Michael Horsch podobnou situaci řeší i mnoho zemědělců ve Velké Británii. Potvrdilo se, že myšlenka, aby se při setí půdou vůbec nehýbalo, a tím aby se omezilo vzcházení plevelů, je správná. Potřebujeme také, aby se secí stroj spolehlivě dostával do půdy a přitom se dobře přizpůsoboval kontuře polí. “Konstrukce Avatar 12 SD to všechno splňuje. Jednotlivé výsevní botky pracují nezávisle a mohou se do půdy vtlačovat velkým přítlakem. Při pracovním záběru dvanáct metrů máme dostatečnou výkonovou rezervu, takže se pohybujeme nižší rychlostí, aby půda zůstala v klidu a současně se zajistila přesná hloubka setí,” říká Jean Paul Kihm. “Hlavní rozdíl mezi jinou technikou pro přímé setí a Avatarem je v univerzálnosti. Proto jsme si ho vybrali a naprosto splnil všechny naše požadavky.”


Technické údaje

 

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD pevný 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Pracovní záběr (m) 3,00 4,00 4,00 6,00 8,00
Přepravní šířka (m) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98
Přepravní výška (m) 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98
Délka spodního závěsu (m) 6,96 6,96 6,96 7,82*** 7,82***
Délka tažného kyvného závěsu (m) 7,80 7,80 7,80 --- ---
Hmotnost (kg) 3 620* 4 500* 4 800* 5 300*** 7 000**
Objem zásobníku osiva (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500
Plnící otvor jednokomor. (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40
Nasýpací výška jednoduchý zásobník (m) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92
Objem dvojkomor. zásobníku (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000
Plnící otvor dvoukomor. (m) á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90 á 0,66 x 0,90
Plnící výška (m) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26
Plnicí otvor tříkomorového zásobníku (m) 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 --- ---
Objem zásobníku osiva u tříkomorového zásobníku (l) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---
Plnicí výška tříkomorového zásobníku (m) 2,95 2,95 2,95 --- ---
Zásobník mikrogranulátu (l) 200 200 200 200 280
Počet secích botek 18 24 24 36 48
Přítlak secích botek (kg) 350 350 350 350 350
Secí botky Ø (cm) 48 48 48 48 48
Uzavírací kola Ø (cm) 33 33 33 33 33
Vodicí kola Ø (cm) 40 40 40 40 40
Rozteč secích botek (cm/palce) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
Pneumatiky výsevní sekce / vůz 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5
Pracovní rychlost (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15
Tahová potřeba (KW/k) od 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270
Dvojčinné hydr. okruhy 1 (+ 1 pro přímý hydr. pohon dmychadla) 3 3
Beztlaká vratka oleje (max. 5 bar) 1 1 1 1 1
Průtok oleje dmychadlem (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45
Připojení do spodních ramen Kat. III a III / IV Kat. III a III / IV Kat. III a III / IV Kat. III a III / IV Kat. III a III / IV
Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 46 – 58 mm Tažné oko Ø 46 – 58 mm Tažné oko Ø 46 – 58 mm Tažné oko Ø 46 – 58 mm Tažné oko Ø 46 – 58 mm
Připojení do spodní koule K 80 K 80 K 80 K 80 K 80


* Hmotnost stroje s minimální výbavou bez přídavných závaží vepředu a vzadu (1 000 kg)
** Hmotnost stroje s minimální výbavou bez přídavných závaží vepředu a vzadu (1 400 kg)*** Délka stroje se spodním závěsem bez plnicího šneku

 

HORSCH Avatar 12 SD 18 SD
Pracovní záběr (m/stopy) 12,00 / 40 18,00 / 60
Přepravní šířka (m) 2,98 3,00
Přepravní výška (m) 3,80 4,00
Délka (m)* 8,31 9,68
Hmotnost (kg) 10 000 48 Secí botky: 13 700 / 72 Secí botky: 15 000**
Objem dvojkomor. zásobníku (l) 5 800 (50 : 50, á 2 900 l) 8 500 (50 : 50, á 4 250 l)
Plnící otvor dvoukomor. (m) á 0,66 x 0,94 á 0,66 x 1,70
Plnící výška (m) 2,80 3,10
Zásobník mikrogranulátu (l) 300 ---
Počet secích botek 48 – Rozteč secích botek 25 cm40 – Rozteč secích botek 12“32 – Rozteč secích botek 15“ 72 – Rozteč secích botek 25 cm60 – Rozteč secích botek 12“48 – Rozteč secích botek 15“
Přítlak secích botek (kg) 350 350
Secí botky Ø (cm) 48 48
Uzavírací kola Ø (cm) 33 33
Vodicí kola Ø (cm) 40 40
Rozteč secích botek (cm/palce) 25 / 15“ / 12“ 25 / 12“ / 15“
Pneumatiky výsevní sekce / vůz 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42
Rozměry pneumatik opěrných kol 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5
Pracovní rychlost (km/h) 6 – 15 6 – 15
Tahová potřeba (KW/k) od 220 / 300 220 / 300
Dvojčinné hydr. okruhy 3 3
Beztlaká vratka oleje (max. 5 bar) 1 1
Průtok oleje dmychadlem (l/min) 35 – 45 35 – 45
Připojení do spodního závěsu Kul. čep Ø 55 – 79 mm Kul. čep Ø 55 – 79 mm
Připojení do spodní koule K 80 K 80


* Délka stroje se spodním závěsem bez plnicího šneku** Hmotnosti strojů při minimální výbavě


Základní vybavení

SECÍ BOTKA SD (SINGLEDISC)

všestranný, Robustní, precizní

Všestranný

 • Využití ve všech výsevních podmínkách
  • Výsev do nezpracované půdy
  • Setí do mulče
  • Konvenčně zpracovaná půda
  • Vzrostlé meziplodiny
  • Kamenité půdy
  • Velmi těžké, jílovité půdy
 • Zamačkávací kola pro spolehlivé uzavírání seťových drážek za všech půdních podmínek
  • Ocelové nebo gumové provedení pro různé půdní podmínky
  • Sériově nastavitelný úhel zamačkávacích kol
   • Agresivně při setí do nezpracované nebo těžké půdy
   • Pasivně při práci ve zpracované nebo velmi lehké půdě
 • Zachytávací kola v každém řádku spolehlivě fixují osivo v seťové drážce
 • Dva různé nástroje pro optimální uložení osiva na dno seťové drážky:
  • 1. Uniformer (sériově):
   • Bezpečné uložení osiva do seťové drážky
   • Flexibilně použitelný
   • Velmi dobře se hodí pro výsev do zelených meziplodin
  • 2. Přítlačné kolo v řadě (volitelně):
   • Spolehlivé vzcházení v suchých podmínkách
   • Vysoká provozní spolehlivost i silně vlhké půdě díky možnosti odstavení zachytávacích kol; vyklopením a zajištěním do zdvižené polohy

Robustní

 • Přítlak na secí botky (až 350 kg / b.) přenáší osvědčené silentbloky, ve kterých jsou botky uloženy
  • Bez opotřebení
  • Žádné otočné součásti
  • Tlumicí a pružicí účinek (do rámu stroje se nepřenáší rázy a to je k celé konstrukci stroje mnohem šetrnější)
 • Přítlak na secí botku lze měnit manuálně na stroji nebo z terminálu
 • Všechny náboje a ostatní otáčivé součásti mají bezúdržbové provedení s vysokou spolehlivostí a životností
 • Výsevní trn s karbidovým štítem dosahuje enormní životnosti a účinnosti při čištění výsevního kotouče i v nejobtížnějších podmínkách (lepivá půda, vlhko)

Precizní

 • Stabilní vodící kolo na každé botce pro exaktní dodržení hloubky setí i ve střídavých nebo těžkých podmínkách
 • Dostatečná šířka vodicích kol zajišťuje i při maximálním přítlaku 350 kg přesné dodržení hloubky také v lehké nebo kypré půdě
 • Souhra jednoktoučové botky a pancéřovaného výsevního trnu dosahuje spolehlivé otevírání seťové drážky, současně se odhrnují posklizňové zbytky z lůžka = optimální kontakt osiva a půdy pro rychlé a jisté vzcházení

Doplňkové vybavení


Média