DIGITALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ

HORSCH & agrirouter

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | HORSCH & agrirouter

Regulace přítlaku na secí botku HORSCH AutoForce dovoluje uživateli neustále automaticky upravovat přítlak na secí botku podle navolených parametrů. Permanentně se tak vyrovnávají rozdíly mezi půdami, resp. různými půdnímy podmínky.
Při setí řádkových plodin, jako je kukuřice, slunečnice, sójové boby nebo cukrová řepa, je pro optimální výnosy na stanovišti rozhodující kromě rozložení zrn do řádku také spolehlivé dodržení hloubky uložení. Toho se dosáhne umístněním kol hloubkového vedení hned vedle secí botky; stabilizace je zajištěna dostatečným přítlakem na secí botku. Přesné secí stroje HORSCH Maestro pracují s přítlakem na secí botku maximálně 350 kg na řádek. Především u heterogenních typů půd a proměnlivé půdní vlhkosti se v praxi často setkáváme s otázkou, jak přítlak na secí botku správně zvolit. Zemědělec se většinou řídí podle nejtěžšího typu půdy na pozemku, tak aby dodržel požadovanou hloubku a uložení osiva do zpevněného horizontu bylo co nejoptimálnější. To však vede k tomu, že v jiných půdních podmínkách na stejném pozemku je přítlak na secí botku příliš vysoký a dochází ke zhutnění, resp. růst mladých rostlin je horší.
Senzory, které jsou pro HORSCH AutoForce zapotřebí, se nachází na tandemovém spojení hloubkových vodicích kol a měří jejich zatížení hmotností. Hmotnost se měří pomocí rozpínacího měřicího pásu a toto měření je plně integrováno do hardwaru a softwaru HORSCH Maestro. Regulace poté sama permanentně provádí zákroky u sériově montovaného hydraulického systému přítlaku na secí botku strojů HORSCH Maestro.

HORSCH AutoForce je od roku 2016 k dostání jako doplňková výbava a vyznačuje se snadnou integrací do stávajících secích strojů HORSCH Maestro. Je to jediný sériový systém na trhu, který dokáže vytvořit přítlak na secí botku pomocí hydraulického přenosu síly ze středu stroje (secího vozu) na boční křídla po celé pracovní šířce. Teprve tak má automatická regulace přítlaku na secí botku smysl.

S agrorouterem