DIGITALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ

HORSCH & agrirouter

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | HORSCH & agrirouter

DKE GmbH je konzorcium různých firem ze zemědělského sektoru, jehož členem je také společnost HORSCH. Cílem tohoto sdružení je vývoj datového rozhraní, tak aby bylo možné přenášet digitální informace bezdrátově dalším zúčastněným partnerům. Agrirouter zde funguje jako datová schránka a HORSCH proto pracuje na vývoji rozhraní u stroje. V budoucnu tak bude možný např. nekomplikovaný přenos aplikačních karet nebo pracovních úloh z PC v kanceláři na stroj a zpět. Agrirouter neukládá data, ale jen je předává dál. Svá data spravuje vždy pouze uživatel. Kromě toho je možné zapojit do toku dat například i poradce nebo subdodavatele. Jedná se o důležitý krok ke sjednocení vývoje výměny dat mezi stroji a softwarovými produkty různých výrobků, který se často u jednotlivých firem liší. HORSCH je součástí tohoto vývoje směřujícího k jednoduché a bezpečné digitální budoucnosti zemědělství.

Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) je nezávislá organizace. Cílem AEF je zlepšení kompatibility elektronických a elektrických součástí zemědělských strojů, která by přesahovala jednotlivé výrobce, a zajištění transparentnosti v otázkách kompatibility.