Článek

HORSCH Maschinen GmbH Bezorebně Aktuality | Článek

Cruiser a jarní příprava

Dnes chci navázat na můj příspěvek ze dne 25.11. 2020. Psal jsem v něm o potížích a těžkostech, které nám způsobily vydatné podzimní dešťové srážky (Územní srážky 2020 pro zajímavost odkaz zde https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky ). Je téměř konec ledna a někteří zemědělci na Moravě ještě připravují pozemky, nejčastěji po kukuřici na zrno a cukrovce pro jarní osev. Umožnily to slabé mrazy, které přišly ve druhé lednové dekádě. Dovedete si jistě představit, v jakém stavu je půda po zpracování na těchto pozemcích. Pozemky, které se podařilo připravit dříve jsou na tom o poznání lépe, protože mrazy zlepšily strukturu povrchové vrstvy, avšak ve spodních vrstvách půda zůstala nezměněna. Budeme tedy doufat, že přijdou silnější mrazy, které nám pomohou zlepšit stávající stav půdy. Čas ale rychle utíká a jaro se každým dnem přibližuje. Samozřejmě nemůžeme vědět v jakém konkrétním stavu půda na jaře bude, ale lze očekávat, že vzhledem k nynějšímu vysokému obsahu vody v ornici bude půda vyzrávat pomaleji. Jaro se tedy bude otvírat později, než jsme byli zvyklí z předešlých suchých let. Musíme být připraveni využít každý okamžik k rychlé, a přitom kvalitní přípravě půd, jakmile to počasí a stav půdy dovolí. O tom, jak rychle bude pozemek možné připravit rozhoduje druh půdy, na jakém je podloží a na jeho expozici. Pozemky po orbě mají větší povrch, budou tedy vyzrávat rychleji než pozemky zpracované hloubkovými kypřiči. Vzhledem k vlhkostním podmínkám při prováděné orbě po kukuřicích na zrno vykazují orané pozemky velké nerovnosti a organická hmota není dobře zaklopena. Bude potřeba vybrat na přípravu půdy stroj, který dokáže jedním přejezdem (co nejméně traktorových kolejí) pozemek otevřít, aniž by se ucpal organickými zbytky a půdu co nejlépe urovnal. Pozemky zpracované hloubkovými kypřiči budou vyzrávat pomaleji, ale rovnoměrně. Část organických zbytků leží na povrchu půdy, a proto zde bude pracovat jen stroj s velmi dobrou průchodností. Měli bychom vědět, jaké stroje na přípravu půdy budeme moci použít, abychom co nejlépe připravili půdu pro osev jarních plodin. Výměra jarních plodin totiž bude větší o nezaseté plochy ozimů.

Pro jarní přípravu lze doporučit víceřadý radličkový podmítač Cruiser XL pro tyto podmínky osazený dlátem o šířce 5 cm, který je na trhu v záběru 5, 6, 7, 10 a 12 metrů. Vyznačuje se 6 – řadou nosníkovou konstrukcí, která umožňuje velmi intenzivní promíchání půdy s organickými zbytky, které rovnoměrně prochází strojem, aniž by docházelo k jejich hromadění. Délka stroje spolu s předepnutými slupicemi s počáteční tuhostí 150 kg zajišťuje dokonalé urovnání povrchu půdy. Dláta upevněná na slupicích pracují jako radlice finišeru a velmi intenzivně půdu míchají, přemisťují, a tím ji zároveň urovnávají. Při práci vytváří vysoký podíl jemné strukturní půdy. Pěch prokypřenou vrstvu půdy dorovná a utlačí.

Po naschnutí je možné takový pozemek zaset například secím strojem s diskovou přípravou půdy. Tažné prostředky pro jarní práce zbavíme zátěže a pokud používáme kolové traktory, podhustíme pneumatiky nebo použijeme dvojmontáže. Naší snahou by mělo být připravit pozemek na setí pokud to je samozřejmě možné na jeden přejezd, abychom omezili utužení půdy koly traktoru. V takto utužených místech jsou výrazně horší podmínky pro vzcházení i další vývoj rostlin.

Práci podmítače Cruiser vám přiblížím na snímcích a videích z druhé poloviny března loňského roku, kdy byla snaha přijít při přípravě nepromrzlé půdy o co nejméně vody, protože v půdě ji bylo málo.  Uděláte si však dobrý obrázek o tom, jak pracují podmítače Cruiser.