Focus TD

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Siewniki | Focus TD

StripTill

doprowadzony do perfekcji

Co wyróżnia Focus TD?

Focus TD jest konsekwentnym rozwojem metody uprawy „StripTill”. Takie zagadnienia, jak spulchnianie jedynie tych pasów gleby, w które zostanie wysiany materiał siewny w połączeniu z celowym i skoncentrowanym nawożeniem, zostały wdrożone w życie przy pomocy sprawdzonych podzespołów w połączeniu z techniką siewu Pronto.

 • Zęby TerraGrip spulchniają glebę pasowo w zamierzonym miejscu i oczyszczają ryzosferę z resztek pożniwnych
 • Odkładanie depozytu nawozów (w zależności od potrzeb na różnych głębokościach)
 • Wilgotna gleba zostaje przesunięta w obszar kiełkowania
 • W zależności od potrzeb talerze wklęsłe pracują między rzędami siewnymi, tworząc redliny lub wyrównują powierzchnię
 • Przed każdą redlicą siewną wał oponowy zagęszcza glebę
 • Wysiewu dokonuje się za pomocą odpornej i precyzyjnej redlicy siewnej TurboDisc
 • Możliwość odstępu między rzędami w przypadku rzepaku oraz innych upraw rzędowych wynosi 30 cm, a w przypadku wysiewu zbóż 15 cm
 • Opcjonalne zawieszenie na TUZ-ie w Focusie 6 TD pozwala na szybką i łatwą wymianę szyny siewnej do zbóż na agregaty do siewu punktowego Maestro RV. Dzięki temu możliwe jest głębokie umieszczanie nawozu przy siewie kukurydzy i innych siewach punktowych. Dostępny rozstaw rzędów od 45 do 75 cm.
 • Wóz siewny o pojemności 5 000 l (podział 40 : 60 materiału iewnego w stosunku do nawozów) zapewnia dużą wydajność pracy

Michael Horsch

„Takie kwestie jak zapewnienie dobrych plonów czy oszczędność kosztów stają się coraz ważniejsze. Wiele Instytutów od wielu lat testuje różne metody uprawy gleby. Także HORSCH – już od 2001 roku – prowadzi badania na swoich poletkach doświadczalnych przy Centrum FIT. Wyniki są jednoznaczne: kwaterowa uprawa lub inaczej mówiąc mapowanie pola w połączeniu z celowym nawożeniem i precyzyjnym wysiewem pozwala na redukcję zużycia nawozów oraz na stabilne i dobre plony również w klimatycznie trudnych latach. Wszystkie nasze oczekiwania oraz doświadczenia najlepiej wyraża nowoczesna technologia Focus TD ”.


Zakres zastosowania

Uprawa rzepaku oraz innych kultur w uprawie pasowej przy 30 cm odległości między rzędami (Opcjonalnie: 35 cm w Focusie 6.35 TD na TUZ-ie)

 • Redlica TurboDisc / TurboEdge zawsze podąża środkowo za zębem TerraGrip i jedną oponą
 • Pewne zwieranie się łanu rzepaku pomimo dużych odstępów między rzędami
 • Duże odstępy między rzędami dla upraw takich jak np. rzepak czy fasola wysiewanych rzędowo
 • Spulchnianie gleby na głębokości od 10 do 35 cm stwarza rzepakowi idealne warunki do rozwoju, bo wszystkie zagęszczenia zostały zlikwidowane, a ryzosfera jest praktycznie wolna od resztek pożniwnych, co pozwala na celowe umieszczanie nawozów.
 • Zastosowanie po jednej lub większej ilości upraw pożniwnych

Możliwość zmiennego umieszczania nawozów na głębokości

 • W przypadku bardzo dobrych warunków siewu umieszczanie nawozów na głębokości pozwala w sposób celowy dostarczyć składników odżywczych dolnej warstwie uprawnej.
 • W latach kiedy warunki siewu są bardzo trudne (mokro, zimno), celowe umieszczanie nawozów 50 : 50 wspomaga rozwój rośliny w początkowej fazie oraz „wabi” korzenie w głąb gleby.

Wysiew zbóż z rozstawem 15 cm(Opcjonalnie: 17,5 cm w Focusie 6.35 TD na TUZ-ie)

 • Dwie redlice siewne TurboDisc podążają za jedną redlicą zębową TerraGrip i jedną oponą wału oponowego
 • Wąski rozstaw rzędów dla upraw takich jak np. pszenica czy żyto
 • Ząb TerraGrip spulchnia glebę centrycznie dla dwóch rzędów roślin i umieszcza depozyt nawozów (na zmiennej głębokości)
 • Korzenie rosną idealnie w spulchnionych pasach i korzystają z umieszczonego tam depozytu nawozów
 • Wysokość redlin można regulować za pomocą tarcz wyrównujących umieszczonych przed wałem. Tarcze te mogą również wyrównać powierzchnię.
 • Głębokość spulchniania zależna jest do przedplonów

Siew punktowy w uprawie rzędowej

 • Opcjonalne zawieszenie na TUZ-ie w Focusie 6 TD umożliwia korzystanie w siewie punktowym siewnikiem Maestro RV z głębokiego depozytowania nawozu.

Focus 6.50 TD zawieszany na TUZ-ie

PROFESJONALISTA DO UPRAWY RZĘDOWEJ

Co czyni wyjątkowym Focusa 6.50 TD zawieszanego na TUZ-ie?

Focus 6.50 TD zawieszany na TUZ-ie spełnia wymagania dotyczące spulchniania w rzędowych uprawach klasycznych z odstępem 50 cm, np.

 • r zepaku
 • s łoneczników
 • b uraków cukrowych
 • s oi
 • k ukurydzy

Zęby TerraGrip 3L ułożone na dwóch belkach spulchniają rzędy w odstępach 50 cm i umieszczają nawóz na różnych poziomach (głęboko = głębokość robocza Focusa, płytko = blisko powierzchni oraz połączenie obu poziomów).
Nowo opracowany wał oponowy 320 / 70 – 24 AS celowo pracuje między rzędami i podtrzymuje ciężar maszyny dzięki dużej powierzchni przylegania.


Dane techniczne

 

HORSCH Focus TD 4 TD 6 TD
Szerokość robocza (m) 4,00 6,00
Szerokość transportowa (m) 2,98 2,98
Wysokość transportowa (m) 3,35 3,70
Długość (m) 9,84 10,40
Ciężar (kg) od* 8 240 10 000
Pojemność zbiornika podwójnego (l) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)
Wymiar otworu załadunkowego (m) Rura poprzeczna 0,66 x 1,22 / Rura wzdłużna 0,66 x 1,68
Wysokość napełnienia zbiornika podwójnego (m) 2,95 2,95
Rozmiar opon środkowych kół podporowych 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17
Rozmiar wału oponowego 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS
Wał oponowy Ø (cm) 100 100
Liczba zębów 14 20
Odstęp między zębami w rzędzie (cm) 57,2 60,0
Szerokość śladu (cm) 28,6 30,0
Wysokość ramy (cm) 75 75
Siła odchyłu (kg) / droga wybicia (cm) 630 / 26 630 / 26
Liczba redlic siewnych 14 / 28 20 / 40
Odstęp między rzędami (cm) 28,6 / 14,3 30,0 / 15,0
Nacisk redlic siewnych (kg) 5 – 120 5 – 120
Redlice siewne / koła dociskowe (cm) 34 34
Prędkość robocza (km/h) 6 – 10 6 – 10
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 150 – 220 / 200 – 300 220 – 295 / 300 – 400
Sterowniki dwukierunkowy 2 2
Powrót bezciśnieniowy (max. 5 barów) 1 1
Przepływ oleju dmuchawy hydr. (l/min) 35 – 45 35 – 45
Zaczep na cięgła dolne Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Zaczep na widłaku zaczepowym Ucho do mocowania Ø 58 – 79 mm Ucho do mocowania Ø 58 – 79 mm
Zaczep na zawieszeniu kulowym K 80 K 80


* Ciężar maszyny z szyną zębową oraz szyną siewną do rzepaku

 

HORSCH Focus TD z TUZ-em Focus 6 TD z TUZ-em Focus 6.35 TD z TUZ-em Focus 6.50 TD z TUZ-em
Szerokość robocza (m) 6,00 6,00 6,00
Szerokość transportowa (m) 2,98 2,98 3,47
Wysokość transportowa (m) 3,70 3,70 3,70
Długość łącznie z redlicami siewnymi (m) 10,60 10,60 11,08
Ciężar łącznie z redlicami siewnymi (kg)* 9 500 9 500 9 500
Ciężar bez redlic siewnych (kg)** 8 400 8 400 8 400
Pojemność zbiornika podwójnego (l) 5 000 (2 000 : 3 000 l / 40 : 60)
Wymiar otworu załadunkowego (m) Rura poprzeczna 0,66 x 1,22 / Rura wzdłużna 0,66 x 1,68
Wysokość napełnienia zbiornika podwójnego (m) 2,95 2,95 2,95
Rozmiar opon środkowych kół podporowych 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17
Rozmiar wału oponowego 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS 320 / 70 – 24 AS
Wał oponowy Ø (cm) 100 100 100
Liczba zębów 20 17 12
Odstęp między zębami w rzędzie (cm) 60,00 70,60 100,00
Szerokość śladu (cm) 30,00 35,30 50,00
Wysokość ramy (cm) 75 75 75
Siła odchyłu (kg) / droga wybicia (cm) 630 / 26 630 / 26 630 / 26
Liczba redlic siewnych 20 / 40 17 / 34 12 / 24
Odstęp między rzędami (cm) 30,00 / 15,00 35,30 / 17,60 50,00 / 25,00
Nacisk redlic siewnych (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120
Redlice siewne / koła dociskowe Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32
Prędkość robocza (km/h) 6 – 10 6 – 10 6 – 10
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400
Sterowniki dwukierunkowy 2 (każdy +1 zestaw dla Maestra, hydr. ustawianie na głębokości pola brony talerzowej)
Powrót bezciśnieniowy (max. 5 barów) 1 1 1
Przepływ oleju dmuchawy hydr. (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45
Zaczep na cięgła dolne Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV
Zaczep na widłaku zaczepowym Ucho do mocowania Ø 58 – 79 mm Ucho do mocowania Ø 58 – 79 mm Ucho do mocowania Ø 58 – 79 mm
Zaczep na zawieszeniu kulowym K 80 K 80 K 80
Szyna siewna zawieszana na TUZ-ie Kat. III / III Kat. III / III Kat. III / III


* Ciężar w wyposażeniu minimalnym z dwurzędowym polem zębów oraz szyną wysiewającą (bez ciężaru dodatkowych redlic)
** Ciężar minimalnego wyposażenia z dwurzędowym polem zębów BEZ redlic siewnych

Wyposażenie podstawowe

Redlica siewna TurboEdge

Siew w otwartą bruzdę

Czym wyróżnia się redlica TurboEdge?

Nadaje się do wysiewu rzepaku i grochu przy odległości międzyrzędowej wynoszącej 28,6 – 30 cm oraz 35 i 50 cm. Dotyczy wszystkich modeli Focusa.

Atuty redlicy siewnej TurboEdge

 • Intensywne usuwanie resztek pożniwnych w bruździe siewnej
 • Opcjonalne umieszczenie nasion w łożu siewnym zapewniające kontakt z glebą
 • Idealne prowadzenie na głębokości dzięki zintegrowanej rolce dociskowej w zespole wysiewającym
 • Optymalne uzupełnienie Focusa do siewu przy niskiej intensywności wstępnej obróbki glebyt

MiniDrill – duża wydajność przy wysiewie międzyplonów i zazieleniania

MiniDrill (pojemność zbiornika 400 litrów) jako trzeci składnik. W zależności od zastosowania można wysiewać do trzech składników lub, przypadku nasion drobnych (np. rzepaku), wykorzystać zbiornik główny o pojemności 5 000 litrów na nawóz, a MiniDrill na nasiona.
MiniDrill dostępny jest w dwóch wersjach:
MiniDrill G & F Jako połączenie z systemem rozprowadzania siewnika Focus TD. Trzeci składnik można dozować albo razem z materiałem siewnym, albo z nawozami.
MiniDrill PPF Oddzielne przewody wężowe z własną wieżą rozdzielczą i wylotami w szynie redlicowej zapewniają bliski powierzchni wysiew nasion traw do podsiewu.

Wyposażenie dodatkowe


Media